Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


November 2021

Har kommit, kommer och skall komma
Ännu ett kyrkoår går nu mot sitt slut. Sedan vänder vi på evangelieboken och börjar läsa från början igen. Advent och Jul ligger framför oss.
Det kyrkoår som snart tillhör förfluten tid, blev inte som vanligt. Vi är dessvärre inte så många i vår koinonia, så restriktionerna blev inte särskilt besvärliga att följa. Men flera i det trogna kyrkfolket fann det lämpligt att vara försiktiga, och det var först under hösten vi med glädje kunde hälsa dem välkomna åter.
Det är ingen skarp gräns mellan det gamla och det nya kyrkoåret. Både kyrkoårets avslutning och dess inledning, Advent, ger oss budskapet om att Herren Jesus är den som kommer. Domssöndagen och söndagen före liksom andra Adventssöndagen lovar att han en gång skall komma åter. Det är både efterlängtat och oroande. Han kommer som Frälsare men också som Domare.
Första söndagen i Advent anger vad som skall gälla under hela det kommande kyrkoåret. Som Jesus en gång tågade in i Jerusalem, kommer han nu till sin kyrka. Han vill komma oss till mötes med sitt Ord och i sina sakrament.
De två sista Adventssöndagarna leder oss in i grunden för vår tro. Gud kom en gång till sitt folk på ett unikt sätt. Guds Son blev människa. Vi minns de två som främst beredde hans födelse och framträdande, Johannes döparen och jungfru Maria.
Men det handlar då, liksom under Jul, att inte bara om att minnas vad som en gång hände. Det är i sig viktigt, för vår tro bygger inte på andliga funderingar, utan är förankrad i mänsklighetens historia. Men vi firar Advent och Jul främst för att styrkas i vår tro att hans ankomst en gång har medfört att han fortsatt är oss nära.
Han som har kommit och som skall komma, kommer till oss nu!

+Göran