Alla helgons dag

Psalm 3

Psalm 77

Halleluja

Vad är då ett helgon?

Helgonen är kyrkans troshjältar;

”människor som i sina liv visar att Herren lever.”

”Helgonen är de enda fullgångna kristna”, skriver Gunnel Vallqust

i sin bok Helgonens svar.

I helgelsen – efterföljelsen av Kristus, är vi alla kallade att leva ett helgat liv,

att vara ”salt och ljus” för våra medmänniskor.

Till det krävs ett rent hjärta, rena motiv, sanningslidelse

och att göra goda gärningar.

Kyrkan lär inte att helgonen inte har begått den minsta synd,

men de sörjde över sina synder

och tyckte att medmänniskorna och kyrkan var viktigare än de själva.

Vi behöver helgonens exempel, både de kanoniserade och de mindre kända.

Dagens evangelieläsning är Lukas version av Jesu saligprisningar.

”Saliga är ni som är fattiga … ni som är fattiga nu

…ni som gråter nu”.

Detta är de fattigas evangelium – ett glädjebudskap för de fattiga.

Till de hungrande miljarderna runt vår Jord vid Europas gränser,

på Rio de Janeiros sopberg,

till barnen som inte hinner leka för att de måste finna något att äta.

Detta är ett glädjebudskap till de hemlösa i flyktinglägren,

till änkorna, de föräldralösa, arbetslösa.

Men det är också ett glädjebudskap till många, många fler.

Jesus lyfter blicken och Hans ser fattiga i alla tider, överallt, även nu.

Men är det saligt att vara fattig?

Är det det Han säger?

”Låt oss alla bli så fattiga vi bara kan och därigenom bli saliga.”

Är det det Han säger?

Jesus för fram motsatsparet: fattiga – rika,

men Han breddar alltsammans med att även nämna dem som gråter.

Många har anledning att gråta: ensamma, svaga, utstötta, olyckliga.

Jesus ger oss perspektivet underifrån:

med dem som inte finner sin glädje.

Jesus lyfte blicken, såg på Sina lärjungar och sade:

”Saliga är ni …”.

Hans närmaste och de som ville möta Honom

är saliga för att de har kommit till Honom;

Messias, Guds Son, världens Frälsare,

de baktalades och beljugnas Vän,

er tillhör Guds rike!

Jesus identifierar Sig, solidariserar Sig med dem som lider.

Men detta är ingen fattigdomsromantik!

Han tänder hoppet om bestående rikedom, överflöd och glädje.

Hur kan man få det hoppet?

Han säger: Kom till Mig, alla.

Kom till Mig, alla.

Kom till Mig alla.

Gud älskar hela Sin skapelse

och mänskligheten är skapelsen krona.

För det enkla folkets skull, för de arma och utstötta

poängterar Jesus Gud Faders stöd till dem

därför att de brottades med frågan om Gud verkligen älskar dem.

Nöden är inte Guds vilja.

Jesus visar vem Gud Fadern är genom Sitt Eget sätt att vara.

Själv född i fattigdom, i en lagård,

som liten flykting till främmande land, undan massaker.

Tidigt kroppsarbetare, utan hög utbildning, bostadslös, förtalad, hånad.

Jagad av polisen, trots oskyldig ändå angiven, fängslad, dömd, avrättad.

Lagd i en lånad grav.

Men Jesus lyfte blicken och såg Guds rike.

En makalös framtid. Omätlig rikedom,

våra ord och begrepp räcker här inte till.

En glädje som får hjärtat att svälla och lungorna att dra in eufori.

Det är då Han säger det:

”Saliga är ni”!

Detta var sannerligen en ny undervisning för dem som hörde det då.

Jesus säger även: ”Ve er som är rika.”

Älskar inte Herren de rika?

Vi vet att två av Jesu lärjungar, i den vidare skaran, var rika;

Nikodemos och Josef av Arimataia.

Han älskade dem med.

Vad Jesus vänder sig emot är dyrkan av pengar och rikedom. Avgudadyrkan, faktiskt.

Det har funnits i alla tider. Dessa tillbedjare saknar ofta en ödmjukhet, medkännande

och Gudslängtan, de har det ju bra ändå, s.a.s.

Men rikedomen skall tas ifrån dem.

Likaväl som fattigdomen skall tas ifrån de fattiga.

De sjuka skall förlora sin sjukdom.

De blinda skall se. Lytta skall dansa fram.

Alla goda böner uppfylles, om inte förr, så i Himmelen.

Låt oss glädja oss i hoppet om denna storslagna framtid som Herren har berett.

AMEN

P: Ära vare Fadern och X Sonen och Den Helige Ande,

F: såsom det av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen.

Bön

till minnet av helgon och andra troshjältar (efter J. Hunter. En liten bönbok 94 )

O Gud, inför vars ansikte tidsåldrar flyr

och släkten kommer och försvinner,

Du som är deras styrka,

som arbetar och lider på Jorden,

i Din lidande kyrka,

Du som är deras salighet

som Du har bärgat hem till Dig;

Du omger oss här på Jorden

med skaran av Dina trogna vittnen.

Dig vare lov för de heligas gemenskap.

I åminnelse bevarar vi alla helgon

som redligen kämpat trons kamp,

och har dött med Din frid,

i sina samveten.

Helga oss i Din kärlek, led oss i Ditt ljus,

och giv oss vår del med dem,

vilka satt sin förtröstan till Dig

och fullbordat loppet.

Med hela Din stridande kyrka på Jorden

och med Din triumferande kyrka i Himmelen

prisar vi Ditt heliga Namn

och sjunger Ditt lov, genom Din Son, Jesus Kristus,

som med Dig och Den Helige Ande lever och regerar i en gudom

från evighet till evighet. AMEN

Psalm 324

Vi lovar dig

Välsignad vare Han som kommer

Psalm 240

Psalm 172

Postludium