Johannes döparens dag

Johannes Döparens dag

Luk 1:5-17

2015

I Faderns, Sonens och Den helige Andes namn. Amen.

Här i Sverige firas midsommar. Igår var den dag på året som för många svenskar är den viktigaste

under hela året, ja det finns sådana som vill att den dagen blir Sveriges nationaldag. Sant är väl det

att den dagen för de flesta är mer så att säga helig än 6:e juni. Det är midsommarafton folk prata

om. De skall de göra det och det. Det är också en dag då vi skall äta samma mat år ut och år in osv.

Vi firar idag istället Johannes Döparens dag, för i dessa dagar är det 6 månader kvar till jul

och därmed också Johannes döparens födelsedag. Han var ju ett halvår äldre än Jesus. Det är alltså

hans födelsedag vi firar.

Stora kvinnor och män har vandrat här på jorden. Personer som har gjort stora framsteg i

forskningen, skrivit literära storverk, musikverk, konstverk, vunnit krig, skapat fred. Exempelvis:

Isaac Newton, Johann Gutenberg, Albert Einstein, Winston Churchill, Bach, Beethoven, Mozart.

När några svenska debattörer skulle göra en lista över de svenska som påverkat oss mest, hamnade

Gustav Vasa överst på listan före Astrid Lindgren, Axel Oxenstierna och Alfred Nobel.

Senare säger Jesus om Johannes döparen följande: Bland dem som fötts av kvinnor finns

ingen större än Johannes. Och då talar han både om innan och efter honom.

Innan mötet i templet som vi nyss läste så hade Gud inte talat till sitt utvalda folk på

400-500 år. Så länge var det sedan profeten Malaki hade förmedlat Herrens budskap till sitt folk: Se,

jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han

skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer

och slår landet med tillspillogivning.

I dagens evangelium läste vi alltså om när Johannes far Sakarias som var präst vid templet

med lottens hjälp fick gå in i templet och tända rökelsealtaret, en unik händelse som bara ägde rum

en gång i livet för dessa präster. Där mötte han en ängel i templet som berättade om att han och hans

hustru Elisabeth som var ofruktsam skulle bli far och mor på ålderns höst. Det är som en repris på

det vi läser om i första mosebok, om Abraham och Sara som också skulle bli föräldrar när det så att

säga var omöjligt för dem att få barn. Abraham och Sara fick Isak. Sakarias och Elisabet fick

Johannes.

Malakis profetia skulle snart går i uppfyllelse, genom Sakarias son, Johannes. Johannes var

den efterlängtade Elia. En ny profet, den högstes profet. Gud hade inte glömt eller lämnat sitt folk,

sina löften, eller sin pakt som han ingick med Abraham. En ny profet skulle träda fram. Hans namn

var Johannes, Sakarias son. Genom honom börjar något nytt eller rättare sagt. Han är milstolpen

mellan det gamla och det nya testamentets tid.

En annan profetia från gamla testamentet pekar också fram mot Johannes, nämligen Jesaja 40:

En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes skulle alltså

bereda vägen för Herren Jesus. När Johannes senare började sin verksamhet ropade han ut till folket

att de skulle omvända sig. Han sa till dem som kom för att bli döpta: Huggormsyngel! Vem har visat

er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och

börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt

Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt

huggs bort och kastas i elden.

Johannes varnade Abrahams barn att förlita sig på sin stamtavla, att Abraham var deras far,

istället för att omvända sig till Herren.

Ja, Johannes predikade lag. Lagens hammare slog och slog och träffade människorna. Men det

stannade aldrig där. Det var aldrig målet med Johannes predikan. Det var aldrig målet med hans liv.

Hans uppgift var att bereda folket att möta Herren Jesus. Målet med hans predikan var evangeliet.

Målet med hans gärning var att peka med hela handen på Jesus. Där är den efterlängtade Messias.

Han pekade med hela handen på Jesus och sa: Se Guds lamm som tar bort världens synder. Se Guds

lamm.

