Kyndelsmässodagen

Psalm 405

Inledningsord

kyndel1c                                       Ljuständning

prgkyndelcprgkyndel_2c Psalm 120

Psalm 37

kyndel11c Postludium

kyndel16cSå var det dags att släcka ljusen även efter Kyndelsmässodagen kyndel18ac kyndel20bckyndel25c                                    Kollekten räknas