Kategoriarkiv: Helgon

Texter i helgonkalender

Register över Kyrkliga minnesdagar

30 nov. – Aposteln Andreas, Anders Nohrborg

1 dec. – Eligius

3 dec. – Frans Xavier

4 dec. – Barbara

6 dec. – Nikolaus

7 dec. – Agaton

8 dec. – Jungfru Marie utkorelse

9 dec. – Anna

12 dec. – Alexander

13 dec. – Lucia

14 dec. – Johannes av korset

16 dec. – Lasarus

17 dec. – Einar Billing

21 dec. – Aposteln Tomas

25 dec. – Jul – Kristi födelse

26 dec. – Martyren Stefanus, Gunnar Rosendal

27 dec. – Aposteln och evangelisten Johannes

28 dec. – Menlösa barn

29 dec. – Thomas Becket

31 dec. – Sylvester

1 jan. – Herrens omskärelse – Jesu namn

2 jan. – Gregorius av Nazians

4 jan. – Titus, Peter Fjellstedt

5 jan. – Simeon Styliten, Kaj Munk

6 jan. – Epifania – Herrens uppenbarelse, Marie Cederschiöld

10 jan. – Jacob Otto Hoof

11 jan. – Hyginus

12 jan. – Frideborg

13 jan. – Epifanias oktavdag, Knut Lavard, Hilarius

14 jan. – Felix, Gottfrid Billing

17 jan. – Antonius

18 jan. – Prisca

19 jan. – Henrik

20 jan. – Fabianus, Sebastian

21 jan. – Agnes

22 jan. – Vincentius

24 jan. – Translatio Erici

25 jan. – Aposteln Pauli omvändelse, Tomas Simonsson

26 jan. – Polykarpos, Timoteus

27 jan. – Johannes Chrysostomos, Paavo Routsalainen

28 jan. – Thomas ab Aquino

1 febr. – Ignatius

2 febr. – Kyndelsmäss – Jungfru Marie kyrkogång – Herrens frambärande

3 febr. – Blasius, Henrik Schartau

4 febr. – Ansgar, Nicolaus Hermanni

5 febr. – Agata

6 febr. – Dorotea

7 febr. – Richard

9 febr. – Apollonia

10 febr. – Scholastika

11 febr. – Bernadette Soubirous

14 febr. – Valentin, Kyrillos och Methodios

15 febr. – Sigfrid

16 febr. – Juliana

21 febr. – Lars Levi Laestadius

22 febr. – Petri kathedra

23 febr. – Tertullianus, Anna av Novgorod

24 febr. – Aposteln Mattias, Carl Olof Rosenius

1 mars – Albinus

4 mars – Hadrianus

7 mars – Perpetua och Felicitas

9 mars – Fyrtio martyrer

12 mars – Gregorius den store

14 mars – Matilda

15 mars – Kristoffer

16 mars – Heribert

17 mars – Gertrud, Patrik

18 mars – Edvard, Kyrillos av Jerusalem

19 mars – Herrens fosterfader Josef, Magnus Friedrich Roos

20 mars – Vårdagjämningen, Joakim, Uppsala mötes beslut

21 mars – Benedikt, Thomas Cranmer

22 mars – Victor

24 mars – Ärkeängeln Gabriel, Oscar Romero

25 mars – Jungfru Marie bebådelse

27 mars – Johannes Damascenus

29 mars – Jonas, Hans Nielsen Hauge

31 mars – Anders Elfving

4 april – AmbrosiusMartin Luther King

5 april – Christian Scriver

6 april – Vilhelm

9 april – Michael AgricolaDietrich Bonhoeffer

12 april – Julius

13 april – Justinus martyren

14 april – Tiburtius

16 april – Magnus

17 april – Haquin Spegel

19 april – Olaus PetriPhilipp Melanchton

21 april – Anselm

23 april – Georg (Göran), Prinsessan Eugenie

24 april – Elisabet Hesselblad

25 april – Evangelisten Markus

26 april – Cletus

29 april – Tychikos, Katarina av Siena

1 maj – Valborg, Josef arbetaren, Peter Lorenz Sellergren

2 maj – Athanasios

3 maj – Apostlarna Filippus och Jakob d.y., Korsmässa om våren – Det heliga korsets återfinnande

4 maj – Monica, Törnekronans högtid

5 maj – Gotthard

6 maj – Sigismund, Johannes vid Latinska porten

7 maj – Stanislaw

8 maj – Achatius

11 maj – Johann Arndt

12 maj – Pancratius

14 maj – Halvard

15 maj – Sofia

18 maj – Erik

21 maj – Konstantin

22 maj – Hemming

23 maj – Lars Linderot

25 maj – Urban

26 maj – Augustinus av Canterbury

27 maj – Beda venerabilis

31 maj – Petronella, Henrik Florus Ringius

1 juni – Nikodemus

3 juni – Erasmus

5 juni – Bonifatius

7 juni – Robert

9 juni – Efraem Syriern

11 juni – Barnabas

12 juni – Eskil

14 juni – Basilius den store

16 juni – Justina

17 juni – Botolf

20 juni – Florentia

22 juni – Alban

24 juni – Johannes Döparen

25 juni – DavidAugsburgska bekännelsen

26 juni – Johannes och Paulus

27 juni – Kyrillos av Alexandria

28 juni – Leo IIIrenaeus

29 juni – Apostlarna Petrus och Paulus

30 juni – Johan Olof Wallin

2 juli – Jungfru Marie besökelse, Pehr Nyman

4 juli – Ulrik

6 juli – Thomas More

8 juli – Kilian

10 juli – Knut

11 juli – Pius I

12 juli – Hermagoras, Nathan Söderblom, Bo Giertz

15 juli – Ragnhild, Apostlarnas delning, Bonaventura

17 juli – Alexius

18 juli – Frederik

20 juli – Margareta, Thorlak

22 juli – Maria Magdalena, Betty Ehrenborg-Posse

23 juli – Birgittas himmelska födelsedag

24 juli – Kristina, Mårten Landahl

25 juli – Aposteln Jakob d.ä.

26 juli – Jesper Svedberg

27 juli – Marta, Sju sovare, Lina Sandell-Berg

28 juli – Botvid, Johann Sebastian Bach, Erik Tolstadius

29 juli – Olof

31 juli – Elin (Helena)

1 aug. – Petri fängelse

2 aug. – Katarina av Vadstena

3 aug. – Stefanus återfinnande

5 aug. – Dominicus

6 aug. – Kristi förklaring, Sixtus II

8 aug. – Johannes Rudbeckius

9 aug. – Edith Stein

10 aug. – Laurentius

11 aug. – Susanna

12 aug. – Klara

13 aug. – Hippolytus

14 aug. – Maximilian Kolbe

15 aug. – Jungfru Marie upptagande (insomnande)

