Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


Juli 2019

Kära Vänner!

Vi befinner oss just nu i sommarens sköna prakt. Jesus säger i Matt. 6: 28b f.: Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.

En intressant fråga att ställa: Varför är en blomma så vacker? Vetenskapen lär oss ju, att biet inte uppfattar färg och form som vi. Alltså skulle inte en blomma behöva vara så vacker, som den är. Kan det betyda något annat, än att vi har en god Gud, som vill ge oss skönhet i livet?

En gång hörde jag prof. Wingren, expert på fornkyrkan, påminna, att vår Apostoliska trosbekännelse har sina rötter i andra århundradet. När man då skulle sammanfatta den kristna tron, skulle vi kunna tro, att man började med att förklara frälsningen genom Jesus. Men, nej! Den börjar: Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Här ställs människan in i sitt sammanhang – en av Gud skapad varelse i Skapelsen men med ett himmelskt mål. Människan i Skapelsen – det betyder, att vi har ett ansvar även för vår omgivning. Denna omgivning består alltså av människor och natur. Så påminns vi åter om vår kallelse att tjäna medmänniskan och visa på Guds kärlek.

En intressant sak att tänka på är det faktum, att alla beståndsdelar i vår kropp har funnits med från begynnelsen. Nya sammansättningar av atomerna har skett, men inga nya atomer har tillkommit – nästan. Några meteoritnedslag har förekommit, men också dessa atomer har funnits från begynnelsen. Detta faktum ger en annan och kanske ljusare innebörd åt jordfästningsritualets: Av jord är Du kommen, jord skall Du åter varda. Människan är en viktig del av Skapelsen, men med ett himmelskt mål.

Ett himmelskt mål är glädjande, men livets snabba förlopp ger ett stänk av vemod. Vi minns psalmens ord (Sv.ps. 201:3) Allt kött är hö, och blomstren dö, Och tiden allt fördriver; Blott Herrens ord förbliver. Vi får dock icke glömma, att vi är på vandring till vårt hem! Vi är pilgrimer här på jorden.
Till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör!

Med tillönskan om en skön sommar
f Hans-Åke

 

 

 


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer