Biskops-, prästvigningar

I februari 2005 vigdes Arne Olsson till Missionsprovinsens första biskop av bl. a. biskop Walther Obare från ELCK, Kenya. Vigningen skedde i Schillerska gymnasiets aula i Göteborg.

Den 22 april 2006 vigdes Lars Artman (till höger i bild) i Den himmelska glädjens kapell på Gratia Dei i Kristianstad och den 23 april (på Göran-dagen!) vigdes Göran Beijer (till vänster) i Södra Latins aula i Stockholm, båda av biskop Arne Olsson (i mitten).
Fler bilder från vigningen i Stockholm finns här.
Se även Biskopsvigningarna 2006 och Tre biskopar i Missionsprovinsen.

Vid en högtidlig gudstjänst i Göteborg lördagen den 27 mars 2010 vigdes Roland Gustafsson till Missionsprovinsens nye missionsbiskop.
Se artikeln Roland Gustafsson vigd till biskop av biskop Arne Olsson.

Provinskonvent och prästvigning i Göteborg 13 okt. 2012

(Se artikeln Prästvigning i Missionsprovinsen)

Judith Okkels

Foton: Jan Wallerberg