Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer