Historik

Förutom denna beskrivning finns dokumentation av många gudstjänster från 2011 och framåt under rubriken Predikoarkiv nedtill på sidan.

Bakgrund i stort
Under 1900-talet bildades en rad olika sammanslutningar i protest mot den tilltagande liberaliseringen av Svenska kyrkan och med viljan att bevara dess arv. T.ex. Kyrkliga Förbundet, Kyrklig Samling, Lutherstiftelsen, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och Svenska kyrkans fria synod.

Linköpingsmötena, som biskop Bertil Gärtner inbjöd till år 1997, 2000 och 2002 samlade folk från många olika fromhetstraditioner. Hög-, låg- och gammalkyrkliga, laestadianer och karismatiker, BV-folk och klosterfolk möttes och gladdes åt den fina gemenskapen. Mötena sådde ett frö till vad som sedan blev Missionsprovinsen.

 

Missionsprovinsen bildades 2003, och S:t Stefanus koinonia var en av grundarna.
Biskop Göran har gjort en grundlig genomgång av det skeende som ledde fram till bildandet av Missionsprovinsen: När en gammal kyrka finner nya former – hur vi tänkte.
Se även En bakgrundsteckning av Per-Anders Grunnan.

Internationellt har motsvarande utveckling skett, till exempel i Finland (Evangelisk-lutherska missionsstiftet), Norge (Det evangelisk-lutherske stift i Norge), Storbritannien (Forward in Faith) och USA (The Lutheran Church – Missouri Synod).

Stockholm
En stor grupp firade länge gudstjänst i S:t Jacob kyrka och bildade föreningen Jacobs kyrkfolk som en beredskap för vad som kunde komma.
1997 Stockholmsdekanatet av Svenska kyrkans fria synod började sporadiskt fira egna gudstjänster, eftersom det allt oftare var svårt att finna en kyrka där Guds Ord rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas.
1999 Stockholmsdekanatet tog initiativet till bildandet av S:t Stefanus koinonia.  Koinonian firade sin första gudstjänst i Sabbatsbergs kyrka. Pastor i den nya församlingen blev Göran Beijer.
2001 Koinonian flyttade till Rosengården, Midsommarkransen, och började fira högmässa varje sön- och helgdag.
2003 S:t Stefanus koinonia var med och bildade Missionsprovinsen.
2004, på 1:a Advent, började koinonian fira gudstjänsterna i S:t Sigfrids kyrka, Aspudden, som hyrs av Föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner.
2006 Missionsbiskop Arne Olsson vigde Göran Beijer till biskop den 23 april i Södra Latins aula i Stockholm. Han blev därmed en av Missionsprovinsens tre biträdande biskopar. Bilder från vigningenRapporten ”Tre biskopar i Missionsprovinsen”.
2009 Diakon- och prästvigning i S:t Sigfrids kyrka.  Rapporten ”Präst- och diakonvigning i Missionsprovinsen”.
2010 Efter stadgeenlig valprocedur installerades Hans-Åke Holmström den 16 maj som pastor (kyrkoherde) i S:t Stefanus koinonia av missionsbiskop Roland Gustafsson.
2015 Koinonians prästkollegium utökades med kaplan Andreas Johansson. Hans huvuduppgift var att försöka att bygga en församling i norrort och startade upp med en bibelstudiegrupp i hemmet i Solna. Han lämnade dock tjänsten i sept. 2017.
2019 Bengt Ådahl vigs till missionsbiskop efter biskop Roland. Biskop Göran lade ned sin stav av åldersskäl. Han fortsätter dock att leda gudstjänster i koinonian.
2020 Pandemin medförde att fyra av koinonians medlemmar, däribland vår kyrkoherde, fick sina liv förkortade. Göran Beijer har därefter fått leda alla gudstjänster själv, dock med enstaka gästpredikanter.

Med vandringsstaven i hand från Sabbatsbergs kyrka  …


Koinonians gudstjänstfirande tog sin början på 3:e söndagen i Fastan, den 7/3 1999.
Därefter firades regelbundet högmässa varannan söndag i Sabbatsbergs kyrka.

… och vidare till rastplatsen Rosengården …  

Från 1 juni 2001 till Domssöndagen 2004 hölls gudstjänsterna i Rosengårdens kyrksal (i ett äldreboende i Midsommar-kransen). I och med flytten till Rosengården kunde högmässa firas varje sön- och helgdag.

 

… och sedan i S:t Sigfrids kyrka, Aspudden

 

Efter nitton år i S:t Sigfrids kyrka blev sista gudstjänsten där på Annandag Jul, 26/12 2023.