Valda iakttagelser

Valet är nu genomfört och räknat. Det blir maktskifte. Med kommande söndag, med ’kristen enhet’ som tema, kan man notera att partierna till höger (vi betecknar dem ju fortfarande efter hur man satt i den franska nationalförsamlingen under revolutionen) har motsvarande problem. Kommer man att kunna samlas kring vad som förenar, eller kommer skillnaderna att … Fortsätt läsa Valda iakttagelser