Predikoturer

Högmässa firas varje sön- och helgdag kl 12 i S:t Sigfrids kyrka
Efter kyrkkaffet fasteundervisning varje söndag under Fastan.
Marie Bebådelsedag den 25 mars mässa kl 15 (obs tiden)
Skärtorsdagsmässa den 6 april kl 20
Långfredagsgudstjänst den 7 april kl 15
Högmässa Annandag Påsk 10 april kl 12

Gudstjänsterna leds av biskop Göran Beijer.


(Vissa söndagar kommer gästande präster att medverka i våra gudstjänster.)

Se även sidan Lyssna. Många tidigare predikningar finns att läsa på sidan Predikningar.