16 aug. – Brynolf, Stefan

17 aug. – Veronika

18 aug. – Helena

19 aug. – Magnus, Ekumeniska mötet i Stockholm

20 aug. – Bernhard

23 aug. – J.A. Eklund

24 aug. – Aposteln Bartolomeus

25 aug. – Ludvig

28 aug. – Augustinus

29 aug. – Johannes Döparens halshuggning

1 sept. – Egidius

2 sept. – Justus, N.F.S. Grundtvig

7 sept. – Regina

8 sept. – Jungfru Marie födelse

10 sept. – Teodard

14 sept. – Korsmässa – Det heliga korsets upphöjelse, Axel B. Svensson

15 sept. – Jungfru Marie sju smärtor

16 sept. – EufemiaCornelius och Cyprianus

17 sept. – Hildegard, Lambert, Folke Bernadotte

18 sept. – Dag Hammarskjöld

21 sept. – Aposteln och evangelisten Matteus

22 sept. – Mauritius och thebanska legionen

23 sept. – Tekla

24 sept. – Gerhard, Alla Sveriges skyddshelgon

27 sept. – Kosmas och Damianus

28 sept. – Venceslaus

29 sept. – Ärkeängeln Mikael

30 sept. – Hieronymus

1 okt. – Theresa av Jesusbarnet

2 okt. – Skyddsänglarna

3 okt. – Evald

4 okt. – Franciskus

7 okt. – Birgittas helgonförklaring

9 okt. – Ingrid, Dionysius

10 okt. – Peter Wieselgren

12 okt. – Valfrid

13 okt. – Teofilus

14 okt. – Calixtus

15 okt. – Hedvig, Teresa av Avila

16 okt. – Gallus

18 okt. – Evangelisten Lukas

21 okt. – Ursula och 11 000 jungfrur

23 okt. – Severinus

24 okt. – Ärkeängeln Rafael

26 okt. – Laurentius Petri

27 okt. – Sabina

28 okt. – Apostlarna Simon och Judas

31 okt. – Luthers teser

1 nov. – Alla helgon

2 nov. – Alla själar, Tobias

3 nov. – Hubertus

6 nov. – Gustav II Adolf

9 nov. – Teodor, Laterankyrkans invigning

10 nov. – Martin Luther, Leo den store

11 nov. – Martin

15 nov. – Leopold

16 nov. – Edmund

19 nov. – Elisabet

20 nov. – Pontianus

21 nov. – Jungfru Marie tempelgång

22 nov. – CeciliaOle Hallesby

23 nov. – Clemens

24 nov. – Krysogonus

25 nov. – Katarina av Alexandria

26 nov. – Linus

”Med dina trogna i alla tider”

Kalender
över
kyrkliga minnesdagar

Vi kristna är inställda i en trons gemenskap genom tiderna. Vi varje nattvardsmässa påminns vi om det – vi riktar då vår tacksägelse till vår himmelske Fader tillsammans ”med dina trogna i alla tider”.

Sedan äldsta tid har minnet av dem som gått före i tro hållits levande. ”Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro”, skriver aposteln (Hebr. 13:7). Martyrdagarna är näst efter Påsken de äldsta inslagen i kyrkoåret. Med tiden byggdes detta ut med minnesdagar för många män och kvinnor, som på olika sätt sågs som föredömen i tro och kristet liv.

Vid reformationen avskaffades de flesta helgondagarna, dock firades bl. a. apostladagarna i vår kyrka fram till 1772. Däremot behölls namnen i stort sett oförändrade i almanackan fram till 1901. Men också den namnlängd vi nu har bär tydliga spår av den medeltida traditionen.

I detta kalendarium presenteras människor från olika tider. Till grund ligger den gamla svenska almanackan. Men eftersom den byggde på det medeltida kyrkoåret, är den kompletterad med gestalter från senare tid. Varje tid har haft sina troshjältar och sina kristna personligheter som varit till inspiration för sina medkristna.

Raden av helgade gestalter ger en bild av kyrkans historia, sedd från svensk horisont. Tron tar alltid form i människors liv, det kristna budskapet måste ha sina budbärare. Naturligtvis hade fler förtjänat att nämnas, men för en sådan här kalender måste man ändå begränsa sig. Namnlistan är i stort densamma som den jag presenterade i SPT 1993.

Ett problem med en kalender är vilken dag som skall väljas. Man kan konstatera att man varierande valt dödsdag, helgonförklaringsdag, invigningsdagen för en kyrka helgad åt person m.m.

Med några undantag följer jag den gamla svenska almanackan. Om andra kyrkor har andra dagar anges detta. Romersk-katolska kyrkan ändrade sin helgonkalender vid sin senaste kyrkoårsrevision. Både gammalt och nytt datum anges då (’Rom’ betyder Romersk-katolska kyrkan av i dag, ’Miss. Rom.’ betyder Missale Romanum, den romersk-katolska kyrkohandboken). När det gäller personer från senare tid placeras de i de flesta fall på dödsdagen, ”den himmelska födelsedagen”.

För de dagar som finns i det romersk-katolska kyrkoåret noteras de texter som där anges. De kan givetvis användas i den personliga andakten den dagen.

Stockholm vid Allhelgonatid 2005 – Göran Beijer

Register över kalendern.