Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.Juli 2020

Vänner i S:t Stefanus koinonia!

Hur ljuvligt mången gång,
den tanken för mig står:
I dag dock närmare jag är
mitt hemland än igår.

I sin hälsning inför Påsk citerade fr Hans-Åke denna ’hemlandssång’. Han visste inte hur nära han var. 5 maj kunde respiratorn inte längre hjälpa honom. Han förenades med de två medlemmar av S:t Stefanus som farsoten redan ryckt bort, Jan Wallerberg och Birgitta Östling. Vår gemenskap, mänskligt och andligt, har blivit fattigare.
Påsktiden skulle, som vanligt, ha präglats av glädje över att Herren Jesus har fört livet fram till seger. Den glädjen har naturligtvis funnits, men i år dämpad i skuggan av sorg och vemod, när några har mist någon mycket kär, och vi andra goda vänner. Samtidigt kan vi vara tacksamma över att några bland oss, efter svårare eller lindrigare sjukdom, har blivit friska och fria från smitta.
S:t Stefanus koinonia har dock varje söndag samlats för att fira högmässa. Vi har varit ganska få, när nu många inte har kunnat komma, för att rättmätigt skydda sig själva, eller av omsorg om närstående. Ofta har vi inte heller kunnat sjunga särskilt mycket, utan fått nöja oss med att läsa. Men tacksägelsen och bönen har alltså inte upphört – och naturligtvis fortgått i det personliga andakten. Ett särskilt tack skall riktas till Hans Gustafsson, som troget söndag efter söndag har tjänstgjort som kyrkvärd.
Coronaviruset har gjort vår tillvaro blekare. Jag hade hoppats att kunna bjuda in er till 80-årsfirande. Edit Wennberg har tagit studenten utan att vi kunde få gratulera henne. Vi ser fram mot hösten, då vi efter sommarens stiltje alla kan samlas igen.
Sedan Påsk har vi delat S:t Sigfrids kyrka med S:t Sergijs rysk-ortodoxa församling. Det har gått alldeles utmärkt. Det är rörande att notera deras glädje över att få vara i kyrkan. Vi kan se fram mot vänskap och gemenskap i en delad tro på Herren Jesus – traditioner som tagit olika former betyder mindre. Inte att förakta är att ekonomin för S:t Sigfrid blir bättre med ytterligare hyresintäkter.
Dessvärre har vi i detta tvingats bekymra oss för Föreningen S:t Sigfrid kyrkas vänner. Vid ett märkligt årsmöte valdes, med hjälp av fullmakter, en ny ordförande. Han vill inte tilllåta fortsatt uthyrning till S:t Sergijs. Ett nytt medlemsmöte är påkallat för att få till ett beslut som motsvarar vad flertalet av föreningens medlemmar önskar.

+Göran Beijer (som tjänstgör som vice pastor)


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer