Vardagsevangelisation

Daniel Ringdahl, Roseniuskyrkan, delgav oss sina tankar om evangelisation på Annandag Påsk 2017-04-17.

Ljudinspelning

En kort sammanfattning av vad Daniel sade:
  • Det är givetvis bara Gud som skapar tro i en människas hjärta.
    Därför behöver vi förmedla ett ord om Jesus som Gud kan använda för att skapa tro.
  • Samtidigt har Han valt att använda oss som sina redskap, till att berätta om sina gärningar för andra människor.
    För att kunna göra det måste vi ha en nära relation till andra människor. Vi behöver tala till dem, på ett ödmjukt och respektfullt sätt, så de får veta någonting om vad det är vi tror på.

I Bibeln får vi många uppmaningar att dela vår tro med andra människor, t.ex. 1 Petr. 2:9, Joh. 15:16.

Den situation där jag bäst kan vara evangelist, det är mot en nära vän som ännu inte känner Jesus. Jag behöver odla en relation till någon som är utanför kyrkan, i hemmet eller bland vännerna, en granne, en arbetskamrat. Be för den människan. Kanske Gud har satt just dig till att stå bredvid honom eller henne.

Det är komplicerat att nå fram till en människas hjärta, men Gud kan göra det. Därför är det så värdefullt att det är en vän som tar med en annan till kyrkan.

Kanske vi lägger lite för stor vikt vid vår egen förmåga att övertyga andra människor genom det vi säger och litar mindre på att Gud faktiskt kan använda oss och vårt bristfälliga vittnesbörd.

”Vi kan inte tiga med det som vi har sett och hört” sa apostlarna. I det enkla vittnesbördet kanske vi kan få berätta för någon om vad Jesus betyder för oss. Vad betyder det egentligen att Han är min Herre och Frälsare?

Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har (1 Petr. 3:13–17). Det gäller alla oss mottagare av det här brevet.

Vi måste inte försvara dumheter i kyrkans historia. Var beredd att svara, men gör det ödmjukt och respektfullt! Sen bär ju evangeliet i sig på en anstöt, och en del kommer att bli upprörda, oavsett hur vänliga vi försöker vara.

Vi kan fundera över vad vi kan göra i vår vardag, i våra liv och i vår gudstjänstgemenskap, för att människor som kommer ska känna att de hör hemma. Att de få vara en del av gemenskapen.


En utskrift av hela föredraget finns här: Ringdahl.pdf