Sön efter Nyår

 

Psalm 404

Laudamus och frid på jorden

Psalm 668

Psalm 403

Predikan på Söndag efter Nyår (III) 1983 års Evangeliebok

i S:t Sigfrids kyrka för S:t Stefanus Koinonia,

av Kåre Strindberg 5 Januari 2020

över Jes 31:4-5. Rom 12:1-5. Luk 2:42-52

(Evangelium är hämtat från 1:a årgången)

Firningsämne: I Faderns hus

Beredelseord: Fil 2:10-11. Rom 10:9-10

Psalmer: 404. 668. 403. 395. 432. 125: 1, 12-15.

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn:

Vi beder Dig så innerligt

att Du vår själ förunnar,

att alltid stärkt och mättad bli

där man Ditt ord förkunnar,

och låt oss här en skymt få se

av Dig och Din härlighet

till fröjd förutan ände.

SvPs 403:3

Hos profeten Jesaja i dagens gammaltestamentliga läsning

får vi se hur Herren gör slut på Sitt folks förnedring.

De skall inte lita på dåtidens stormakter Egypten och Assyrien,

eller på grannarna Samaria och Edom.

Herren hade en räddningsplan för Sitt folk.

Vilka är stormakterna runt Sverige idag?

Herren har en plan även för Sverige,

som bär Hans gyllene kors på sin fana.

”Vänd om till Honom”, utbrister profeten Jesaja

till sin samtid och lika mycket till vår egen samtid.

I dagens epistelläsning hör vi Herrens apostel Paulus uppmana församlingen:

”Anpassa er inte efter denna världen”.

De kristna skall göra skillnad.

Vi kommer ibland att framstå som lite ovanliga

och annorlunda, men inte hur som helst.

Jesus, Guds Son, utgick från Faderns hus

och återvände dit,

men Han har inte lämnat oss ensamma

på en övergiven planet.

Han har gett kyrkan Den Helige Ande till hjälp,

som tröstare, förmanare och uppfostrare.

Tidigare har aposteln förkunnat:

”Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss?” (Rom 8:31).

Det låter enkelt och problematiskt, eller hur?

men det är ett av många missförstådda Bibelställen.

Jag uppmanar er när ni läser Guds ord att fråga er:

Vad är problemet?

…vem kan då vara emot oss …

Jo, vi själva kan vara emot oss!

Vilka vill vi varahur vill vi vara?

Öppna för Den Helige Andes ledning.

I veckan fick jag med posten en hälsning från utgivaren

av en kristen tidning.

Han bad mig att

”skriva om kyrkan i Gröndal och Simon Anderssons vackra kors.”

Den ortodoxe ikonmålaren Simon Andersson

målade vackra bilder och processionskors som fick stå i koret där.

Nu får jag tyvärr meddela redaktören att de är alla borttagna.

Men Prideflaggor i regnbågens alla färger är uppställda

i 3 av fönstrens 4 väderstreck.

Broder Simons processionskors i Bredängs kyrka är i alla fall kvar.

Hur har det kunnat gå som det har gått i Gröndals kyrka?

Splittraren, Herrens fiende, har slagit in en kil

mellan kyrkan och Gud Själv

Att man inte enkelt och oproblematiskt

kan sätta likhetstecken mellan Gud och kyrkan,

var en insikt som hjälpte mig att komma till tro en gång,

som är kommen från ett ateistiskt men påläst hem.

Kyrkan och samfunden har sin egen, många gånger, förfärliga historia.

Det är dock ett axiom, en självklarhet, att Herren är oskyldig

till de kristnas försyndelser.

Det är tankeväckande att Jesus Själv, belagt,

grät offentligt 2 gånger över gudsfolket (Joh 11:35. Luk 19:41).

När kyrkans mäktiga faller av från Guds ord och vilja

måste vi, likt Josias folk blåsa i basun

som de gjorde vid Jerikos murar.

Jag läser från Jos 6:5:

”När ni hör vädurshornen ljuda,

när ni hör hornstöten

skall folket höja ett mäktigt härskri

och stadens murar skall störta samman”.

Att kyrkan, trots sina maktmissbruk, ändå kunnat hålla samman

under denna långa tid beror på de reformationer och förnyelser

som kyrkan har tvingats genomgå, i Gt-lig tid, Nt-lig tid,

under antiken, under medeltiden och in i den nya tiden.

Ibland ledda av lekfolk.

Herren har inte anseende till person,

säger oss Guds ord både i GT och i NT.

Av detta bör vi lära oss att varken

hålla människor för högt eller för lågt.

Vad kan vi lära av reformationerna?

Förutsättningslös bön om ledning i den kyrkliga tjänsten.

Det borde vara en självklarhet.

Att bara låta ledande personers tyckanden

få leda liknar avguderi.

Av dagens Evangelieläsning från Lukas kan vi lära oss ödmjukhet.

Jesus lydde Sina Jordiska föräldrar

och på den vägen blev Han visare

och vann Guds och människors välbehag.

När Guds och människors vilja kolliderar,

får vi med Petrus och apostlarna utbrista:

”Man måste lyda Gud mer än människor”

(Apg 5:29).

Tätt inför Herrens fötter ligger vår och allas

frälsning och framtid.

Låt oss hylla Barnet i Krubban,

Segraren från Golgata,

Den Uppståndne, som är

Världens Frälsare!

Pris vare Gud

som med Sitt ord

har sänt Sin Son till denna Jord.

Av änglakörer fylls Hans hov

och rymden skallar av Hans lov.

SvPs 125:15

AMEN

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. AMEN

Psalm 395

 

 

Psalm432

Psalm 125

Anders spelar ett pianopostludium