Gudstjänsttider

Högmässa firas varje sön- och helgdag kl 12
tills vidare på Gotlandsgatan 46, på Södermalm, Stockholm.
Läs mer påvår sida på Facebook.

Om dörren är låst så knacka bara på fönstret till vänster.

Gudstjänsterna leds av biskop emeritus Göran Beijer.


Vissa söndagar kommer gästande präster att medverka i våra gudstjänster.