Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


Februari 2021

Vänner!
Sänder er en påminnelse om våra gudstjänster:

Varje söndag, om jag får vara frisk, firar vi högmässa 12.
Vi har att tänka på gällande restriktioner, men hittills har alla som kommit kunnat beredas plats.

Utöver söndagarna har vi gudstjänst:
Jungfru Marie bebådelsedag, tors. 25 mars, kl. 18
(vi fortsätter att fira denna dag på rätt datum, inte på närliggande söndag).
Skärtorsdagen kl. 20
Långfredagen kl. 15
Annandag Påsk kl. 12

Eftersom jag är ensam präst, blir det inte vardagsmässa på onsdagarna i Fastan (som vi har haft många år). Skall det fungera, måste det vara varje onsdag utan undantag, och det vågar jag inte ta på mig.
Det blir inte heller någon fasteundervisning i år, eftersom pandemin ännu inte har lagt sig.

Kyrkorådet påminner också om att det kan vara dags att betala medlemsavgift för 2021 – 200 kr per medlem (Bg 453-6017 | Swish 123 037 58 99).

Till koinonians konto kan ni också sända gåvor – med färre deltagande i gudstjänsterna nu under pandemin, blir söndagarnas kollekter inte tillräckliga för att täcka våra utgifter med hyra m.m.

Jag önskar er en välsignad Fastetid på väg mot Påsk, med korset och den tomma graven!

+Göran