Landet läggs öde

Kriget i Ukraina fortsätter, tvingas vi konstatera. Putin vill erövra så stora delar som möjligt av landet. För att kunna göra det använder han den gamla ryska taktiken, att skjuta sönder allt som ligger i vägen. Allt han lyckas erövra blir därför ruiner. Det folk som han ville ’befria’ har flytt. Landet ligger öde.

Det är inte första gången i historien det blir på det sättet. Vi har det dokumenterat i Bibeln. Jeremia varnade folket för vad som skulle hända: ”Lejonet har lämnat sitt snår, folkens förhärjare är på marsch, han har brutit upp från sitt tillhåll för att lägga ditt land öde. Dina städer skall bli till ruiner där ingen kan bo.” Det blev så. Babylonierna erövrade landet, rev ner Jerusalems tempel och murar. Folket fördes bort i fångenskap. Det var på 500-talet f.Kr.

Några decennier senare konstaterade Hesekiel faktum: ”Ni har förhärjats och förtrampats av alla och blivit de övriga folkens egendom.” Men han kommer också med budskapet att Gud inte låter ondskans makt bestå: ”Så säger Herren Gud till … de öde ruinerna och de övergivna städerna som har plundrats och hånats av alla grannfolken: … Jag lyfter min hand och svär att era grannfolk själva skall förödmjukas.”

Man klagar ibland över att det är så mycket våld i Gamla testamentet. Men det beror på att det är så det ser ut i världen. Det gudomliga budskapet börjar i verkligheten. Den präglas av att ”er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka”. Bibeln blundar inte för ondskans realitet.

Det är först i de yngsta böckerna i Gamla testamentet man får klart för sig att det finns en Ondskans furste. Dessförinnan kan man inte uppfatta ödeläggelse som annat än Guds straff för ett folk som avfallit från sin Gud. Vi kan tolka det som att när man inte håller sig till Gud, är fältet öppet för ondskans härjningar. Det gudomliga skydd som man skulle behöva, har man tackat nej till.

Det är endast Gud som har förmåga att skapa och bygga upp. För detta har han goda människor som medarbetare. Ondskans furste kan endast riva ner och ödelägga. Också han skaffar sig medarbetare. Han lockar dem med makt och rikedom. Men han är oförmögen att hålla det han förespeglar. När ’segern’ är vunnen, är öde land allt som finns kvar.

Esaias Tegnér insåg hur det är: ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort.” Det skrevs när Napoleon försökte lägga stora delar av Europa under sitt välde.

Det som är den kristna hemligheten, gestaltad av Jesus, är att det inte är genom styrka, utan genom offervillig svaghet som seger vinns. Det som såg ut som en slutlig seger, att få Jesus korsfäst, blev i stället ett tecken på ondskans maktlöshet inför den Gud som kan ge liv. Paulus fick lära sig att det är så. När han bad om att bli befriad från sitt handikapp (vilket det nu var), fick han höra Gud säga: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.”

Naturligtvis skall folket i Ukraina göra motstånd mot den ondska som hotar dem. Kanske skall vi se det som Gud försyn att en skådespelare har visat sig vara den som kan leda folket i försvaret av sin frihet. Men på lång sikt behövs något annat än våld mot våld. Låt oss be om en snar, men rättfärdig fred!

Då kan Gud leda människor att bygga upp det land som lagts öde.

(Citerade bibelord: Jer. 4:7, Hes. 36:3,4,7, 1 Petr. 5:8, 2 Kor. 12:9)

28 juni 2022