Gudstjänster

i S:t Sigfrids kyrka

Högmässa firas varje söndag kl 12

Utöver söndagarna har vi gudstjänst:
Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 13 maj kl. 12

Gudstjänsterna leds av biskop Göran Beijer.
Vissa söndagar kommer några andra av Missionsprovinsens präster att predika:
9 maj: Gabriel Skilling
23 maj: Niclas Olsson

Vi har att tänka på gällande restriktioner, men hittills har alla som kommit kunnat beredas plats.

Se även sidorna Hälsning och Lyssna.