Biskopens betänkligheter

Staten griper in

Med delar av familjen var jag den gångna helgen i Berlin. Det är en stad där man möter spåren av diktaturer. Först har vi nazismen, som man påminns om vid Bebelplatz, där böcker brändes, och vid de olika minnesmärkena för Förintelsen. Sedan har vi kommunismen, som byggde Berlinmuren. Delar av den finns kvar, på andra ställen är det markerat i gatorna var den gick… Fortsätt läsa

Mångfald, men ändå inte

Ett fritt samhälle präglas av mångfald. Diktatorer avskyr mångfald, de vill att alla skall tänka och handla så som de bestämmer. De är inte intresserade av idéer om mänskliga rättigheter, som innebär att man får tänka och handla som man vill, så länge man inte skadar någon annan… Fortsätt läsa

Mission utan evangelisation?

Efter sin uppståndelse gav Jesus lärjungarna en missionsbefallning. ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”, var uppdraget enligt Matteus. ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”, sade han enligt Johannes… Fortsätt läsa

Inte bara fruntimmersvecka

Dagarna 19-24 juli brukar kallas fruntimmersveckan. Då infaller den längsta serien med bara kvinnonamn i almanackan, från Sara till Kristina. Men samtidigt har vi en vecka med många stora helgondagar, minnesdagar för män och kvinnor som gått före oss i tron…Fortsätt läsa

På apostlarnas grund

Kyrkan är, skall vara, apostolisk, säger vi i trosbekännelsen. Vår kyrkotradition är präglad av reformationen på 1500-talet. Men den betydde inte att något nytt skapades. Det var det gamla, det apostoliska, som återskapades, när det hade hållit på att gå förlorat under senmedeltiden… Fortsätt läsa

O liv som blev tänt

Det liv vi sjunger om i psalmen är naturligtvis det liv som Jesus bar fram ur graven på Påskmorgonen. Det livet tändes också i oss när vi döptes. Det kommer inte att bli fullt utvecklat förrän vi lämnar det jordiska livet. Men det finns, som ett foster som en gång skall födas. Vi är havande med evigt liv… Fortsätt läsa

Fader vår

Så lärde Jesus sina lärjungar att be. De skulle inte längre säga ’Gud’ utan ’Fader’. Att Jesus som Sonen i Treenigheten kallade Gud ’min Fader’ är naturligt. Men han talade också med lärjungarna om ”er Fader i himlen”… Fortsätt läsa

Landet läggs öde

Kriget i Ukraina fortsätter, tvingas vi konstatera. Putin vill erövra så stora delar som möjligt av landet. För att kunna göra det använder han den gamla ryska taktiken, att skjuta sönder allt som ligger i vägen. Allt han lyckas erövra blir därför ruiner. Det folk som han ville ’befria’ har flytt. Landet ligger öde. … Fortsätt läsa

Familjefest

Det är så fint och högtidligt. Ett par som har fått ett barn samlar släkt och vänner som gärna vill dela deras glädje. Man kommer till kyrkan, som erbjuder en ceremoni för detta. De låter döpa sitt barn. De förstår sig inte riktigt på vad det betyder, men det blir en högtidlig inledning till familjefesten. Att få Guds välsignelse är väl fint, vad det nu än innebär… Fortsätt läsa

Gudomlig matematik

Påsktiden leder fram till Pingst, och Pingstveckan leder fram till en söndag som sammanfattar den gångna tiden. Det blir samtidigt avslutningen av kyrkoårets första hälft. Vi har fått följa Jesus från födelsen till döden på korset och till uppståndelsen. Med Pingst har den Helige Ande gjorts uppenbar. Gud har visat sig vara den Trefaldige. … Fortsätt läsa

Du hör dess sus

Jesus sade så om vinden, i samtalet med Nikodemus om natten. Men det var klart att han samtidigt talade om Guds Ande. Det hebreiska ordet kan betyda både ’vind’ och ’ande’. (När Bibel 2000 i skapelseberättelsen översätter ’gudsvind’ i stället för ’Guds ande’, är det språkligt möjligt, men strider mot både judisk och kristen förståelse av saken.) … Fortsätt läsa

Ovan där

Så heter det i väckelsesången om himlen. Den är ’ovan där´. Skall vi leka med orden, återger de också en insikt. Vi kommer att vara ovana där, vi har ju vant oss leva här, på jorden. Eller kanske inte, vi samlas ju varje söndag för att en stund vara, om inte i himlen, så i det himmelska … Fortsätt läsa

