Register över Kyrkliga minnesdagar

30 nov. – Aposteln Andreas, Anders Nohrborg

1 dec. – Eligius

3 dec. – Frans Xavier

4 dec. – Barbara

6 dec. – Nikolaus

7 dec. – Agaton

8 dec. – Jungfru Marie utkorelse

9 dec. – Anna

12 dec. – Alexander

13 dec. – Lucia

14 dec. – Johannes av korset

16 dec. – Lasarus

17 dec. – Einar Billing

21 dec. – Aposteln Tomas

25 dec. – Jul – Kristi födelse

26 dec. – Martyren Stefanus, Gunnar Rosendal

27 dec. – Aposteln och evangelisten Johannes

28 dec. – Menlösa barn

29 dec. – Thomas Becket

31 dec. – Sylvester

1 jan. – Herrens omskärelse – Jesu namn

2 jan. – Gregorius av Nazians

4 jan. – Titus, Peter Fjellstedt

5 jan. – Simeon Styliten, Kaj Munk

6 jan. – Epifania – Herrens uppenbarelse, Marie Cederschiöld

10 jan. – Jacob Otto Hoof

11 jan. – Hyginus

12 jan. – Frideborg

13 jan. – Epifanias oktavdag, Knut Lavard, Hilarius

14 jan. – Felix, Gottfrid Billing

17 jan. – Antonius

18 jan. – Prisca

19 jan. – Henrik

20 jan. – Fabianus, Sebastian

21 jan. – Agnes

22 jan. – Vincentius

24 jan. – Translatio Erici

25 jan. – Aposteln Pauli omvändelse, Tomas Simonsson

26 jan. – Polykarpos, Timoteus

27 jan. – Johannes Chrysostomos, Paavo Routsalainen

28 jan. – Thomas ab Aquino

1 febr. – Ignatius

2 febr. – Kyndelsmäss – Jungfru Marie kyrkogång – Herrens frambärande

3 febr. – Blasius, Henrik Schartau

4 febr. – Ansgar, Nicolaus Hermanni

5 febr. – Agata

6 febr. – Dorotea

7 febr. – Richard

9 febr. – Apollonia

10 febr. – Scholastika

11 febr. – Bernadette Soubirous

14 febr. – Valentin, Kyrillos och Methodios

15 febr. – Sigfrid

16 febr. – Juliana

21 febr. – Lars Levi Laestadius

22 febr. – Petri kathedra

23 febr. – Tertullianus, Anna av Novgorod

24 febr. – Aposteln Mattias, Carl Olof Rosenius

1 mars – Albinus

4 mars – Hadrianus

7 mars – Perpetua och Felicitas

9 mars – Fyrtio martyrer

12 mars – Gregorius den store

14 mars – Matilda

15 mars – Kristoffer

16 mars – Heribert

17 mars – Gertrud, Patrik

18 mars – Edvard, Kyrillos av Jerusalem

19 mars – Herrens fosterfader Josef, Magnus Friedrich Roos

20 mars – Vårdagjämningen, Joakim, Uppsala mötes beslut

21 mars – Benedikt, Thomas Cranmer

22 mars – Victor

24 mars – Ärkeängeln Gabriel, Oscar Romero

25 mars – Jungfru Marie bebådelse

27 mars – Johannes Damascenus

29 mars – Jonas, Hans Nielsen Hauge

31 mars – Anders Elfving

4 april – AmbrosiusMartin Luther King

5 april – Christian Scriver

6 april – Vilhelm

9 april – Michael AgricolaDietrich Bonhoeffer

12 april – Julius

13 april – Justinus martyren

14 april – Tiburtius

16 april – Magnus

17 april – Haquin Spegel

19 april – Olaus PetriPhilipp Melanchton

21 april – Anselm

23 april – Georg (Göran), Prinsessan Eugenie

24 april – Elisabet Hesselblad

25 april – Evangelisten Markus

26 april – Cletus

29 april – Tychikos, Katarina av Siena

1 maj – Valborg, Josef arbetaren, Peter Lorenz Sellergren

2 maj – Athanasios

3 maj – Apostlarna Filippus och Jakob d.y., Korsmässa om våren – Det heliga korsets återfinnande

4 maj – Monica, Törnekronans högtid

5 maj – Gotthard

6 maj – Sigismund, Johannes vid Latinska porten

7 maj – Stanislaw

8 maj – Achatius

11 maj – Johann Arndt

12 maj – Pancratius

14 maj – Halvard

15 maj – Sofia

18 maj – Erik

21 maj – Konstantin

22 maj – Hemming

23 maj – Lars Linderot

25 maj – Urban

26 maj – Augustinus av Canterbury

27 maj – Beda venerabilis

31 maj – Petronella, Henrik Florus Ringius

1 juni – Nikodemus

3 juni – Erasmus

5 juni – Bonifatius

7 juni – Robert

9 juni – Efraem Syriern

11 juni – Barnabas

12 juni – Eskil

14 juni – Basilius den store

16 juni – Justina

17 juni – Botolf

20 juni – Florentia

22 juni – Alban

24 juni – Johannes Döparen

25 juni – DavidAugsburgska bekännelsen

26 juni – Johannes och Paulus

27 juni – Kyrillos av Alexandria

28 juni – Leo IIIrenaeus

29 juni – Apostlarna Petrus och Paulus

30 juni – Johan Olof Wallin

2 juli – Jungfru Marie besökelse, Pehr Nyman

4 juli – Ulrik

6 juli – Thomas More

8 juli – Kilian

10 juli – Knut

11 juli – Pius I

12 juli – Hermagoras, Nathan Söderblom, Bo Giertz

15 juli – Ragnhild, Apostlarnas delning, Bonaventura

17 juli – Alexius

18 juli – Frederik

20 juli – Margareta, Thorlak

22 juli – Maria Magdalena, Betty Ehrenborg-Posse

23 juli – Birgittas himmelska födelsedag

24 juli – Kristina, Mårten Landahl

25 juli – Aposteln Jakob d.ä.

26 juli – Jesper Svedberg

27 juli – Marta, Sju sovare, Lina Sandell-Berg

28 juli – Botvid, Johann Sebastian Bach, Erik Tolstadius

29 juli – Olof

31 juli – Elin (Helena)

1 aug. – Petri fängelse

2 aug. – Katarina av Vadstena

3 aug. – Stefanus återfinnande

5 aug. – Dominicus

6 aug. – Kristi förklaring, Sixtus II

8 aug. – Johannes Rudbeckius

9 aug. – Edith Stein

10 aug. – Laurentius

11 aug. – Susanna

12 aug. – Klara

13 aug. – Hippolytus

14 aug. – Maximilian Kolbe

15 aug. – Jungfru Marie upptagande (insomnande)

16 aug. – Brynolf, Stefan

17 aug. – Veronika

18 aug. – Helena

19 aug. – Magnus, Ekumeniska mötet i Stockholm

20 aug. – Bernhard

23 aug. – J.A. Eklund

24 aug. – Aposteln Bartolomeus

25 aug. – Ludvig

28 aug. – Augustinus

29 aug. – Johannes Döparens halshuggning

1 sept. – Egidius

2 sept. – Justus, N.F.S. Grundtvig

7 sept. – Regina

8 sept. – Jungfru Marie födelse

10 sept. – Teodard

14 sept. – Korsmässa – Det heliga korsets upphöjelse, Axel B. Svensson

15 sept. – Jungfru Marie sju smärtor

16 sept. – EufemiaCornelius och Cyprianus

17 sept. – Hildegard, Lambert, Folke Bernadotte

18 sept. – Dag Hammarskjöld

21 sept. – Aposteln och evangelisten Matteus

22 sept. – Mauritius och thebanska legionen

23 sept. – Tekla

24 sept. – Gerhard, Alla Sveriges skyddshelgon

27 sept. – Kosmas och Damianus

28 sept. – Venceslaus

29 sept. – Ärkeängeln Mikael

30 sept. – Hieronymus

1 okt. – Theresa av Jesusbarnet

2 okt. – Skyddsänglarna

3 okt. – Evald

4 okt. – Franciskus

7 okt. – Birgittas helgonförklaring

9 okt. – Ingrid, Dionysius

10 okt. – Peter Wieselgren

12 okt. – Valfrid

13 okt. – Teofilus

14 okt. – Calixtus

15 okt. – Hedvig, Teresa av Avila

16 okt. – Gallus

18 okt. – Evangelisten Lukas

21 okt. – Ursula och 11 000 jungfrur

23 okt. – Severinus

24 okt. – Ärkeängeln Rafael

26 okt. – Laurentius Petri

27 okt. – Sabina

28 okt. – Apostlarna Simon och Judas

31 okt. – Luthers teser

1 nov. – Alla helgon

2 nov. – Alla själar, Tobias

3 nov. – Hubertus

6 nov. – Gustav II Adolf

9 nov. – Teodor, Laterankyrkans invigning

10 nov. – Martin Luther, Leo den store

11 nov. – Martin

15 nov. – Leopold

16 nov. – Edmund

19 nov. – Elisabet

20 nov. – Pontianus

21 nov. – Jungfru Marie tempelgång

22 nov. – CeciliaOle Hallesby

23 nov. – Clemens

24 nov. – Krysogonus

25 nov. – Katarina av Alexandria

26 nov. – Linus