Heliga Tref.dag


                                                          Det står skrivet


                          Inför läsning av Evangeliet Matt 11:25-27


DSCF0236cDSCF0237cDSCF0239cdprghtrfcprghtrf2cDSCF0242c                                   Har ni förstått predikan?

DSCF0243cdEfter predikan var det konfirmation. Mer om konfirmation lite senare under rubriken ”Om oss”DSCF0265c                                        Efter gudstjänsten

DSCF0266c