Hälsning

Här publicerar vi det församlingsblad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


Januari 2020

På väg mot Påsk
Julens helger går mot sitt slut. Nu skall kyrkoåret låta oss vandra tillsammans med Herren Jesus till Påsk. Vi följer honom först, under tiden efter Epifania, när han i ord och handling visar sig vara mer än en vanlig människa. Sedan mörknar bilden, under Fastan, när vi ser honom i kampen mot den ondska som fått världen i sitt grepp. Till slut, under Stilla veckan, verkar det som om den får överhanden också över honom. Men så kommer Påsk, då han träder fram som livets Herre.
Det är viktigt för vår tro och för vårt liv som kristna att vi ännu ett år noga följer med i detta. Kristen tro bygger på vad som en gång faktiskt hände. Annan religion bygger på människors tankar om det gudomliga, kanske på uppenbarelser som någon menar sig ha fått. Men vi bygger vår tro på vad Herren Jesus gjorde och sade. Vid våra gudstjänster lyssnar vi till evangelisternas skildringar av vad som tilldrog sig, och till apostlarnas förklaringar av vad det betyder.
Vi behöver på nytt, söndag för söndag, bli påminda om vad som skedde. Vår tro bygger på ’åminnelse’. Det betyder mer än att minnas Jesus och hans ord och verk, som det en gång var. Han som är Guds Son som blev människa låter jordisk tid och gudomlig evighet mötas. Det som en gång var blir närvarande. När evangeliet läsas, talar han själv till oss. När han uppmärksammar den som ropar: ”Herre, förbarma dig”, är det samtidigt vårt bönerop han hör. När folkskaror hyllar honom, ansluter vi oss till dem. När vi firar nattvard, finns vi vid sidan av lärjungarna i Emmaus, som kände igen honom när han bröt brödet.
Jag manar er alla att troget komma till kyrkan. Vår skara är inte så stor, och är därför ganska bräcklig. Vi behövs alla för att åminnelsen av och mötet med Herren Jesus skall bli präglad av trons gemenskap. Den behöver vi, så att vår tro stärks i den sekularisering som har fått grepp om vårt samhälle.
+Göran

Gudstjänsttiderna finns under en egen flik:
www.stefanuskoinonia.org/predikoturer