Påskdagen

 

                    Allt är i ordning till Påskdagens gudstjänst

                       Förberedelse inför tändning av Kristusljuset

                      Inför den Heliga Nattvarden

 

                                          En del av församlingen i väntan på kyrkkaffet