Sön före domssöndagen


                        Olle läser ur Sefanja 3:8-17, som avslutas med, du behöver ej mer frukta något ont

                Jacob läser episteltexten andra Korintierbrevet 13:5-9

                     Och kyrkoherden läser evangelietexten från Lukas 12:35-40

                                         Förberedelse inför nattvarden

                                         Innan kyrkostämman började