Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.Oktober 2020

Vänner i S:t Stefanus koinonia!

Faran är inte över. Det vet vi, och befarar att pandemin kan komma i en andra våg. Vi fortsätter att vara försiktiga. Men det har ändå lugnat sig något. Sakta har vi blivit fler som samlas för att fira gudstjänst och möta Herren i Ord och sakrament. Men det blir inte riktigt ’församling’, om vi är för få. Inte bara för den egna själens skull, utan också för vår gemenskap i tron, är det viktigt att vi, alla och envar, försöker möta upp varje söndag!

Sedan Påsk har vi inte haft någon verksamhet på onsdagar. När nu fr Hans-Åke gått för att möta sin Herre, är jag ensam präst och i Coronatider har få kunnat komma. Ännu ett slag får vi avstå från onsdagarna. Det är inte mycket att göra åt det, men det är en brist att S:t Stefanus tvingas avstå från veckomässa och bibelstudium.

Vi hoppas att snart kunna börja med kyrkkaffe igen. Vi som har samlats har vanligen stått och samtalat en stund efter högmässan. Vi skulle nog kunna sätta oss ner – med de avstånd till varandra som tiden kräver. Kanske kan det också bli något inslag av undervisning, som ersättning för onsdagarna.

S:t Sergijs rysk-ortodoxa församling är nu fast hyresgäst i S:t Sigfrids kyrka. Årsmötet med Föreningen S:t Sigfrids kyrkas vänner 17 maj beslutade – med hjälp av fullmakter – att de inte skulle få fortsatt hyreskontrakt. Av någon anledning meddelade den då valda styrelsen inte detta till S:t Sergij. Efter sitt sommaruppehåll firade de därför åter sina gudstjänster i S:t Sigfrid. För att ingen tvekan skall råda, beslutade det extra medlemsmötet 29 aug. att teckna ett löpande hyreskontrakt för S:t Sergij.

Vid det extra medlemsmötet, påkallat av revisorerna och ett antal medlemmar, enligt bestämmelser i föreningens stadgar, valdes en ny styrelse. Ny ordförande är Gerhard Larsson. Dessvärre vill den i maj valda styrelsen inte erkänna medlemsmötet, och menar sig därför fortfarande vara styrelse. Den kan dock inte hålla styrelsesammanträden som är giltiga enligt stadgarna. För detta krävs att tre ordinarie ledamöter är närvarande, och så många finns inte kvar i den gamla styrelsen. Sakta men säkert, på punkt efter punkt, tar nu den nya styrelsen över uppgiften att vårda S:t Sigfrids kyrka.

 

S:t Stefanus koinonia bräcklig. Av oss som finner vår glädje i denna trons gemenskap, krävs uthållighet och tålamod. Vi är övertygade om att Herren har gett oss en kallelse med S:t Stefanus. Låt oss inte svika den!

+Göran, vice pastor


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer