Om oss

DSCF0410cdSankt Stefanus koinonia är en gudstjänstgemenskap på Svenska kyrkans bekännelses grund och med troget bevarande av den allmänkyrkliga traditionen, utan att ingå i Svenska kyrkans officiella organisation.

Den är en del av Missionsprovinsen i Sverige.
Missionsprovinsen bildades år 2003 för att följa Jesus missionsbefallning (Matt 28:16–20). Det gör den genom att tillhandahålla en kyrklig struktur, biskoplig tillsyn och präster för de framväxande gudstjänstgemenskaperna. Se fotnoterna* och Provinsordningen.

Koinonía betyder ”gemenskap”. I Nya Testamentet förekommer detta grekiska ord ofta i betydelsen gudstjänstgemenskap och en djupare samhörighet. (Koinonia innebar på Nya Testamentets tid att de troende både delade ägodelar och hade nära gemenskap.) Se även artikeln Den viktiga gemenskapen.

Vår grundläggande uppgift är att väcka och fördjupa kristen tro, skapa en kristen gemenskap kring Ordet och sakramenten samt påminna om förlåtelsens kraft och möjlighet.

Grunden för denna gemenskap är det apostoliska budskapet, som gäller för alla tider. Det finns uttryckt i fornkyrkans bekännelse. Om den första kristna församlingen – som vi vill efterlikna – berättas i Apostlagärningarna 2:42

Ikonen ”Sankt Stefanos martyrium”

De höll troget fast
vid apostlarnas lära 
(bibeln)
och gemenskapen
(koinonian),
vid brödsbrytelsen 
(nattvarden)
och bönerna

Om du vill bli medlem – vänd dig till någon på sidan Kontakt/själavård.
Detsamma gäller om du enbart vill vara stödmedlem, dvs. gynna koinonian utan att vara medlem.
Medlemsavgifter (200 kr/år, stödmedlem 100 kr/år) och gåvor sätts in på bankgiro 453-6017 eller Swish nr 123 037 58 99.

_________________
* Anders Alapää menar att Missionsprovinsen har ett viktigt uppdrag.
– Missionsprovinsen behövs! Den är ett alternativ för oss som vill stanna kvar i den lutherska kyrkotraditionen, oss som inte kan tänka oss att gå till någon annan kyrkotradition när Bibeln förlorat sin auktoritet i vår gamla svenska kyrka. Genom Missionsprovinsen kan kristna i olika delar av Sverige och Finland och från olika fromhetstraditioner få vara del av en gemenskap med andra som också vill hålla fast vid vårt gemensamma svensk-finska evangelisk-lutherska arv. Jag ser Missionsprovinsens kallelse som att föra vidare arvet från den gamla svenska kyrkan till nya generationer. Var för sig riskerar de olika fromhetstraditionerna som levde sida vid sida i Svenska kyrkan att utvecklas i riktning mot sekter.

Sagt av pastor Anders Alapää, Korpilombolo gudstjänstgemenskap. Citerat ur Kyrka & Folk nr 16/11.

Reformation – varför? Ur en folder från Missionsprovinsen:


Foton: Jan Wallerberg