Nyårsdagen

Betoningen på Nyårsdagens gudstjänst var: Löftena kunna ej svika

DSCF8363cdkyrkoherdetaltillandreasc

DSCF8364cd

DSCF8372cd

DSCF8373cd                                     Inledning och förberedelse av gudstjänsten

DSCF8374c                                  Läsning av Evangeliet från Lukas 2:21

DSCF8383cd

Nyårsdagen
2015
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. AMEN.

Nytt år och nya möjlighet. En del av oss kanske sätter upp nyårslöften. Eller vi har alla hört folk säga: Jag skall sluta med röka. Jag skall träna mer. Jag skall gå ner i vikt. Någon skrev: Om det nya året gäller väl att det blir inte så bra som man hoppas men inte heller så illa som man fruktar. 365 dagar har gått sedan förra nyårsdagen, vad har hänt sedan dess? Mycket har inträffat.

Listan kan göras lång och alla har sina unika listor. En del har fått barn, andra barnbarn, någon har gift sig, andra har drabbats av sjukdomar, allvarliga, mindre allvarliga, en del familjer har haft dödsfall. Andra har blivit arbetslösa, medan andra har fått sig ett jobb.

Hur har det gått med ditt kristna liv? Vår syndalista kan göras lång. Du har inte varit något gott exemplar under 2014. Inte älskar Gud över allting annat. Haft många olika avgudar. Talat illa om massor av medmänniskor. Varit dålig att läsa bibeln, att be likaså. Du har sett ner på människor, medan du menat att du själv varit ganska from. Ibland har du stannat hemma i sängen än kommit till söndagens högmässa. För andra har de kommit till kyrkan nästan varje gång, så då är väl allt i box. Men när man kommit till kyrkan så har det mest handlat om att göra än att höra. Och vi menar själva att vi är ganska bra kristna. Vi menar oss förtjäna ett stort A i betyg.

Ett känt uttryck låter ungefär så här: Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser. Endast Gud kan göra en ny början med en människa. Endast Gud kan förlåta och förändra en människa. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Ett vet vi: I Kristus är vi en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Även under 2015. I Psaltaren läser vi: Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Från honom, inte från oss eller våra intentioner och föresatser. Vi ser heller inte bakåt, utan framtåt. Vi ser framåt i Kristus mot målet. Vi glömmer allt som varit, allt som ligger bakom och sträcker istället oss mot det som ligger framför, Guds rike. Även om 2014 varit tung, kanske haft sorg i familjen, ensamheten varit jobbig, du har inte varit en god kristen, så kommer Jesus idag med ett nyårslöfte till dig och mig. Det som sades över dig när du döptes gällde under 2014. Och det gäller även under 2015. I Kristus är man en ny skapelse. Glad jag städse vill bekänna jag är döpt i Jesu namn. Klädd i dopets helga skrud, nåd och barnaskap hos Gud. Mig i Jesu dyra blod skänkes frihet, kraft och mod.

För de flesta av oss var det väldigt längesedan vi döptes, kanske ett par veckor efter att vi hade kommit till världen. Jesus blev döpt eller rättare sagt omskuren på den åttonde dagen, efter lagens föreskrifter och blev en del av det judiska folket. Det var vägen som Israels barn skulle följa. Det var ett tecken att man blev en del av folket. Han var nu en del av denna stora familj som Gud hade utvalt. Men han blev också omskuren för hela mänskligheten. Han uppfyller här omskärelsen i vårt ställe. Och där är också första gången som blod rinner från Jesu kropp och det visar oss också vägen han skall gå, nämligen vägen mot korset, då han gör det han satt att göra. Jesu blod rensar oss ifrån all synd. Han visar här i omskärelsen att han är syndabäraren, redan här. Han som själv instiftade omskärelsen med Abraham i gamla testamentet blir här själv omskuren. Omskärelsen i den gamla pakten motsvarade det kristna dopet. Jesus blev också senare döpt av Johannes, vilket är det nya förbundets inträde i Guds rike. Paulus skriver: I honom, alltså Kristus, blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet.

Omskärelsen skedde på den åttonde dagen. Det är tecken på Jesu kommande uppståndelse. Början på en ny vecka. Och med det börja evigheten. Noas ark hade 8 själar som överlevde syndafloden. Många dopfunter är 8-kantiga. I dopet gick vi in i evigheten, i Kristus. Han fick även då namnet Jesus. Namnet över alla andra namnet. Han är frälsaren från synder. Gud själv hade kommit ned till jorden. Han är syndabäraren. Han skall visa att han skall återlösa världen ifrån deras synder. Namnet Jesus: I det namnet fann jag frälsning, intet annat frälsning kan. Petrus sa långt senare: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Namnet Jesus bekräftar Jesu omskärelse. Jesus är frälsaren. Han skall offras. Han skall bli lammet. Omskärelsen och Jesu namn pekar mot Golgata kors.