Med känd adress

”Ni tillber vad ni inte känner”, sade Jesus till kvinnan vid Sykars brunn. Det är vad som också gäller för många av våra medmänniskor idag. Det händer att de ber. Ibland ställer livet en människa helt ensam. När ingen finns att vända sig till, kan en sista utväg bli: ’Gud, om du finns, hjälp mig!’ … Fortsätt läsa

Påsken är vår

På våren, vid första fullmånen efter vårdagjämningen, firade, och firar, judarna högtid. Egentligen är det två högtider som sammanfaller, påsk och sedan det osyrade brödets högtid som varar en vecka. De minns hur Gud befriade sitt utvalda folk ur slaveriet i Egypten. Samtidigt är det en fest när det har blivit vår … Fortsätt läsa

Dess namn är Jesus

”Livet segrade!” Det är Påskens budskap får vi ofta höra. Det låter sig naturligtvis sägas. Livet är en företeelse med inneboende kraft, i motsats till döden. Det som lever kan döda, som vi nu tvingas konstatera i Ukraina. Men det som är dött kan inte göra levande. Ja, det skall då vara gödsel – det gör ju att det växer bättre. ...Läs mer

Rättfärdigt krig?

Kriget i Ukraina fortsätter. Det är tydligt att Ryssland inte har varit så framgångsrik som man befarat. Det betyder dessvärre att kriget kan bli långdraget. Vi hade tänkt oss att människan blivit klok nog att inse att våld aldrig löser några problem. Men när verkligheten är sådan att om någon kan bli ilsken och slå någon på käften, så kommer också grupper och länder att gripa till våld för att hävda sig. Kravaller och krig hör med till den verklighet vi lever i. … Fortsätt läsa

Lögnens fader

Vid ett tillfälle då Jesus blev ifrågasatt kallade han djävulen för Lögnens fader. Om honom sade han: ”Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom.” Just nu ser vi Lögnens fader helt frisläppt för sitt verk. Det är ju en rad lögner som gett anledning till kriget i Ukraina. … Fortsätt läsa

Och Tomas var med

Vi känner till det som hände med Tomas. Han var lärjungen som tvivlade. Vi blir berörda av hans öde. Nu för tiden anses det ju vara förträffligt att tvivla. Man skall inte ta saker för givet, bara för att någon påstår att det är så. … Fortsätt läsa

Flerspråkig

”Jesus från Nasaret, judarnas kung”. Det var inte ovanligt att det sattes upp en skylt där det angavs varför någon blivit korsfäst. En viktig del av straffet var att det skulle vara avskräckande, vara ”androm till varnagel”. Om någon försökte sig på något liknande, gjordes tydligt vad det skulle leda till. … Fortsätt läsa

Törnrosa på riktigt

Vi känner till sagan. Kungadottern stack sig på en slända och sov i hundra år. Runt henne växte en häck av törnrosor upp. Den skyddade henne tills prinsen kom. Då blommade rosorna och han kunde väcka henne… Läs mer

En världslig sak

”Det är en världslig sak!” Det är vad Karlsson på taket säger, när något som han har lockat Lillebror att leka med, går sönder. Ja, så är det med det som är världsligt, det faller isär, ofta förr än senare. Det är ingenting att bygga på. Det är i längden inte heller värt att sörja över när det går förlorat… Läs mer

Lyser med sin frånvaro

Alla är vi berörda av att krigets vindar blåser på nytt, nu i Ukraina. Somliga snälla och fromma människor tycker att det är ofattbart. Vi andra förstår vad som sker, när vi ser bilder av ruiner och soldater med vapen och flyktingar. Fast helt fattar vi naturligtvis inte vad det är att befinna sig i städer som skjuts sönder … Läs mer

Fred genom terapi?

Det är så rart och omtänksamt. En journalist, som har positionen som relationsexpert i sin tidning, är bekymrad för Putin (ja, vem är inte det). Kan hans agerande bero på åldersnoja? Invasionen av Ukraina är kanske ett sista ryck för honom att mota sin rädsla för att bli gammal och obetydlig. Skribenten skulle gärna skicka en terapeut till hans palats … Läs mer

Om kriget kommer

Så hette den handledning som myndigheterna sände till alla hushåll under ’kalla kriget’. Vi som är äldre minns. Nu har den kommit i ny version – Om krisen eller kriget kommer (i den ordningen). Det visade sig vara förekommande. Nu har kriget kommit igen, dessbättre inte (ännu) till vårt land … Läs mer

Lämna ett svar