Gudstjänster

i S:t Sigfrids kyrka

Tills vidare är kyrkkaffet, bibelstudierna och veckomässorna inställda.
Biskop Göran leder alla högmässor.
Jag menar att det i tider som dessa är viktigare än någonsin att församlingen – den lokala formen av Kristi kropp – genom att fira gudstjänst bildar en motkraft, när nu djävulen går omkring som ett rytande lejon. Även om få kommer, företräder och representerar de dem som inte kan komma.
Men även för dem som är över 70 år gäller eget omdöme, med visad omsorg om andra. Och det går ju numera att höra gudstjänsten på nätet — se sidan Lyssna.
+Göran

Högmässakl. 12:00  *)Kollekt till
Sön5 jul4 sön e TrefaldighetGBKoinonian
Sön12 julApostladagenGBÖstanbäck
Sön19 jul6 sön e TrefaldighetGBKoinonian
Sön26 julKristi förklarings dagGBFörsamlingsfakulteten
Sön2 aug8 sön e TrefaldighetGBKoinonian
Sön9 aug9 sön e TrefaldighetGBMissionsprovinsen
Sön16 aug10 sön e TrefaldighetGBKoinonian
Sön23 aug11 sön e TrefaldighetGBKanneljärvi
Sön30 aug12 sön e TrefaldighetGBKoinonian
Sön6 sep13 sön e TrefaldighetGBAlsike
Sön13 sep14 sön e TrefaldighetGBOpel Doors
Sön20 sep15 sön e TrefaldighetGBKoinonians lönefond
Sön27 sep16 sön e TrefaldighetGBKoinonian
Sön4 oktS:t Mikaels dagGBKanneljärvi
*) GB = Göran Beijer

Med reservation för ändringar.

Vänner!
När vi för tillfället är ett mindre antal än vanligt som kan delta i koinonians högmässor så sjunker också våra kollekter. Vi vill därför påminna lite extra om möjligheten att bidra med din kollekt eller med gåvor till vår fortsatta verksamhet. Ditt bidrag behövs!
Kollekten kan sättas in på
– Swish nr 123 037 58 99
– bankgiro nr 453-6017