Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


April 2020

Kära vänner!

Alldeles innan jag skulle börja fundera och skriva denna hälsning, fick jag se en bild på Facebook: En vacker fågelmamma sitter på en gren med en unge under var vinge. Insändaren hänvisade till Ps. 91: 4 Han täcker dig med Sina vingar, under dem finner du tillflykt, 1917: Med sina fjädrar skall Han betäcka dig, och under Hans vingar skall du finna tillflykt. Psalmen talar om det skydd, som HERREN ger. I denna tid är vi alla oroliga och bekymrade över pestens framfart och konsekvenser. Den Heliga Skrift är full av beskrivningar av Guds omsorg och beskydd. Ps. 23:4 Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont. Guds försyn betyder inte, att vi kan leva farligt. Vi har att i alla lägen vara försiktiga. Vi besitter emellertid en fördel, som den icketroende saknar: Vi tror på ett evigt liv. Visst är vårt liv här på jorden också oss kärt, men vi är i främlingslandet. Väckelserörelserna har många s.k. hemlandssånger. Hur ljuvligt mången gång, den tanken för mig står: Idag dock närmare jag är mitt hemland än igår.

Vi går nu att fira kyrkoårets största högtid – livets seger över döden: Jesu uppståndelse. I Hans blod är vägen öppen till himmelen. Därför behöver vi inte frukta. Denna tro har burit och bär en oräknelig skara, där vi får vara med. Vi minns Louis Armstrongs sång: When the saints … I want to be in that number when the saints go marching in.

– Att nu först bedja för de sjuka och deras vårdare:

Vi ber för alla oroliga: Var du, Herre, deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla,
för alla drabbade: Herre, kom med helande och hälsa och läkedom,
för alla som vårdar de sjuka: Var med dem i deras uppgifter, ge dem beskydd och kraft att orka,
för oss alla: Sänd oss Dina änglars beskydd, dag och natt,
för vårt folk: Omvänd oss till Dig, Du vår frälsnings Gud.
Gör oss till ett folk, som söker Dig och följer Ditt Ord.

Det andra är att hjälpa och trösta. Dessa tre uppgifter ingår i det allmänna prästadömet, som jag här skulle vilja kalla allmänna präst- och diakonkallet.

Avslutningsvis vill jag hälsa Helige Sergijs församling välkommen till S:t Sigfrids kyrka. Medlemmarna börjar med påskfirande, som enligt deras almanacka sker en vecka efter vårt. Vi skall nu samsas i kyrkan, något som ser ut att gå bra.

f Hans-Åke

Ny hyresgäst i S:t Sigfrid

Helige Sergijs Ryska Ortodoxa församling har länge funnits i en mindre lokal intill Maria Magdalena kyrka. De behöver en större lokal, speciellt vid påskfirandet, som normalt lockar hundratals deltagare. De har nu fått hyra in sig i S:t Sigfrid, i första hand på prov under april–juni. De önskar sedan fortsätta hyra på längre sikt.

Vi kan därmed glädjas åt mera liv i kyrkan och ev. lite nya utsmyckningar i kyrkolokalen. Efter överenskommelse med koinonian planerar de för 4–5 gudstjänster per vecka. För att hjälpa dessa våra medkristna att hinna ha gudstjänst på söndagsmorgnar kommer koinonians högmässor att flyttas från kl. 11:00 till 12:00 fr.o.m. 19/4.

Lars


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer