Inte bara fruntimmersvecka

Dagarna 19-24 juli brukar kallas fruntimmersveckan. Då infaller den längsta serien med bara kvinnonamn i almanackan, från Sara till Kristina. Men samtidigt har vi en vecka med många stora helgondagar, minnesdagar för män och kvinnor som gått före oss i tron.

Maria Magdalena inleder 22 juli. Hon var en av de kvinnor som troget följde Jesus. Hon fanns med vid korset, och var en av dem som upptäckte att graven där man hade lagt Jesus var tom. Bedrövad sökte hon sig tillbaka till graven, ett exempel på hur viktigt det kan vara att ha en grav att sörja vid. Då visade sig Jesus för henne, men det var först när han sade hennes namn som hon kände igen honom. Hon fick i uppdrag att berätta om händelsen för apostlarna, och har därför fått hedersbenämningen ’apostlarnas apostel’.

Birgitta kommer sedan 23 juli. Hon är den svenska kvinna som är mest känd, eftersom hennes minne firas i Romersk-katolska kyrkan över hela världen. Det sker dock på minnesdagen av hennes helgonförklaring 7 okt. Här på sommaren är det hennes dödsdag 1373 vi minns. Hennes kropp fördes hem till Sverige och vilar nu i Vadstena. Birgittas betydelse var så stor att Rom har nämnt henne som en av tre skyddspatroner för Europa.

Aposteln Jakob är nästa 25 juli. Han brukar kallas ’den äldre’, för att skilja honom från den andre Jakob bland apostlarna, Alfeusson (som följaktligen blir ’den yngre’). Han, Petrus och lillebror Johannes var de apostlar som stod Jesus närmast, vid några viktiga tillfällen var endast de med. Han var den förste aposteln att bli martyr, så tidigt att det skildras i Apostlagärningarna. Enligt traditionen hade han dessförinnan missionerat i Spanien, och dit skall också hans kropp ha förts, till Santiago di Compostela, ’S:t Jakob på Stjärnfältet’, som ju fortfarande är ett stort pilgrimsmål.

Marta har vi så 27 juli. Hon och Maria och Lasaros bodde i Betania på Olivberget. När Jesus var i Jerusalem tycks han ha bott hos dem. Vid ett tillfälle klagade hon över att Maria lyssnade till Mästaren och inte hjälpte till i hushållet, och hon blev då tillrättavisad. Hon tog uppenbarligen till sig kritiken, för i samband med att Lasaros dog avgav hon en av de stora bekännelserna i evangelierna: ”Jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

Botvid står sedan i tur 28 juli. Han finns på Botkyrkas vapen, med en fisk och en yxa i händerna. Han blev den här dagen 1120 ihjälslagen på en fisketur av en träl, som hade blivit frigiven sedan han låtit döpa sig. Han var uppenbart inte vänligt stämd mot den som tvingat (?) honom att överge sina gamla gudar. Botvid är den första lekmannamartyren i Sverige som vi känner till namnet. Han hade blivit kristen under en handelsresa till England – kristen tro kom till vårt land inte bara genom missionärer som kom hit.

Olof avslutar veckan med helgon 29 juli. Han var norsk kung, fördriven av hedniska stormän. När han kom åter för att hävda sin tron, stupade han denna dag 1030 i Stiklastad i närheten av Trondheim. Året innan hade han under resan hem besökt Gotland och befäst kyrkan där. Hans grav i Nidaros (som Trondheim då hette) blev ett pilgrimsmål i klass med Santiago i Spanien. När pilgrimsvandring av någon anledning åter har blivit populärt, återupprättas flera gamla pilgrimsvägar genom Sverige. I Norden är han det mest avbildade helgonet efter Maria.

Fruntimmersveckan har rykte om sig att var regnig. Över den samtidiga helgonveckan lyser evighetens sol!

(Citerade bibelord: Joh. 20, Apg. 12, Luk. 10, Joh. 11:27)

26 juli 2022