Johannes sa också: Han måste bli större och jag mindre. Det var inte Johannes som skulle bli

stor, utan det var han som kom efter, Herren Jesus som skulle bli stor och han själv blir mindre. Och

när Jesus kom till Johannes för att bli döpt sa Johannes: Det är jag som behöver döpas av dig, inte

du av mig. Ändå fick Johannes döpa Jesu och Jesu offentliga verksamhet tog sin början.

Johannes döparens dagar slutade sedan under ett svärd. Han hade med lagens hammar

förkunnat för kung Herodes att han inte fick leva med en annans hustru. Det sjätte budet, du skall

inte begå äktenskapsbrott. Kung Herodes tålde inte att höra det och fängslade honom och tillslut lät

han halshugga Johannes. Så slutade dagarna för den som Jesus kallade den störste av kvinnor födda.

Nu var han färdig med sitt uppdrag.

Ja, hans dagar slutade. Hans kropp ligger nu nedgrävd i en grav. Han var den störste, mer

betydelsefull än Newton, Einstein, Churchill och Mozart, men det fanns en som är större. Det var

han som han pekade på, det var Messias.

Där Johannes slutade, där tar Messias, Jesus vid. De synder som låg där i Jordans vatten, de

tog Jesus i sitt dop på sig och sina axlar och bar dem hela vägen upp korset.

Även om det är Johannes döparens dag idag, så är det ändå Jesus som är huvudperson, även

idag. Han är huvudperson varje söndag, ja varje dag. För hos ingen annan finns frälsningen, och

under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Även Johannes var en syndare som behövde en frälsare, även Johannes synder låg där i Jordan

och där låg även dina och mina synder. Där i Jordan där låg allt ditt avguderi av dig själv, av dina

ägodelar, av dina pengar. Där i Jordan låg ditt högmod, detta att du är så mycket bättre än de där,

den där, han, hon som du gärna peka finger på i ditt hjärta. Där i Jordan ligger allt ditt hat mot din

nästa, inte minst de som tycker annorlunda i teologi och politik. Där i Jordan ligger allt ditt svek

mot din familj, att jobbet ofta kommit i första hand före familjen. Där i Jordan ligger all din skuld

och synd.

Allt detta bar Jesus hela vägen upp på korset, inte Johannes. Han är Kristus. Han är Messias.

Han är syndabäraren. Han är din Gud. Han är den som dog för dig. Han är Jesus från Nasaret född

av jungfru Maria. Han är Guds lamm vars blod skyddar dig från dödsängeln.

Vem är du? Ja, du är inte han. Du är inte Kristus. Men du är kristen och du är kristen för att det

finns en Kristus. Du är döpt. Du är tvättad i hans blod. Jesus dog, men han lever. Han ligger inte

nedgrävd i någon grav som Johannes döparen göra. Jesus lever och han lever för dig.

Du har inte fått namnet Johannes eller Sakarias. Du har fått ditt namn i dopet, Faderns, Sonens

och den helige Andes namn. Du är inte Kristus. Du är inte Gud. Men Gud har satt sitt namn på dig.

Du tillhör därmed en kunglig släkt utan att behöva gifta dig in i Bernadotte-familjen. Du är inte

Kristus, men du är hans, du tillhör honom, kungarnas kung.

Det finns en Kristus. I honom är du fullständigt säker. Hans kors driver bort döden, krossa

döden. Hans heliga liv och hans heliga offer står där mellan dig och helvetet. Tackar Gud att du inte

behöver vara där. För det finns en Kristus för dig, Jesus från Nasaret.

Kristus definierar dig. Han är det viktiga. Han är den största som vandrat här på jorden. Han är

din frälsare. Så även om du inte blir stor, känd och framgångsrik här i världen, så känner du han

som var den störste och han är din bäste vän, han är din frälsare och därmed dina synder är dig

förlåtna.

200:1-5

658

9

76

200:6-8