Midfastosöndagen

Midfasosöndagen

2017

Joh 6:51-65

I Faderns och Sonen och den Helige Andes namn. Amen.

Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider, att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider. Ja, vi befinner oss i fastan. Vi har kommit till Midfastosöndagen, fjärde söndagen i fastan. Det betyder att vi har kommit halvvägs i fastetiden. Man kan säga att vi har kommit halva vägen till Golgata kors. Se vi går upp till Jerusalem, till frälsarens kors och pina, till Lammet, som offras för världens skuld, för dina synder och mina.

På vägen mot Golgata kors får vi idag höra budskapet där Jesus säger: Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Vi talar om Livets bröd.

Vad är det människor idag vill ha? Bekräftelse, självförverkligande och bli helt oberoende. Att aldrig dö. Man skall ha många vänner och likes på facebook. Problemet är att många människor lever i ensamhet och når aldrig sina mål. Det blir inte som man tänkt sig. Människor har en fasad att allt verkar så bra… Och så närma de sig ålderns höst. Vad händer då? Oavsett hur långt vetenskapen går så kommer den ändå aldrig lyckas med problemet med döden, så har det varit sedan Adams och Evas dagar. Problemet med döden går inte lösa med vetenskapen. Den store Hans Rosling som hade gjort så mycket, inte ens han kunde stoppa sin cancersjukdom och dog, inte ens 70 år. I fredagens psaltarpsalm heter det: Nej, man ser att de visa dör, att både dårar och oförnuftiga går under och lämnar sin rikedom åt andra. De tror att deras hus ska bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar sina marker efter sina namn.

Innan dagens evangelium läser vi om Jesu bröderunder då han mättade 5000. Vid ett annat tillfälle mättade han 4000. Från ett par bröd blev det massor och ändå blev det över i mängder. Men det löste inte problemet med döden. Men det Jesus säger idag är något helt annat.

På vägen mot döden, sin egen död, Golgata, kommer Jesus idag med lösningen på dödsproblemet.

När Jesus talade öppnades gamla testamentet för folket. Och när Jesus talade om livets bröd här i Johannes 6 så tänkte folket på brödundret i öknen, då Gud sände manna från himlen som blev en del av Israels barns mat på väg mot Kanaans land.

Mose sa: Detta är brödet som Herren har gett er att äta. Men ingen av dessa kom ändå fram i Kanaans land. Bara Josua och Kaleb nådde fram. Alla andra dog i öknen. Men även Kaleb och Mose dog sedan. Och som Jesus också säger: Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Jesus säger: Jag är livets bröd eller det bröd som ger liv, evigt liv. Det Jesus säger och ger är något helt annat än vad Mose kom med.

Vi skall också lägga märke till att han säger Jag är. Ego Eimi. Herren uppenbarade sig i gamla testamentet med namnet Jag är. Vad Jesus syftar på är Guds eget namn, det han uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Här använde sig Jesus alltså av Herren Guds eget namn. Han  som mötte Mose i den brinnande busken, han vandrar med dem och säger jag är Livets bröd.

När Jesus talade öppnades gamla testamentet för folket: Här i Johannes 6 har vi mannat i öknen. I Johannes 3 har vi kopparormen. I Johannes 7 har vi vattnet från klippan. Och alla dessa händelser pekar fram mot Jesu död och uppståndelse, då de går i uppfyllelse.

Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. För världens synder. 

Och Jesus säger: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Vad är då att äta människosonens kött och dricka hans blod, vad är att äta livets bröd? Att äta Kristi kött kan ske på två sätt. En är andlig genom att höra evangeliet om Jesu offerdöd och andligen äta detta budskap. 

Vi läste att de som hörde Jesu budskap: Vem står ut med att höra detta? Detta är ett hårt tal. Är det verkligen möjligt? Är Gud så hård? Tänk på det att: Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Talet om att Jesus är livets bröd är dårskap för människor. Människor vill inte böja sig för sanningen. Det var för obehagligt att höra, det stred emot deras förnuft. Skulle Jesus vara den enda vägen? Är jag verkligen en syndare på väg mot den eviga döden? Behöver jag verkligen Jesus? 

