Bönsöndagen

                                          Erik läser från 2 Mos. 17:8-22

                           Läsning av evangelietexten från Matt. 6:5-8

                                Jakob och Hans lyssnar till vad biskop Göran har att säga