Gudstjänster

Högmässa firas varje söndag kl 12 i S:t Sigfrids kyrka
 
Därutöver:
Ons 17 febr, Askonsdagen, kl 18
Tors 25 mars, J Marie bebådelsedag, kl 18
Tors 1 apr, Skärtorsdagen, kl 20
Fre 2 apr, Långfredagsgudstjänst kl 15
Mån 5 apr, Annandag Påsk, kl 12
 
Biskop Göran leder alla gudstjänster.
Tills vidare är kyrkkaffet, bibelstudierna och veckomässorna inställda.
Det går att höra gudstjänsten på nätet — se sidan Lyssna.
 

Jag menar att det i tider som dessa är viktigare än någonsin att församlingen – den lokala formen av Kristi kropp – genom att fira gudstjänst bildar en motkraft, när nu djävulen går omkring som ett rytande lejon. Även om få kommer, företräder och representerar de dem som inte kan komma.
Men även för dem som är över 70 år gäller eget omdöme, med visad omsorg om andra.
+Göran

När vi för tillfället är ett mindre antal än vanligt som kan delta i koinonians högmässor så sjunker också våra kollekter. Vi vill därför påminna lite extra om möjligheten att bidra med din kollekt eller med gåvor till vår fortsatta verksamhet. Ditt bidrag behövs!
Kollekten kan sättas in på
– Swish nr 123 037 58 99
– Bankgiro nr 453-6017