Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


Oktober 2019

Kära vänner!

Gud har gett oss högtider, både i det gamla (3 Mos. 23) som i det nya förbundet. Vi skall glädjas över dessa och ta till oss deras budskap. Här finns tacksamhet för dessa samt bot och bättring för dessa försummelser.

Profeten Amos (9: 13–15) är en intressant person. Han verkade i mitten av 700-talet f.Kr. Han var en enkel herde från Tekoa, innan han kallades till profet. Orden vi har idag handlar om Israels upprättelse. Han har också kommit med domsord. Vid årsfesten var det vanligt att komma med domsord över fyra grannfolk. Men Amos, när han uttalar domsord, vänder sig till tre grannfolk men till stor förvåning vänder han sig också mot det egna folket. Här finns uppmaning till bot och bättring, men också tacksamhet för löften om upprättelse.

Om liknelsen i evangelietexten (Luk. 13: 6–13) har professor Fridrichsen en skarp kommentar.  Talet om Israel som en vingård är gammalt. Redan profeten Jesaja skriver sången om sin väns vingård, som bara bar vilddruvor och därför skövlas och nertrampas. Här frågas efter frukten. Tänker vi på ägaren, är hans enda önskan frukt. Ett träd, som inte bär frukt måste bort. Så är det, när Messias ser på människan: hon är Guds skapelse och har sitt enda existensberättigande i att uppfylla sin av Skaparen tilldelade och ålagda uppgift.  Så har inte heller Jesus någon mystisk eller estetisk syn på människan. Det är inte fråga om att realisera sig själv eller utveckla sin personlighet eller annat sådant. Det handlar om att en gång tar Guds tålamod slut, en gång är det för sent! Vidare kan vi läsa hos professorn följande: Att i vingårdsmannen se en bild av Jesus, såsom vanligt är, är icke sund exeges. Vingårdsmannens förbön för trädet skall inträngande måla tidens karaktär av nådatid före domen. Här finns underlag för bot och bättring, men också tacksamhet för nådatiden.

Läkedomsundret är som vanligt ett bevis på att Jesus är Messias. Vidare bevisar texten, att kärleksgärningar av olika slag går före allt annat. Jesus har ännu i denna dag makt att bota sjuka och förlåta synder. Här finns underlag för tacksamhet men också bot och bättring för våra underlåtelser.

f Hans-Åke

Kallelse till kyrkostämma

Kyrkostämmans ordförande Per Hammarqvist utlyser kyrkostämma:
Plats: S:t Sigfrids kyrka. Tid: söndagen den 24/11 efter högmässan, ca kl. 13.
Huvudärenden: Budget för 2019, valfrågor.


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer