Annandag Påsk

Annandag påsk

2016

Luk 24:13-35

I Faderns o Sonens o den helige Andes namn. Amen.

Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Påskens budskap är inte att Jesus lever,

utan det är att Jesus är uppstånden. Något hände. Gud gjorde något som aldrig någon hört talas om,

något helt unikt.

Ja, Kristus är uppstånden. Men dessa två som gick där på vägen visste varken ut eller in.

Dessa Emmauslärjungar var inte någon av de 12 apostlarna, men de var kanske bland de 72 som

Jesus sände ut vid ett tillfälle.

Dessa två som var på väg till Emmaus hade blivit undervisade om allt som skulle ske, att

han var den han sa han vara. De hade blivit undervisade att han skulle frälsa dem, att han skulle

återlösa Israel. Och nu trodde de att han var död. Tredje dagen hade kommit. Och nu hade

kvinnorna talat om märkliga ting, att han inte fanns i graven. De var oroliga. De var rädda… De

ville inte få sina förhoppningar försvinna. Vad skulle judarna och romarmakten göra med dem? Vem

var denne Jesus?

Och Jesus kom och gick med dem på vägen. Men de kände inte igen honom. Men Jesus

började tala med dem. Vad skulle han säga till dessa pessimister? Vad gör han med dessa

tröghjärtade? Kanske skulle han sagt: Fattar ni ingenting, det är Jag? Nej, istället visade han till

skriften, till gamla testamentet. Och om skriften hade Jesus tidigare sagt i bergspredikan: Amen

säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå,

förrän allt har skett. Det betyder att gamla testamentet var godkänt av honom. Och han ju är

skriftens Herre och författare. Han som är Gud, visar dem till Guds ord. Han som kommer med nåd

visar dem till nådens medel. Han hade bibelstudie med dem och pekade på att i hela gamla

testamentet talas det om Kristus och hans verk, från skapelsen och framåt. Han pekade säkert på det

som kallas protoevangeliet i första moseboken 3, där det står: Jag skall sätta fiendskap mellan dig

och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du

skall hugga honom i hälen. Och visade att det var jag som krossade ormens huvuvd, satans huvud,

när jag på korset segrade över honom.

Han pekade säkert på Jesaja 53 där det står: Därför skall jag ge honom de många som hans

del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland

förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Och han visade att det

var jag som räknade som förbrytare. Det var jag som bar de många synder. Det var jag som blev

genomborrad för era överträdelsers skull. Det var jag som tog straffet för att ni skull få frid. Jag var

övergiven av min fader. Guds vrede träffade mig.

Och många många andra ställen pekade Jesus på. Men det var inte bara en historisk

summering av hans liv, död och uppståndelse utifrån gamla testamentet. Genom lagen, människans

synd och genom evangeliet hans död och uppståndelse, öppnade han deras hjärtan för skriften, för

att visa att han var Messias, att han var en lidande Messias, för att göra människan fri och ge dem

liv, evigt liv.

Och när de var framme och de bjöd hem honom, tog han brödet tackade och välsignade det

och gav det till dem. Och deras ögon öppnades. Här såg de honom, den korsfäste och den

uppståndne. Där stod han, han som försonat dem. Där stod han som har älskat dem till slutet och

som matar dem med sig själv, i bröd.

Han som det var förutsagt i hela gamla testamentet, han som själv är ordet, var där och

öppnade deras ögon. Så försvinner han från deras ögon.

De kände tillslut igen honom genom tron, genom tron som var född och kommer från ordet

och sakramenten.

Så var det för dem. På samma sätt är det för oss. Vi kan vara rädda, osäkra. Vi kan tvivla på

det som står i bibeln. Vi kan tvivla på dopets löften. Vi kan vara osäkra på vår tro. Så söker vi

tecken och upplevelser. Man börjar tittar utanför skriften. Någon säger si och någon säger så. Och

så vill man bygga sin tro på denna upplevelse, men sedan försvinner upplevelsen. Och man blir

osäker med allt. Så kommer lidande, sjukdomar, död… Och så kommer graven.

Profeten Daniel profeterade långt innan Gud blev människa och vann seger över döden på

korset och kvitterade ut segern vid uppståndelsen Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli

frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv,

andra till förakt och evig skam.

Dödens är inte det sista. Vi tror på Kroppens uppståndelse. Glöm aldrig att Gud älskar dig.

Finn tröst i det säkra och det vissa Guds ord. Finn ingen tröst i den du är eller det du har eller det du

gör. Finn tröst där han lovat att vara i ordet och i sakramenten. Finn tröst i Jesu egna ord på korset:

Det är fullbordat. För allt och för alla. Finn tröst i det som sades när du en gång döptes. Dina synder

är dig förlåtna. Finn tröst i avlösningens ord: På Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: Dina synder är

dig förlåtna. Finn tröst i nattvarden. Där vi inte bara möter honom i ordet, utan även möter honom

själv i kött och blod, under brödet och vinet.

Nu när Kristus har uppstått från de döda, behöver ingen tänka: Om jag närmar mig Gud med

mina synder, vad kommer Gud då att göra? Kommer han verkligen att förlåta dem? Nej, vem du än

är, vad du än har gjort, har Gud REDAN FÖRLÅTIT dina synder för nästan 2000 år sedan när han

genom Kristi uppståndelse frikände alla för vilka Kristus dog på korset. Det är fullbordat. Allt är

färdigt. Han fullgjorde, vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Allt är färdigt. I Ps 69 står det: Vad

jag inte har stulit, måste jag ersätta. Och det har jag också gjort säger Herren Jesus. Allt är färdigt.

Människor förkasta det, förkasta förlåtelsen, förkasta evangeliet, förkasta korsets och

uppståndelsens evangelium, förkasta tron, men då får de skylla sig själva.

Vi lever fortfarande här i världen och vi har många fiender här runt omkring oss. Men vi vet

att Jesus redan segrat över dem. Samtidigt arbetar Herren med oss. Han visar oss dagligen vår synd,

att vi är av jord och av jord skall vi åter bli. Men samtidigt visar oss dagligen sin rättfärdighet, att

Jesus besegrat döden. Han påminner oss om vad som hände på långfredagen och påskdagen år 33.

Ja, han påminner dig om vad som hände med dig när du döptes.

Välsignelse, förlåtelse och glädje som han ger till sina barn, då till Emmmaus-lärjungarna på

vägen och vid brödsbrytelsen. Nu här i predikan, där i nattvarden. Det gällde då och det gäller idag

och det gäller i all evighet. Herren kommer och öppnar våra hjärtan och göra våra hjärtan brinnande

när han kommer till oss i ordet och i sakramenten. Han kommer med sitt evangelium. Och han är

uppstånden.

Jag vet att min återlösare liver, som den siste skall han träda fram över stoftet. Kristus är

uppstånden och döden är förintad. Kristus är uppstånden och allt det onda är besegrat. Kristus är

uppstånden och änglarna gläder sig. Kristus dog. Och du dog i ditt dop. Kristus är uppstånden. Och

du uppstod i ditt dop.

Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

Kyrkofadern Chrysotomos skriver: Låt ingen vara rädd för döden, för frälsarens död har befriat

oss. Han som hölls fången av den, har tillintetgjort den.

Och vi tror på Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

147

665

467

465

313

17