Lyssna

Om det inte är möjligt för dig att komma till kyrkan, kan du lyssna på vår direktsändning av gudstjänsterna i Radio S:t Stefanus.
Sändningen startar fem minuter före gudstjänstens början, se sidan Gudstjänster
(När mikrofonen är avstängd visas bara ett felmeddelande.)

Klicka här *) 

Vänner!
När vi för tillfället är ett mindre antal än vanligt som kan delta i koinonians högmässor så sjunker också våra kollekter. Vi vill därför påminna lite extra om möjligheten att bidra med din kollekt eller med gåvor till vår fortsatta verksamhet.
Ditt bidrag behövs!
Kollekten kan sättas in på
– Swish nr 123 037 58 99
– Bankgiro nr 453-6017

*) Ev. kan man sedan behöva klicka på play-symbolen: