Askonsdagen

Predikan på Askonsdag 1983 års Evangeliebok

i S:t Sigfrids kyrka för S:t Stefanus Koinonia,

av Kåre Strindberg 26 Februari 2020

över Joel 2:12-14. Jak 2:14-17. Matt 6:16-21

Firningsämne: Bön och fasta

(Inget Beredelseord)

Psalmer: 438. 661. 178. 394. 45. 153:4.

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn:

Askonsdagens firningsämne är Bön och fasta,

vilka är två avgörande viktiga inslag

i Kyrkans och den enskilde kristnes trosliv.

Jesus och Kyrkan lär oss andlig krigföring

mot den onda andemakt som alltid hotar oss.

Få saker ligger väl så fjärran från modernt västerländskt tänkande

som fastetiden och dess budskap.

Den breda allmänheten vet att under fastan

äter man fettisdagsbullar,

men få vet att bullen en gång var ett näringstillskott som man behövde

för att man avstått från nästan all annan fast föda.

Påsken, men även julen, föregås av en fasteperiod,

då man avstår från fast föda,

eller någonting annat, helt eller delvis.

Fastan är ingen tävlan – vem som kan avstå mest och längst.

Poängen med fastan, liksom med sabbaten

är att man gör skillnad på dagar och perioder.

Men att avstå från något känns främmande för många.

Dagens kultur är materialistisk och alternativet till vänster

handlar inte om minskad konsumtion, utan om mer jämlik fördelning.

Att överhuvudtaget behöva avstå från någonting

upplevs som plågsamt, asketiskt och österländskt.

Profeten Joel,

minns vi kanske mest för hans profetia

om andeutgjutelsen (Joel 2:28):

”Det skall komma en tid

då Jag utgjuter Min ande över alla.

Era söner och döttrar skall profetera,

era gamla män skall ha drömmar,

och era unga män se syner.”

Joels profetia gick i uppfyllelse på Pingstdagen i Jerusalem,

femtio dagar efter Kristi uppståndelse. (Apg 2:14 f.f.).

Den Helige Ande har givits år församlingarna

för att de skall fyllas med kraft och precision.

Många kyrkoledare är närmast analfabeter

när det handlar om Den Helige Ande

gäller detta ”nu går all kontakt med Gud Fader genom Ordet och Anden”

(Bengt Hägglund).

Den Västerländska protestantismen

går sedan länge en kräftgång.

Illa är det om man kommer på kant med Herren.

Men de som borde oroa sig mest

brukar vara de som oroar sig minst.

De har förträngt att Herren också är en Domare.

Det är mot bakgrunden av Herren som Domare

som vi behöver en Frälsare och Hjälpare.

Men Joel talar till oss idag om att Gud kan ångra sig.

GT ger många exempel på att Herren Gud kan ångra Sig:

(2 Mos 32:14. 1 Sam 15:1. 2 Sam 24:16. Jer 18:8, 10, 26:3.

31:19. Amos 7:3, 6.).

Men: ”de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred.

De gudlösa vill den rättfärdige ont,

och de visar tänderna mot honom.

Herren ler åt dem,

han ser att deras stund kommer”

(Psalt 37:11-13).

Här finns även evangeliska löftesord:

detta är den fasta jag vill se: [säger Herren]

att du lossar orättfärdiga bojor,

sliter sönder okets rep,

befriar de förtryckta,

krossar alla ok.

Dela ditt bröd med den hungrige,

ge hemlösa stackare husrum,

ser du en naken så klä honom,

vänd inte dina egna ryggen!

Då bryter gryningsljuset fram för dig,

och dina sår skall genast läkas.

Din rättfärdighet skall gå framför dig

och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.

Då skall Herren svara när du kallar,

när du ropar säger Han: ”Här är jag”

(Jes 58:6-9).

Vid eftersamlingen kan jag berätta hur min tjänst började

under en veckas bön med fasta.

Som tillämpning efter predikan

vill jag ge er Jesu ord om änkans gåva i Mark 12:41 f.f.

Se, det är paradoxalt det ofta är de

som har mest som ger minst.

Medan de som har minst ofta är de

som är mest generösa med gåvor.

Må Herren välsigna

och multiplicera våra kollekter!

Så kan man samla skatter i himlen.

AMEN

Låt oss prisa Herren, vår Gud!

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,

såsom det var i begynnelsen,

nu är, och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.