Gustaf II A. dag

Högtidsfirande församling.

Nåd vare med Eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Vi människor behöver förebilder – idoler. I alla tider har de funnits där. Dagens idoler verkar oftast gå upp som en sol och sedan snabbt ner som en pannkaka. De beundras för sin skönhet, sångförmåga, konstnärlighet. Men inre egenskaper och föredömen tittar man inte så mycket på. Lyckligtvis finns det andra förebilder; kyrkan har sina bibliska personer, helgon och religiösa personligheter. Samhället har åtminstone tidigare framhållit stora personligheter. När jag växte upp, firades Gustaf Adolfshögtider i praktiskt alla kyrkor i Stockholm. Så kom jantelagen, vilken kommit att gälla även avlidna.

Hans Majestät Konung Gustaf II Adolf, vars minne vi firar idag, var

en stor personlighet. Han föddes som son till konung Karl IX och drottning Kristina av Holstein-Gottorp den 9 december 1594, enligt den gamla julianska kalendern – det motsvarar 19 december enligt den nya. När han föddes, lär hans fader ha yttrat: ”Ille faciet!” (Han skall göra det) Han fick en gedigen utbildning bl. a. av Johan Skytte, som var en lärd man med vida intressen. Gustaf II Adolf var språkbegåvad. Han hade två modersmål: Tyska och svenska. Han talade tyska med modern. Detta var också det språk han först lärde sig skriva på. Så småningom lärde han sig tala holländska, franska, italienska och latin flytande. Spanska, skotska och engelska dialekter förstod han också. Även hade han en del kunskaper i polska, ryska och grekiska. Han förklarades myndig, när fadern dog 1611. Kröningen ägde rum den 12 oktober 1617. Valspråk: Gloria Altissimo Suorum Refugio = ära åt den Högste, de sinas tillflykt.

Vid Gustaf Adolf den stores, som han även kallas, trontillträde låg Sverige i krig med Danmark, Ryssland och Polen. De avslutades 1613, 1617 samt stillestånd med Polen 1629. Han anses av många för ett av historiens allra största militärgenier.

Ebba Brahe var Gustaf II Adolfs ungdomskärlek. Men det var politiskt en omöjlig förbindelse. Med Margareta Slots fick han en utomäktenskaplig son 1616 Gustav av Vasaborg, som sedermera blev adlad av sin halvsyster drottning Kristina.

Den 25 november 1620 sker vigseln med Maria Eleonora av Brandenburg.

De får 1621 en dödfödd dotter samt 1624 dottern Kristina Augusta Vasa

(Gustafsdotter), som även hon är dödfödd. 1625 framföds en dödfödd son. Ett år

senare föds den blivande drottning Kristina, som tilldelas samma namn som den andra dottern. Ja, dessa båda kungligheter prövads verkligen.

Ett annat namn på konung Gustaf II Adolf är Lejonet från Norden. Jag hade här i kväll inte tänkt säga något om Konungens krigiska bedrifter. Jag har sökt leta fram några andra fakta kring honom och hans livstid. Han säger själv om kriget: en rot till allt samhällsont, ett syndastraff. Han förnekar med kraft, att han gått med i kriget av själviska orsaker. Vi kan notera, att Konungen under fälttågen delade soldaternas enkla måltid tillsammans vatten. Under denna tid och detta krig utbredde sig rökningen i Europa. Per Brahe var oroad av rökningen och menade att lathet och fylleri blev en följd härav. Han föreslog, att tobak enbart skulle säljas på apotek. Det ansågs bra mot gikt, andfåddhet och molvärkande tänder.

Andakterna i armén hade flitiga besök av Konungen, ett bevis på hans djupa religiositet.

Stor betydelse för framtiden hade Konungens arbete med att inrätta ämbetsverk, instifta hovrätter, grundlägga städer och universitet. Så har Finlands enda staty i helfigur av en svensk konung föreställande G II A placerats framför

Åbo hovrätt, som grundades 1623. Den äldsta statyn av honom sattes upp i Padua 1784. Där finns en ogrundad tradition, att Gustaf II Adolf skulle ha studerat vid universitetet därstädes. I Stockholm påbörjades en staty 1791, som avtäcktes 1796.

Anmärkningsvärt är att G II A hyllade tanken på en koloni i Nordamerika. Nya Sverige föds vid markköpet 1638.

Sedan mer än 100 år har bakelser avätits till minne av Gustaf II Adolf. 1909 tillkommer den nuvarande bakelsen. Bakom vilken ligger de tre gamla och kända konditorierna i Göteborg: Arnhult, Bräutigam och Eggers.

Studerar man G II A:s förfäders leverne, ser vi, att de var osams med sina släktingar och även mördade varandra. Han hade här ett annat sinnelag.

Carl Carlsson Gyllenhielm f. 1574,

oäkta halvbror till honom togs väl omhand. Under kriget med Polen hamnade denne i polsk fångenskap; satt där i 12 år, förmodligen som en hämnd av Sigismund. Mesta tiden bar han fotbojor. I fängelset satt han och skrev eller översatte psalmer. Det sägs vara honom som J.A. Eklund tänkte på, när han i psalmen Fädernas kyrka skrev:

Ännu ur fängelsets natt och kvalm Ljöd genom gallret en kämpes psalm;

Det var en svensk, som satt fången.

Intressant är att läsa om Gyllenhielms begravning. Han hade före sin död köpt fastigheterna vid vägen till Strängnäs domkyrka, så att en bred väg kunde anläggas inför det stora begravningståget, där en ensam officer gick efter kistan bärande de bojor, med vilka han suttit fängslad i så många år.

Även Drottning Kristina var bättre än sina förfäder enligt ovan, då hon gör sin halvbror till greve.

Ännu en intressant händelse: När hertig Karl Gustav 1649 ordnar en festmåltid i Nürnberg för firandet av 30-åriga krigets slut, placerar man först en fontän med väldoftande vatten mitt på festbordet men också i ett av salarnas fönster ett förgyllt lejon, månne Lejonet från Norden, ett lejon som sprutar vin ut till den på gården festande folkmassan.

När stoftet efter dödsfallet kommit till Stockholm, begravs Gustaf II Adolf här i Riddarholmskyrkan den 22 juni 1634.

I psalmen vi snart skall sjunga talas om Gideon. Vi läser om honom i Domarboken. Han var en stor härförare i Israel. Vi kan säkert anta, att G II A räknade sig som en efterföljare till honom, en som stred för det nya Israel. På den här tiden var ju motsättningarna helt annorlunda mellan katoliker oc

protestanter med låsta positioner och oförståelse. Men vi kan låta oss inspireras av Hjältekonungen att strida enligt Efesierbrevet 6:

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan …… mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

A m e n

Himmelsk välsignelse förläne eder Gud den allsmäktige, Fader, Son och helig Ande. AMEN

Kåre berättar och spelar

Inledningspsalm

Lutherpsalm

Nattvardspsalm

Slutpsalm

Postludium

Joakim testar reservorgeln