Jungfru Marie beb.

Predikan på Jungfru Marie bebådelses dag (1)

för S:t Stefanus Koinonia i S:t Sigfrids Kyrka

24 Mars 2018        över

Jes 7:10-14.  Rom 8:1-4.  Luk 1:26-38

Firningsämne: Bebådelsen

Beredelseord: Matt 11:28-30

Psalmer: 164. 656. 480. 422. 1:5-8.

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn:

”Detta är den dag som Herren har gjort.

Låt oss på den fröjdas och vara glada”  Ps 118:24).

Jungfru Marie Bebådelses dag avbryter fastans prövotid.

Mysteriet avbryter med stor högtid.

”Bebådelse” betyder förebud, liknande profetia.

Gud förbereder Sitt folk så att de är beredda

när något viktigt skall ske.

   Gud förberedde Sitt folk på 700-talet f.Kr.

genom att sända profeten Jesaja till den onde och fege

kung Ahas av Juda, som hängav sig till ockultism:

han offrade sin son till Molok (2 Kung 16:3),

men när hans land hotades av invasion

av koalitionen Nordriket Israel-Syrien, sade Herren

”Om ni inte har tro skall ni inte ha ro” (Jes 7:9).

Kung Ahas hade trängt sig in utan kallelse i prästtjänsten

och ändrat heliga ordningar.

Nu, inför det allvarliga militära läget, erbjöd Sig Herren

att visa ett segertecken.  Dock för framtiden:

”Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son

och hon skall ge honom namnet Immanuel.”

(Som betyder Gud med oss)

Jesaja kom i sällskap med sin son

till den sonlöse Ahas och sade:

”Se, jag och barnen, som Herren har gett mig,

vi är tecken och förebilder.”

Över 700 år senare så kommer ängeln Gabriel

sänd från Gud, vid vår tideräknings början

till en ung kvinna och säger:

”Var hälsad, du högt benådade!

Herren är med dig!”

Vad ska man göra om man får besök av en ängel?

Fyra förslag:

1)  Låtsas som ingenting. Tänka: jag är väl lite trött

     men tokig är jag ändå inte!

2)  Hålla för öron och blundande säga:

    ”Gå bort från mig, jag är bara en vanlig människa,

    låt mig vara ifred!

3)  Försöka springa sin väg.

4)  Eller avvakta och se vad som händer.

Maria, den unga jungfrun, blev förskräckt först,

men hon stannade kvar och fick då höra ängeln säga:

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Du skall bli havande och föda … Den Högstes Son.”

Låt oss beakta följande:

A)  Den unga kvinnan Maria är kanske runt 15 år.

B)  Hon lever i en tid där fadern var äktenskapsförmedlare.

C)  Barn före äktenskapet ansågs som en katastrof.

D)  Äktenskapsbrott straffades med döden, ofta stening

      Världens äldsta vapen.

Vad gör då Maria inför dessa svåra framtidsutsikter?

Säger hon: ”Nä, alltså, den här graviditeten

kommer lite olämpligt för mig.”

      eller

”Jag är kvinna och bestämmer själv över min kropp!” ?

Nej, Maria svarade: ”Jag är Herrens tjänarinna.”

Hon stannade kvar och väntade.

Tack, Maria, för att du inte gav efter för impulsen att fly!

Du bar det barn som skulle bli Världens Frälsare.

Du kunde, förstås, avbrutit den graviditeten,

men hur hade det gått för oss då?

Tack, Maria för din offervillighet.

Alla släkten skall prisa dig salig!

Och tack till Josef att du blev adoptivfader,

för ett barn som inte var ditt eget.

Men Han blev dig lika kär som dina egna barn.

Heder åt dig!

Frälsningen räckes oss som en gåva, av nåd,

men den har ett pris. Julklappen har ett pris:

den kostade Jesus Jordisk ära och frid, livet och döden.

Hans  uppståndelse delar Han med Sig av.

Därför har vi löftet om att kunna få evigt liv.

   Även om gåvan är gratis, så förväntar sig Givaren

att vi att åtminstone kunna  säga ”Tack”.

Särskilt NT:s epistlar uppmuntrar oss till trosstolthet.

Vi är stolta över att tillhöra Kristi Kyrka.

En kämpande kyrka som i Mästarens spår segrar

över nöd, död och likgiltighet,

för ett evigt liv med start redan här.

Marias lydnad växte fram ur ett förtroende,

därför är hon ett föredöme.

Josefs lydnad växte också fram ur ett förtroende,

därför är också han ett föredöme.

Vi hyllar dem som helgon.

SALIGA JUNGFRU MARIA

     Du lät din Skapare födas

   såsom Människoson av dig.

Med mindre kunde Han aldrig

     föra mänskligheten åter

   till deras gudomliga hem.

    Därför prisar vi dig salig.

Med dig, du främsta av mänskor,

     jublar vår ande över Gud,

   din och vår Frälsare. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,

såsom det var i begynnelsen, nu är, och skall vara,

från evighet till evighet.   Amen.