In memoriam

Till minne av de församlingsmedlemmar som hämtats hem av Herren.

Westerudd Staffan, † 15.9.2022
Vidh Britt, † 6.2.2022

Patek Eva, † 19.11.2020
I november 2020 skördade coronapandemin ännu ett offer i vår gemenskap. Eva Patek, 84 år, har gått att möta sin Herre. Hon var läkare, docent med både gynekologi och kirurgi som specialitet. Hon tjänstgjorde på Karolinska och i Södertälje, innan hon öppnade privatpraktik. Sedan sin studenttid verkade hon aktivt för kyrklig förnyelse, och var senare engagerad både i Fria synoden och för att bilda S:t Stefanus koinonia. Sin sista tid vistades hon på ett äldreboende.

Sörensen Ringi Lars, † 10.10.2020

Holmström Hans-Åke, † 5.5.2020
Vår kyrkoherde Hans-Åke Holmström, 76 år, blev det tredje coronaoffret i vår koinonia. En dryg veckas intensivvård kunde inte rädda honom. Han fullgjorde nästan hela sin ordinarie prästtjänst i Farsta församling. Under lång tid var han sjukskriven, beroende inte minst på att han kände sig motarbetad av församlingens ledning. Vid sin pensionering gick han med glädje in i tjänst i Missionsprovinsen, och blev 2010 kyrkoherde i vår koinonia. Troget, utan stora åtbörder, lite gammaldags, med omsorg om sina medmänniskor, fullgjorde han sin tjänst. En lång och uppskattad prästtjänst fick han avsluta med Påskdagens högmässa.

Östling Birgitta, † 3.5.2020
Några dagar efter Jan föll även Birgitta Östling, 82 år, offer för den härjande farsoten. Hon och maken Lars kom från Torshälla till Stockholmstrakten på 90-talet. Hon var aktiv i koinonian från början. De senaste åren var hon drabbad av krämpor, men sökte sig så ofta krafterna räckte till våra gudstjänster. Se sidan Birgitta.

Wallerberg Jan, † 21.4.2020
I april 2020 sveptes Jan Wallerberg, 78 år, med i coronapandemin. Han var en mycket aktiv, regelbunden gudstjänstdeltagare, gudstjänstvärd, tog stort ansvar för ljudanläggningen, elorgeln och hemsidan m.m. Han var en ivrig och skicklig fotograf, och vi kommer att sakna hans bilder från våra gudstjänster på hemsidan.

Olsson Ekström Inga, † 19.1.2020
I januari fick Inga Olsson Ekström, 98 år, lämna jordelivet. Hon var koinonians äldsta medlem och var på sin tid mycket aktiv. Långt upp i åren kom hon regelbundet till kyrkan, trots lång resväg.

Sjöström Jan, † 25.5.2019
Dibaczy Laszlo, † 15.4.2019 (medlem i kyrkorådet)
Kärnestam Lars, † 21.1.2019 (konfirmerades i koinonian 2005)
Vidh Ingemar, † 12.8.2017
Petersson Viola, † 3.5.2014 (bekostade kyrkans ambo)
Hedgren Kjell, † 22.8.2013
Ohly Harald, † 13.12.2011
Nolte Mai, † 7.12.2011
Lehiste Margot, † 20.8.2011
Hwass Claes, † 19.6.2010 (diakon)
Lindholm Karin, † 10.6.2010
Norrman Vilhelm, † 23.8.2009
Karlström May, † juni 2009
Pettersson Gerd, † 28.9.2008
Adolfsson Ebbe, † 10.9.2008
Hardt Karin, † 23.5.2008
Afzelius Jan Olof, † 23.2.2008
Björling Marie, † jan. 2008
Lundevall Anders, † 19.3.2007
Johansson Anna Stina, † 4.1.2006
Norrman Sigrid, † 30.8.2005
Djerek Marit, † 9.1.2002
Andersson Göran, † 14.10.2001 (1:e diakon)
Scholander Brogeby Karin, † feb. 2001

Må det eviga ljuset lysa för dem!