Predikoturer

Högmässa firas varje sön- och helgdag kl 12 i S:t Sigfrids kyrka

Gudstjänsterna leds av biskop Göran Beijer.


Vissa söndagar kommer gästande präster att medverka i våra gudstjänster:
20 februari: Niclas Olsson, kh, Immanuelförsamlingen, Göteborg
20 mars: Gabriel Skilling, Sankt Sigfrids trosgemenskap
27 mars: Yngve Kalin, ordf. i Kyrklig Samling
29 maj: Biskop Bengt Ådahl, Missionsprovinsen

Se även sidan Lyssna. Många tidigare predikningar finns att läsa på sidan Predikningar.