När du döptes fick du samma namn, eller rättare sagt du döptes i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och blev en ny skapelse. Och du blev märkt av Jesu kors och Jesu blod. Allt detta definiera oss vem vi är.

Alla ni som tror på Guds löften, gå nu in i det nya året med detta. Jag är döpt. Hans nåd är varje år ny. Hans nyårslöfte står fast. Hans doplöfte står fast. Världen kommer att skratta åt denna din tröst och befrielse. Andra kommer att säga att det räcker inte med dopet och dess löften, något annat, något mer behövs, gärningar, helgelse osv. De menar att det Jesus gjorde på korset räcker inte, trots att han sa: Det är fullbordat. Andra menar att dopet är inte tillräckligt, du måste också tro, ta ett beslut osv. Trots att skriften säger: Han frälste oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse… Jesu verk är fullbordat fullständigt. Finns inget vi kan lägga till eller ta bort. Och allt Jesus gjorde ligger inneslutet i dopet. ALLT. Finns inget att lägga till eller ta bort.

Vi kan komma med många nyårslöften. Vi kommer säkerligen misslyckas i de flesta. Men ett vet vi står fast, när misslyckanden över att man inte är en så god kristen, samvetet plågar en, synd och död visar sitt fula tryne, satan anklaga dig med det ena och det andra. Jag är i dopet märkt med Jesu kors och Jesu blod. Jag är döpt. När vi syndar och faller i synd, när gamle adam driver oss till hat och egoism, så vet vi dock: Jag är döpt. Jag är döpt. Synden skall mig ej fördöma. Jag är döpt i Jesu namn. När jag frestas vill jag svara jag är döpt i Jesu namn. Dopets nåd mig ger i tiden stöd och fäste för min tro.

Det är sant att människor kan överge sitt dop och sin dops Gud och det gör många. Herren tvingar ingen.

Men Gud överge inte ditt dop. Dopets löften, om syndernas förlåtelse, evigt liv står dock fast. Han har lovat att han aldrig kommer att lämna dig eller överge dig. I instiftelseorden till dopet står det, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Herren Jesus kan vi tillfullo lita på. Och han bryter aldrig ett enda löfte, inte heller det han gav dig i dopet. Hans nyårslöfte håller tillskillnad från våra.

Dietrich Bonhoeffer skriver när han sitter i fängelset nyår 1943. Jag tror att Gud kan och skall föra gott ut ifrån det onda, även i den värsta ondskan. Bara ett par år därefter precis innan andra världskriget var slut blev han hängd av nazisterna. Paulus skriver: Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Även i en sådan fruktansvärd situation. Liksom Jesus fick lida, ja gick hela vägen i döden, så får även vi lida, för vi är döpta in i hans död och uppståndelse. Just därför. Men hans nyårslöften håller, löftena i dopet håller. Även när vi lider och plågas. Om framtiden vet vi inget, men ett vet vi att framtiden ligger i hans hand. Och när det ligger i hans hand, så har vi inget att frukta och vara rädda för. Vi vet att för oss som har fått nyårslöften från Herren genom dopets löften, för oss som blivit märkta av Jesu kors och Jesu blod samverkar allt till det bästa. Det är ingen ovisshet, utan visshet som vi får leva med, tro på och hålla oss till. Jesu nyårslöfte, står fast. Jesus är densamme igår, idag och så evighet. Han är den oföränderlige, i denna föränderliga värld vi lever i. Oavsett vad som kommer att ske med jorden, med landet, med dig eller mig, med jobb, pengar, familj, så vet vi att 2015 kommer att bli ett gott nytt år i Jesu namn. Jesus kommer med dessa nyårslöften idag till oss syndare. Ja, det är till syndare som Jesus kommer med dessa goda nyårslöften. Endast till syndare. Herren säger: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Vi kan därför med glädje och förhoppning och förväntan gå in i det nya året. För vi har vår trygghet hos vår himmelske fader genom Jesus Kristus. Guds löften förändras aldrig. Där är vi helt trygga i denna osäkra värld.

Det som skedde för länge sedan när du döptes, står där helt fast. Du är märkt av Jesu kors och Jesu blod. Herrens nyårslöfte håller varje år. Herren Gud ångrar inget. Jag kommer aldrig att lämna dig eller överge dig säger Herren. Ett löfte som är lika visst och säkert för din framtid som det har varit för det förflutna, alla dina föregående år. Jag kommer aldrig att överge dig säger Herren. Om så 2015 blir vårt sista år här på denna jord så får vi då säga: När min blick, mitt hjärta brista vill jag säga i det sista. Jag är döpt i Jesu namn. Fader tag mig i din famn.
Och därför kan vi alla utropa: Gott nytt år i Jesu namn.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

196
669
24
42
194

 

Ljudinslag från predikan

DSCF8388cd

DSCF8390cd

 

Psalmsång 196 ps196                           Postludium

DSCF8360c

DSCF8391c

DSCF8392c

DSCF8393cd

Intressant läsningDSCF8394cd

DSCF8395c