Långfredagen

DSCF9243cDSCF9246cDSCF9247cDSCF9253cEvangeliet läses

DSCF9254cDSCF9261c

Långfredagen 2015
I Faderns, Sonens och Den helige Andes namn.
Långfredagen; En lång dag. En mörk dag. En svart dag. Vi påminns om det som skedde i Jerusalem och inte minst utanför stadens portar, vid en plats som hette Golgata för att se när tre personer dö, och allt detta skedde för nästan 2000 år sedan.
Vi vet vad som hände därefter. Vi har facit. Men låt oss inte rusa vidare till påskdagen. Låt oss stanna upp just vid vad som hände på långfredagen. Vi har ingen nytta av påskdagen, om vi inte vet vad som hände på långfredagen.
Jesus föddes i ett stall i Betlehem, han som de vise männen kallade judarnas nyfödde konung. Nu var han dömd till döden, ja nu hängde han där på korset, på Golgata, tillsammans med två rövare. Alla tre var de dömda till döden, såsom kriminella.
I gamla testamentet och även i nya testamentet står det: Förbannad är var och en som är upphängd på ett trä. Jesus hängde där på korset. Han var förbannad, precis som de två rövarna.
Kyrkofadern Origenes kallar den för det skändligaste av alla dödssätt. Det var den mest barbariska form av avrättning. Inte bara själva korsfästelsen. Innan korsfästelsen blev offret gisslat.
Det berättas om en som lät gissla några motståndare i Gallileen, tills inälvorna rann ut.
Ja, Jesus hängde där mellan två rövare. Till skillnad från andra som blev korsfästa, som kom med raseriutbrott och förbannelser, hör vi inget sådant från Jesus. Istället ersätts det med Jesu sju ord på korset:
Nämligen:
1 Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.
2 Kvinna, där är din son. Där är din mor.
3 Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.
4 Eloi, Eloi, lema sabachtani. Det betyder; Min Gud, min Gud varför har du övergett mig?
5 Jag är törstig.
6 Det är fullbordat.
7 Fader i dina händer överlämnar jag min ande.

Det förnedrande med korsfästelsedöden förstärktes också av det faktum att de korsfästa sällan begravdes. Istället åt vilda djur upp dem eller ruttnade de bort. Förödmjukelsen var fullständig. Den korsfäste var dömd, förbannad, övergiven…
Talet om korset är en stötesten, en skandal för judarna, en dårskap för hedningarna. Att korsfästa Messias var en skandal för judarna. Skulle Guds son bli så förbannad och övergiven, till och med av Gud?
När Jesus dömdes till döden ropade folket korsfäst, korsfäst. Var du där? Var du medskyldig till hans död, till att han hängde på korset? Varför måste han dö?
Jesus blev korsfäst och han dog en fysisk död. Han dog där på korset. Många tusental och mer än det, har dött en så förfärlig död som Jesus och de två rövarna gjorde. Men det stora med Jesus det vara bara han som kunde dö en sådan död, som han dog, dog för synden. Syndens lön är ju döden.
Detta är döden för Guds lamm, den som är utan fel och lyte. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser.
Han blev skyldig. Han blev övergiven av sin far. Han ropade ut: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Tillslut ropar han ut: Det är fullbordat. Och då var allt fullbordat. Försoningen fullbordad.
Försoningen heter på engelska atonement. At one moment. På ett ögonblick. Vid den stunden. Där skedde det.
Försoningen och förlåtelsen kostade. Det var extremt dyrt. Jesus betalade priset på korset, med sitt eget blod. Han betalade för Guds vrede och uppfyllde Guds vilja.
När Jesus dömdes till döden ropade folket korsfäst, korsfäst. Var du där? Var du medskyldig till hans död, till att han hängde på korset? De kriminella de vet var de har gjort eller gör. Men hur är det med oss? Vi har inte gjort så mycket och skulle vi då behöva stå ansvariga för Jesu död på korset? Den store Paulus som levde ett långt bättre och heligare liv än både du och jag, han kallar sig själv för den störste syndaren.
Men vi skyller ifrån oss, som Adam gjorde. Eva gav mig frukten. Vi fördömer sådana som Hitler, Stalin, Mao och andra massmördare. Vi är inte som de. De är inte som oss. Men… Svek, bitterhet, hat. Vi älskar våra liv, vi älskar oss själva och tar Guds plats.
Våra liv mäts inte utifrån vår egen måttstock, eller våra egna ideal, eller utifrån vad vi tror andra förväntar av oss. Våra liv mäts utifrån vilka vi är skapade och kallade att vara och mätningen görs av skaparen själv. Domen som betyder något är inte vår. Domen som betyder något är Guds dom och som ensam är domare och dömer rättvist.
När Jesus dömdes till döden ropade folket korsfäst, korsfäst. Var du där? Var du medskyldig till hans död, till att han hängde på korset? Vi ser ner på de stora syndarna. För dem var korset nödvändigt. Men för oss? Även vi stod och ropade korsfäst, korsfäst. Även vi är medskyldiga till hans död, till att han hängde där på korset. Inte minst finns synd i vårt hjärta. Det är ingen skillnad på dem och mig. Det är ingen skillnad på mig och massmördarna. Jag kan inte förneka att jag inte var där. Jag var där och dömde honom till döden. Mina överträdelser, stora som små, dömde honom till döden, korsfäste honom, dödade Jesus.
Jesus tog inte bara parti för oss. Utan han tog vår plats. Gud blev skyldig. Ja, han älskade oss hela vägen in i döden. Det saliga bytet. Jesus tog min plats. Jag och du tog Jesu plats. Han tog vår synd. Vi fick hans rättfärdighet. Han tog våra missgärningar. Vi fick hans helighet. Gud sände sin son inte för att döma, utan för att frälsa den. Vad den förste Adam förstörde, det återställde den andre Adam, Jesus. Synden det som är fel med oss, har Jesus nu tagit ansvar för och det kan inte längre fördöma oss. Synden har träffat, straffat, dömt och dödat Jesus. Försoningen, förlåtelsen och frälsningen är utförd och fullkomnad. Syndens död är dödad och vi behöver inte lägre dö. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!
Luther sa: Jag tror, att Jesus Kristus har förlossat mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död.
I andra århundradet, sades om de kristna: Det mest monstruösa i deras tro är dyrkan av en korsfäst, en gravt kriminell, som dessutom sägs vara gud.
Varför valde Gud det vidrigaste av alla dödssätt, när han ville frälsa mänskligheten?
Korsfästelsen visar hur allvarligt Gud ser på människans uppror. Korsdöden visar också hur Gud identifierar sig med djupast möjliga mänskliga förnedring och lidande. När Gud lidit sig igenom det skamligaste av alla dödssätt, den mänskliga ondskans värsta utslag, finns det ingen form av mänsklig ondska och mänskligt lidande som inte kan övervinnas och frälsas. Som kyrkofadern Gregorius av Nasians uttryckte det: Det som inte har antagits kan inte frälsas. Nu har Gud identifierat sig med de värsta och tagit på sig det värsta. Därför finns det i de svåraste situationer ljus och hopp även för de värsta, även för Paulus, dig och mig. När vi inte längre ser något hopp, ser något ljus i tunneln, så vet vi att Jesus själv har varit i detta mörker, ja på en mycket mörkare plats och vunnit seger åt oss, från mörker till ljus.
Jesus dog den stora Döden på korset för dig och mig. Han bar allt på sina axlar. Han bar dina synder. Han ansvara för allt ditt. ALLT. Så kan synd inte längre fördöma oss. Och så gick vi genom döden till livet i vårt heliga dop.
Vi lever nu mellan Jesu död och uppståndelse och den stora uppståndelsen på den stora dagen. Vi väntar på den stora dagen.
Nu lider vi på många sätt. Våra nära och kära dör. Våra husdjur dör. Våra blommor dör. Din bil rostar och gå sönder. Allt kommer att gå under. Och så skall vi alla gå igenom den lilla döden, vår egen död. Den dagen ligger framför oss. Vi kommer att en gång bäras ut till vår kyrkogård. Men på våra gravar kommer JESU KORS stå, hans namn och vårt namn, i vilket han en dag skall väcka
oss upp på den stora Påskdagsmorgonen. För Jesus dog och han lever och han älskar dig och vill ta dig hem.
Långfredagen; En lång dag. En mörk dag. Ja, men också en ljus dag. På engelska heter denna dag Good friday. Det är en sannerligen en god fredag. Den bästa av alla dagar. För Jesus sa:
Det är fullbordat. Ljuset hade segrat över mörkret. Synden var sonad. Frälsningen var säkrad. Dina synder är dig förlåtna.

DSCF9272cd

Helige Herre Gud

Psalm 140

Psalm 143

Psalm 145

Psalm 239

Psalm 652