Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.November 2020

I Coronatid

Vi skulle ha haft en kyrkostämma i våras. I rådande Coronatider blev det lämpligt att skjuta upp den. Nu närmar sig tiden för höstens kyrkostämma. Även om pandemin har tagit fart på nytt, måste vi denna gång hålla den. Vi behöver se till att vi har kontroll på vår ekonomi, och vi har val att göra, bl.a. till kyrkorådet. Vi får se till att vi håller avstånd och är allmänt försiktiga!

Vår koinonia är fortfarande präglad av omständigheterna. Några av det trogna kyrkfolket har funnit det lämpligt att hålla sig isolerade – vi förstår dem, men saknar dem. Några gånger har vi varit fler än 10 samlade till gudstjänst, men ofta bara 7-8 st. Men Guds Ord har fortsatt att bli hört och nattvard har firats. Vi har kunnat be om tröst i en svår tid, men samtidigt tacka vår himmelske Fader för beskydd. Naturligtvis saknar vi efterföljande samling med kyrkkaffe, men har ännu inte riktigt ansett tiden vara mogen för att börja med det igen.

Sedan Annandag Påsk har jag lett högmässan varje sön- och helgdag. Det har inte varit tröttsamt – det är en prästs och biskops främsta uppgift att celebrera mässan och predika. Om jag säger att det har varit en glädje att få göra det, får ni inte missförstå mig – jag saknar fr Hans-Åke och det fina samarbete vi hade.

Vi har varit bortskämda med att ha flera präster. Men det kan vara värt att komma ihåg att för de flesta kristna genom tiderna har man bara haft en präst i sin kyrka. Söndag efter söndag var det han som ledde gudstjänsten. Naturligtvis är det inte hållbart i längden att jag är ensam, och både jag, kyrkorådet och provinsens ledning inser att vi måste finna en lösning.

Föreningen S:t Sigfrids kyrkas vänner är nu i goda händer, trots envetet motstånd från en mindre grupp. S:t Sergijs församling är säkert installerad i kyrkan, och det är rörande att ständigt få höra hur tacksamma de är. De vill gärna att vi samarbetar på olika sätt. Nu har de föreslagit att ett gemensamt Luciafirande ordnas. Vi får se om pandemin avtar så att det kan bli möjligt.

Vi närmar oss nu Advent och Jul. Fastans avslutning och vårt Påskfirande präglades av att Coronaviruset slog till. Nu får vi hoppas att läget skall lugna sig något, så att vi kan få fira en någorlunda vanlig Jul. Vi vet i alla fall hur vi skall bete oss, och kan våga vara lite modigare än förut. Låt oss uppmuntra varandra att samlas på söndagarna. Gemenskapen värmer och stärker oss – även när vi håller lämplig distans!

Om Herrens ankomst handlar både kyrkoårets avslutning och Advent–Jul. Vi tackar Gud för Herren Jesus kom, tar emot honom när han nu kommer i Ord och sakrament, och göra oss beredda att möta honom när han slutligen skall komma.

+Göran


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer