Gudstjänster

i S:t Sigfrids kyrka

Under Advent blir det, p.g.a. coronarestriktionerna, inga vanliga högmässor. Dock kommer biskop Göran att varje söndag fira en enklare nattvardsmässa kl. 12.
Kommer fler än 8 personer, kan viss rotation av vilka som är inne i kyrkan ske. Kommunion kommer att erbjudas den som kommer senare, fram till kl. 13.

Tills vidare är kyrkkaffet, bibelstudierna och veckomässorna inställda.
Biskop Göran leder alla högmässor. Med reservation för ändringar.
Det går att höra gudstjänsten på nätet — se sidan Lyssna.

Vänner!
När vi för tillfället är ett mindre antal än vanligt som kan delta i koinonians högmässor så sjunker också våra kollekter. Vi vill därför påminna lite extra om möjligheten att bidra med din kollekt eller med gåvor till vår fortsatta verksamhet. Ditt bidrag behövs!
Kollekten kan sättas in på
– Swish nr 123 037 58 99
– Bankgiro nr 453-6017

Jag menar att det i tider som dessa är viktigare än någonsin att församlingen – den lokala formen av Kristi kropp – genom att fira gudstjänst bildar en motkraft, när nu djävulen går omkring som ett rytande lejon. Även om få kommer, företräder och representerar de dem som inte kan komma.
Men även för dem som är över 70 år gäller eget omdöme, med visad omsorg om andra. Och det går ju numera att höra gudstjänsten i webbradion — se sidan Lyssna.
+Göran