Lyssna

Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan, kan du lyssna på vår direktsändning av gudstjänsterna genom att

klicka här.

(När mikrofonen inte är påslagen visas ett felmeddelande.)
Vill du veta vilka psalmer som sjungs? Skicka ett SMS till 073 252 04 65 före gudstjänsten.
Kollekten kan sättas in på Swish  nr 123 037 58 99 eller bankgiro nr 453-6017.