Gudstjänster

i S:t Sigfrids kyrka

Högmässa firas varje söndag kl 12
Gudstjänsterna leds av biskop Göran Beijer.
Utöver på söndagarna har vi gudstjänst kl 12 på helgdagarna.

Vissa söndagar kommer några andra av Missionsprovinsens präster att gästpredika:
20 juni: Daniel Johansson, Församlingsfakulteten, Göteborg
4 juli: Sveinung Eriksen, kh Mariakyrkan, Uddevalla
18 juli: Tobias Olsson, Mariakyrkan, Uddevalla
15 augusti: Gunnar Andersson, kh Johannes församling, Borås
12 september: Gabriel Skilling, Sankt Sigfrids trosgemenskap
10 oktober: Jonatan Ådahl, Församlingsfakulteten, Göteborg
7 november: Jakob Okkels, Tabor, Kisa
5 december: Henrik Andersson, Immanuelförsamlingen, Göteborg

Se även sidan Lyssna.