Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


”Jag har fullbordat loppet”
Tiden löper obönhörligt. Allting når förr eller senare sin fullbordan och sitt slut. Så är det nu med min tjänst som bitr. biskop i Missionsprovinsen. På Påskdagen lägger jag ner min biskopsstav.

Det var i dec. 2003 som jag valdes att vara en av den nybildade Missionsprovinsens biskopar. På S:t Georgs dag, 23 apr. 2006 vigdes jag till ämbetet. Mitt sista uppdrag blir att medverka vid vigning av Bengt Ådahl som ny missionsbiskop. Men på Påskdagen förrättar jag alltså min sista högmässa i S:t Stefanus som biskop i tjänst.

Jag får ingen efterträdare. Ett stift, och Missionsprovinsen är än så länge endast ett stift, skall helst bara ha en biskop att samlas omkring. Att vi valde och vigde tre biskopar beror på att vi var först. Inte i någon evangelisk nationalkyrka hade tidigare bildats ett fritt stift. Men om biskopen än är ensam i sitt stift, så har han behov av att tillhöra ett biskopskollegium. Därför fick vi bilda ett sådant. Nu finns dock ett kollegium med biskopar också i Finland och Norge.

Under åren som har gått har S:t Sigfrid fått vara ett slags bitr. domkyrka i Missionsprovinsen. Och då har S:t Stefanus koinonia varit bortskämd med att nästan varje söndag få fira högmässa under sin biskops ledning. Många av er hade därför önskat att jag skulle få en efterträdare. Men det skulle inte ha fått stor betydelse för koinonian. En ny bitr. biskop skulle förmodligen ha valts från någon annan del av provinsen.

Jag kommer naturligtvis att finnas kvar och göra tjänst i S:t Stefanus. Men det kommer inte riktigt att bli som hittills. Jag har varit medveten om att biskopen är den som normalt leder gudstjänsterna i sin del av kyrkan. I fortsättningen får ni se mig mer vid sidan av kyrkoherden. Det enda biskopliga som kommer att märkas är att jag fortsätter att välsigna vid högmässans avslutning och då och då kommer att bära mitra.

Jag kan nu, med S:t Paulus i hans 2:a brev till Timoteus, säga: ”Jag har fullbordat loppet.” Samtidigt kan jag säga att ”jag har kämpat den goda kampen”, och ni har alla gjort den fylld av glädje. Jag vill påstå att jag också kan säga: ”Jag har bevarat tron”, men det tillkommer slutligen andra än jag själv att avgöra,
+GöranGudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer