Kristi himmelsfärds dag

Psalm 159

Psalm 158

Predikan på Kristi himmelsfärds dag (I)

i S:t Sigfrids kyrka för S:t Stefanus Koinonia 10 Maj 2018

över Jes 61:10-11.  Apg 1:1-11.  Matt 28:16-20. (1983 års Ev.bok)

Firningsämne: Herre över allting

Beredelseord: Ef  1:17-20

Psalmer: 159, 660, 158 B, 321, 490, 15.

Bön: Herre, helga oss i sanningen, Ditt ord är sanning.   Amen.

I Faderns och     Sonens och Den Helige Andes namn:    

Med Kristi himmelsfärds dag är Jesu Jordiska uppdrag uppfyllt.

Från och med denna dag förverkligades Guds rikes vilja genom Kyrkan.

Nu går all kontakt med Gud Fader genom Ordet och Anden.

Guds Ord kom som Guds Son från Himmelen,

avstod från mycket av Sin härlighet och nedsteg i armodet.

Segrar i Törnekrona. Dör för de döende. Vandrar  uppstånden

bland de troende i 40 dagar.

Uppstiger till Himmelen.

Sätter Sig på Härlighetens Tron (Matt 19:28).

Vad detta innebär förstod inte lärjungarna då.

De stod förstummade och såg hur deras Mästare lyftes upp i höjden,

och hur ett moln tog Honom bort ur deras åsyn.

Två män i vita änglakläder frågade dem:

”Varför står ni och ser mot himlen?”

Så står många människor än i dag och ser upp mot himlarymderna,

men de ser inget.

Den sovjetiske kosmonauten Gagarin sa under sin rymdfärd

att han inte såg Gud.

Och alla skrattade glatt och uppmuntrande.

Vi får väl säga att det är tur att Gud inte låter Sig överrumplas

av några flygande ekipage!

Ska man inte bara söka, utan också finna Gud,

så måste man färdas bortom tid och rum, till evighetens rike.

Vi kan bara nå Honom genom bönen.

Guds ord säger:

”Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen,

skall komma tillbaka just så som ni har sett Honom

fara upp till himlen.”

Lärjungarna föll ner och hyllade Jesus,

och Han välsignade dem när Han fördes upp till himlen.

De återvände hem under stor glädje och prisade Gud

Jesajas ord idagens gammaltestamentliga läsning lär vara en uppmuntran

åt sitt folk under den kommande babyloniska fångenskapen c:a 587-537 f.Kr.

Inför denna kommande bedrövelse ger han dem ett framtida evangelium: Gläd er.

Aposteln Paulus ger oss ett eko av detta i Filipperbrevet: ”Gläd er” (Fil 4:4).

Vi uppmanas av båda att ta ut glädje i förskott.

När man vet hur det går till slut är det berättigat!

Gud behövde bli människa i Jesus för att kunna återföra en fallen mänsklighet.

Denna erfarenhet av att vara människa, upptogs i Gudomen vid Kristi himmelsfärd.

Jesus Kristus, Guds Son förblir Människosonen också i himmelen.

Som det heter i en ortodox hymn:

”Vad Han icke hade, det antog Han och vad Han ägde det behöll Han.”

När Jesus intågar i himlen så går en fest av stapeln

som inga ord kan beskriva, och den jubelfesten får verkningar in i vår värld.

Kristus har stigit upp till himlen för att vi skall kunna stiga upp till himlen:

”Ni skall vara där Jag är”, sa Han.

Kyrkofäderna, främst Augustinus, lärde oss att sammanfatta

läran om Gud med de tre personerna i den enda Gudomen så här:

Fadern, Skaparen, födde Ordet, genom vilket allting har blivit till.

Den Helige Ande, Hjälparen, är den kärlek varmed

Fadern och Sonen älskar varandra.

Efter missionsbefallningen, bevarad i dagens evangelieläsning,

att gå ut och göra alla folk till lärjungar,

genom att döpa dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn,

och lära dem att hålla alla de bud som Herren Jesus har givit,

togs Han upp till himmelen

Tio dagar senare uppenbarade Sig Den Helige Ande med tungor av eld

som stannade på var och en i Jerusalems församling

och den kristna Kyrkan var född.

Att Gud är Treenig betyder att det finns en relation,

en gemenskap inom Gudomen.

Gemenskapen mellan personerna i Gudomen är urmodellen

för all gemenskap överhuvudtaget.

Gud är sällskaplig och vill ha gemenskap med andra.

Må vi förbereda och förädla arvet som än en gång kan resa vårt folk

ur mörker och förnedring, från själviskhet och omoral.

Bästa sättet att stärka världsmissionen är att vara kristen själv.

I väntan på den stora mönstringen under Kristi segerfana

skall vi minnas Frälsarens löftesord:

”Jag är med er alla dager till tidens slut.”

Låt oss glädjas!  Låt oss hänföras!

AMEN.

Ära vare Fadern och  Sonen och Den Helige Ande,

såsom det var i begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet.   AMEN

Psalm 321

Psalm 490

Psalm 15

Postludium