Domssöndagen

Domsöndagen

20/11-2016

Matt 13:47-50

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sista söndagen under detta kyrkoår – domsöndagen är det alltså idag, men är det en mörk dag?

Många ser det som en mörk dag. Men behöver det verkligen vara det?

Vi har massor med saker. Och de anser vi vara viktiga. Våra liv är på många sätt uppbundna

till dessa ting. Vi är oroliga för dem. Vi fruktar för att förlora det. Vi vill inte släppa taget om dem.

Vi säger och vet att vi inte kan ta med oss något till andra sidan, men ändå så lever vi som om vi

skulle. Och så är vi så bekymmrade och oroade för det. Världen går mot sitt slut. Domens dag

väntar. Är det goda eller dåliga nyheter?

Det kommer en dag. Det han lovade sina apostlar innan himmelsfärden kommer att äga rum

en gång. Med 100% säkerhet kommer han komma tillbaka på den sista dagen. Som vi bekänner:

Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och vi pastorer har också lovat att predika

med den stora räkenskapsdagen för ögonen.

Dagens evangelium använder sig av fiskeindstrin för att förklara vad som då kommer att

ske. Jesus använder fiskenätet som bild för att förklara vad som ska ske på domens dag, då Jesus

kommer tillbaka. Fiskenoten drogs tydligen mellan två båtar till stranden. Man fick fiskar av alla

möjliga sorter. När så nätet var fullt var det dags att sortera de ätbara från de oätbara.

När Jesus kallade några av sina apostlar till att bli hans lärjungar, så var deras yrke just

fiskare. Jesus sa till dem: Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.

Och så har sedan dess fisknät kastats ut. Och det Jesus sa till sina lärjungar innan han

lämnade dem gäller fortfarande: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå

från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk,

med början i Jerusalem.

Det började med Jesus och hans död, fortsatte med dessa människofiskare och fortsätter

ännu idag och skall så göra tills dess han kommer åter.

Och det är ju just därför Missionsprovinsen finns till. Det är därför vår kyrka finns till. Fler

fiskenät behöver slängas ut. Men en dag går det inte längre att kasta ut nät.

När Jesus kommer tillbaka: Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och

kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Fisken i denna liknelse är

alltså vi människor. Ja, alla människor är infångade i detta stora nät, som en gång skall dras upp.

Alla människor skall en gång dras upp på evighetens strand. Då goda människorna skall samlas i ett

kärl. De dåliga skall kastas bort.

Om vi använder oss av bilden av fiskar. Antingen är de fullständigt ätbara eller är de

fullständigt oätbara. Det finns inget mittemellan. Det betyder att när Jesus kommer tillbaka handlar

det endast om två olika grupper.

Vem är god och vem är ond? Det finns endast en människa som är fullständigt god och det

är Jesus Kristus. Han är fullständigt ren, syndfri och helt och hållet god. Han levde ett perfekt liv

och höll lagen in i minsta detalj. Han blev frestad. Men han syndade aldrig. Samtidigt är han också

världens frälsare. Han gick hela vägen och betalade för all vår synd och skuld, genom att bli Guds

sanna offerlamm.

Om han är den ende som är god, så betyder det att vi alla är onda, onda av naturen. Vi är alla

onda, oätliga fiskar som borde rensas bort, värdiga att förkastas från ditt ansikte som du skulle döma

oss efter vad vi förtjänar. Hur skall det då gå för oss på domens dag?

Jesus skall alltså en gång dra upp nätet, dra upp det på evighetens strand och dela gruppen i

två grupper, inte efter nationalitet, ej heller om man växt upp i en kristen familj, ej heller utifrån hur

mycket man har syndat, eller utifrån vissa speciella synder. Här hjälper det heller inte att visa upp

några goda gärningar. Här hjälper inte helgelsen eller någon långvarig rening i skärselden. Här

gäller endast fullkomlighet för att blir räddad, för att bli bland de goda fiskarna.

I annat fall hamnar man i helvetet och får stå till svars för allt han har gjort, sagt och tänkt.

Det är början på att i all evighet leva utan Gud och istället leva med djävulen i den brinnande ugnen

och där ska man gråta och skära tänder.

Hur skall det då går för mig på domens dag? Jesus är vårt enda hopp. Det är evangelium till

oss syndare, till oss som synda dagligen, till oss som gör så många fel och känner den onda lusten i

vårt hjärta. Det är vägen för oss som är Simul Justus et Peccator. Vägen att hamna rätt på domens

dag är att ha fått sina synder förlåtna i Jesu blod. För i Kristus, så ser Gud inte längre dina synder.

Du är rättfärdig inte i dig själv, men i Kristus. Herren Gud ser Kristus och eftersom Kristus är

syndfri, fullständigt ren och rättfärdig, så är även du det. Jesus blod är vägen till rättfärdighet, ja det

är den enda vägen till att vara en god, ren och rättfärdig fisk.

När det gäller vår frälsning och blir friad på domens dag, får det aldrig komma in något

annat än Kristi tillräknade rättfärdighet mellan syndaren och Gud. Vår räddning är att genom dopet

och tron bli funna i Kristus. Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, ty

han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Det enda hopp

är att Gud inte tillräkna synd. Så ger dopet inte bara hopp, men också visshet om att synden är

förlåten.

Är domsöndagen goda eller dåliga nyheter? Domsöndagen, liksom alla andra söndagar,

evangeliet handlar om vad Kristus gjort för oss. Som vår kyrkas provinssekreterare Bengt

Birgersson skriver i veckans ledare i kyrkaochfolk: Därför finns det inget viktigare på

domsöndagen än att predika om Kristi kors. Det tar bort rädslan för domen.

Därför behöver vi inte vara rädda. Vi kan med tillförsikt se fram emot den dagen. Det är

ingen mörk dag. Det är en ljus dag. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till

världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på

honom blir inte dömd.

Dina saker och ting har utgående datum, men det har inte du. Istället för att vara orolig när

allt detta kommer att ske, gläd dig att Gud håller dig i sin hand. Tron ser bortom våra rädslor och

gläds över löftet om det eviga livet. Tron lär oss släppa allt och rätta oss fokus på det som inte ses.

För vår skatt är inte här på jorden. Våra förhoppningar varar aldrig i detta livet för evigt. Vårt hopp

och förtröstan ligger inte i denna världen, utan i Kristi blod som har tvättat och gjort oss rena. Kristi

död och Kristi uppståndelse har förberett oss för det eviga livet. Våra synder är förlåtna.

För oss som tro på Jesus är Jesu återkomst inte en mörk och svart dag. Vi behöver inte vara

oroliga för den dagen, för Gud är nådefull genom sin son, vår frälsare, i vilken vi är frälsta och

utvalda. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför

honom.

Jag vet det så väl att jag inte har någon gärning som är ren. Men ett vet jag, jag är döpt. Och

Gud kan inte ljuga oc han har förbundit sig att inte tillräkna min synd, utan att döda och förstöra

den.

Domssöndagens evangelium: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Jesus har redan tagit domen. Han är vårt hopp att en gång gå fria på domens dag, att en gång få

flytta hem till himmelrikets salar. Han är vårt hopp. Domens dag är en ljus dag, det är en festens

dag. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada.

I Jesu namn. Amen.

632

659

317

76

45

169:7

dscf3192cdscf3195cddscf3194c

Psalm 45

 

Slutpsalm 169

 

dscf3196cddscf3197c