”Med dina trogna i alla tider”

Kalender
över
kyrkliga minnesdagar

Vi kristna är inställda i en trons gemenskap genom tiderna. Vi varje nattvardsmässa påminns vi om det – vi riktar då vår tacksägelse till vår himmelske Fader tillsammans ”med dina trogna i alla tider”.

Sedan äldsta tid har minnet av dem som gått före i tro hållits levande. ”Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro”, skriver aposteln (Hebr. 13:7). Martyrdagarna är näst efter Påsken de äldsta inslagen i kyrkoåret. Med tiden byggdes detta ut med minnesdagar för många män och kvinnor, som på olika sätt sågs som föredömen i tro och kristet liv.

Vid reformationen avskaffades de flesta helgondagarna, dock firades bl. a. apostladagarna i vår kyrka fram till 1772. Däremot behölls namnen i stort sett oförändrade i almanackan fram till 1901. Men också den namnlängd vi nu har bär tydliga spår av den medeltida traditionen.

I detta kalendarium presenteras människor från olika tider. Till grund ligger den gamla svenska almanackan. Men eftersom den byggde på det medeltida kyrkoåret, är den kompletterad med gestalter från senare tid. Varje tid har haft sina troshjältar och sina kristna personligheter som varit till inspiration för sina medkristna.

Raden av helgade gestalter ger en bild av kyrkans historia, sedd från svensk horisont. Tron tar alltid form i människors liv, det kristna budskapet måste ha sina budbärare. Naturligtvis hade fler förtjänat att nämnas, men för en sådan här kalender måste man ändå begränsa sig. Namnlistan är i stort densamma som den jag presenterade i SPT 1993.

Ett problem med en kalender är vilken dag som skall väljas. Man kan konstatera att man varierande valt dödsdag, helgonförklaringsdag, invigningsdagen för en kyrka helgad åt person m.m.

Med några undantag följer jag den gamla svenska almanackan. Om andra kyrkor har andra dagar anges detta. Romersk-katolska kyrkan ändrade sin helgonkalender vid sin senaste kyrkoårsrevision. Både gammalt och nytt datum anges då (’Rom’ betyder Romersk-katolska kyrkan av i dag, ’Miss. Rom.’ betyder Missale Romanum, den romersk-katolska kyrkohandboken). När det gäller personer från senare tid placeras de i de flesta fall på dödsdagen, ”den himmelska födelsedagen”.

För de dagar som finns i det romersk-katolska kyrkoåret noteras de texter som där anges. De kan givetvis användas i den personliga andakten den dagen.

Stockholm vid Allhelgonatid 2005 – Göran Beijer

Register över kalendern.