In memoriam

I april 2020 sveptes Jan Wallerberg, 78 år, med i coronapandemin. Han var en mycket aktiv, regelbunden gudstjänstdeltagare, gudstjänstvärd, tog stort ansvar för ljudanläggningen, elorgeln och hemsidan m.m. Han var en ivrig och skicklig fotograf, och vi kommer att sakna hans bilder från våra gudstjänster på hemsidan.

Några dagar senare föll även Birgitta Östling, 82 år, offer för den härjande farsoten. Hon och maken Lars kom från Torshälla till Stockholmstrakten på 90-talet. Hon var aktiv i koinonian från början. De senaste åren var hon drabbad av krämpor, men sökte sig så ofta krafterna räckte till våra gudstjänster. Se Birgitta

Vår kyrkoherde Hans-Åke Holmström, 76 år, blev det tredje coronaoffret i vår koinonia. En dryg veckas intensivvård kunde inte rädda honom. Han fullgjorde nästan hela sin ordinarie prästtjänst i Farsta församling. Under lång tid var han sjukskriven, beroende inte minst på att han kände sig motarbetad av församlingens ledning. Vid sin pensionering gick han med glädje in i tjänst i Missionsprovinsen, och blev 2010 kyrkoherde i vår koinonia. Troget, utan stora åtbörder, lite gammaldags, med omsorg om sina medmänniskor, fullgjorde han sin tjänst. En lång och uppskattad prästtjänst fick avslutas med Påskdagens högmässa som hans sista gudstjänst.

I november 2020 skördade coronapandemin ännu ett offer i vår gemenskap. Eva Patek, 84 år, har gått att möta sin Herre. Hon var läkare, docent med både gynekologi och kirurgi som specialitet. Hon tjänstgjorde på Karolinska och i Södertälje, innan hon öppnade privatpraktik. Sedan sin studenttid verkade hon aktivt för kyrklig förnyelse, och var senare engagerad både i Fria synoden och för att bilda S:t Stefanus koinonia. Sin sista tid vistades hon på ett äldreboende.

Må det eviga ljuset lysa för dem!