Du och jag behöver både Guds lag och hans evangelium. Inte bara de delar vi kan acceptera och vill höra, utan hela bibelns budskap. Vi behöver ständigt böja oss för Guds lag, erkänna och bekänna. Jag fattig syndig människa, värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men lyssna också här: Då leder han oss och stärker oss att höra och hålla och klamrar sig fast vid hans, evangelium, det som ger oss Guds nåd, syndernas förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv, vilket allt han åt oss på korset förvärvat med sitt kött, för oss utgiven i döden, och med sitt blod för oss utgjutet till syndernas förlåtelse.

Du har kommit hit idag, inte först och främst för att du skall komma, utan för att du behöver komma för att överleva, för att vi behöver äta människosonens kött och dricka hans blod, vi behöver livets bröd av Herren. Vi behöver syndarnas förlåtelse. Hit får du komma söndag efter söndag för att lyssna och ta del av Guds ord. Och tänk på det: Korsets budskap är ett budskap som vi aldig blir färdiga med, för vi blir aldrig mätta av livets bröd, vi blir aldrig färdiga med Jesus, vi vill bara äta mer och mer och mer.

Du får komma hit för att lägga av dig allt som tynger dig, som trycker ner dig. Du får komma hit och möta de som har samma mål, att flytta hem till Herren och möta honom som här på jorden var livets bröd. Du får här komma inte för att göra och aktivera dig, utan bara för att vila i Kristi armar, lyssna och äta Livets bröd med dina öron. Och höra dina synder är dig förlåtna.

Vi sjunger i sången: Omkring ditt ord, o Jesu, oss stilla gör. Och fram till livets källa, av nåd oss för. Du ser i varje hjärta. Dess djupa nöd, du ensam kan oss mätta med livets bröd.

Blodet från påskalammet skyddade Israels folk från dödsängeln och köttet av påskalammet skulle ätas. Och Jesus sa: Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och när Jesus instiftade nattvarden sa han: Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi behöver inte bara äta Kristi kropp med våra öron, utan även med munnen, vilket sker i nattvarden. Där vi får en försäkran om att våra synder är förlåtna och att Kristus bor i oss. 

Ambrosius säger: Gån till honom och mottagen avlösning, ty han är syndernas förlåtelse. Vem är då denne? fråga ni. Hören honom tala själv. Jag är livets bröd. den som kommer til mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig någonsin törsta. Här betygar han, att syndernas förlåtelse tillbjudes oss i sakramentet och att den bör av oss mottas med tron.

Vi är kallade att ofta ta del av denna gåva, Livets bröd, Kristi kropp och Kristi blod under bröd och vin. Vi, Jesu lärjungar behöver både äta människosonens kött och blod, livets bröd, med våra öron och med vår mun. Dessa två hör samman. Som kristen kan man varken klara sig utan Ordet eller Nattvarden. De står där sida vid sida och är vår vandringskost mot målet himlen, som ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv.

Livets bröd har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Ordet blev kött är livets bröd som en gång skall väcka oss upp ifrån våra gravar. Och därmed är döden inget problem för oss som håller oss till Jesus, döpta i Jesu namn. För alla andra är det fortsatt ett problem och kommer så att vara, då de förkasta Jesus som livets bröd, de förkasta därmed det eviga livet…

Oavsett vilka frågor och tankar vi brottas med. Kanske livet inte blev som vi hade hoppats. 

Glöm dock aldrig att Jesus kommer idag, imorgon, ja alla dagar och han kommer med livets bröd till dig. Han kommer med syndernas förlåtelse. Han kommer med evigt liv. 

I Jesu namn. Amen.

298:1-3

667

76:1-3

700:1

387:1-3

387:4-7

45:1-3

241:4-5