8:e sön e. Tref.

DSCF0675cd                                            Familjen Andreas i väntan på gudstjänsten

DSCF0678cd (1)                             Läsning av Evangelietexten från Matteus 7:15-21

DSCF0680DSCF0684cDSCF0685cDSCF0686cDSCF0689c

8 efter Trefaldighet

2015

Matt 7:15-21

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Var finner vi evangeliet i dagens evangelium? När vi hör eller läser i bibeln skall vi alltid tänka vad

är lag och vad är evangelium. Det är nyckeln till att förstå bibelns budskap. Utan den nyckeln blir

allt fel. Lagen säger: Du skall göra det och det. Evangeliet säger: Jesus har gjort allt i ditt ställe. Av

nåd allena. Men vad är evangeliet i dagens evangelium som vi nyss hörde?

Vi lever i en tid, i en värld, i ett land där det inte finns någon absolut objektiv sanning. Det

postmoderna menar att allt är relativt, det finns ingen objektiv moral. De säger att det som är rätt

eller fel varierar beroende på kultur och på den enskilde individen. Människan får själv välja

värderingar, det han menar vara rätt. Detta tänkandet leder till att ingenting är moraliskt rätt eller

fel. Om det inte finns något absolut, då kan moraliskt beteende bli vad man än önska sig. På samma

sätt på det andliga området. Det finns ingen Gud som allena är den enda sanna och absoluta. Ingen

har monopol på sanningen. Religion av idag karaktäriseras av just det. Ekumeniska gudstjänster

hålles med representanter för olika religioner. Gudarna står där sida vid sida. Bönerna står där sida

vid sida. Ingen Gud är bättre än den andre. Ingen bön är bättre än den andre

Många tror att det inte finns någon sanning, då är det inte populärt till att säga att en kyrka

för att predika falskt. Men när Jesus och bibeln talar om falska lärare/präster/profeter behöver vi

även göra detta. Här i slutet av bergspredikan varnar han just om detta. Akta er för de falska

profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. Liksom det finns

två vägar, som Jesus precis talat om här i bergspredikan, så finns det också två olika sorters profeter,

falska och sanna profeter.

Det fanns falska profeter. Jeremia skriver: Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i

väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Fariséerna på Jesu tid är också exempel på falska

profeter. Och det finns falska profeter även idag. Och dessa falska profeter kommer just till de

kristna. Som det heter: När Herren bygger en kyrka bygger djävulen en kapell precis jämte. När

Herren sänder ut en sann predikant, sänder djävulen ut två falska, en på var sida. De falska

profeterna ser ut som Jesu lärjungar, som sanna predikanter, men är det inte.

De falska profeterna känner vi igen på deras frukter och det betyder vi hör det på deras

predikan, deras undervisning, deras profetia. Vi dömer/bedömer inte påven utifrån allt det goda han

gör, hjälper de fattiga utan för hans falska predikan, om vad han säger om Kristus och

gärningsrättfärdighet, att det är på grund av våra gärningar vi blir frästa och inte helt och av nåd

allena på grund av Jesu försoningsverk och även andra falska läror om helgondyrkan och dyrkan av

jungfru Maria, om skärselden osv. Detta binder människan i sitt eget istället för i Kristus allena.

Jesus undervisade sina lärjungar och sa till dem att de skulle hålla fast vid allt som han lärde dem.

Kristi kyrka måste förkasta all falsk lära, stor som liten. Igår firades Aposteln Jakob, en av de första

kristna martyrerna. Han förkastade all falsk lära och blev dödad på grund av det.

Vi dömer/bedömer inte Ärkebiskopinnan i svenska kyrkan för allt det goda hon säger om att

hjälpa de svaga i samhället, utan vad hon säger om Kristus, att Jesus är inte den enda vägen till

sanningen, till himmelen, utan en av många vägar. Detta postmoderna tänkandet. Ingen kvinna skall

heller inte vara biskop eller präst. Jesus är den enda vägen till sanningen till himmelen.

Homoäktenskap som Svenska kyrkan och ärkebiskopinnan välsignar, välsignar inte Herren. Det

som var synd på Jesu tid är även synd idag oavsett vad svenska kyrkan säger.

Vi dömer/bedömer inte de karismatiska predikanterna för allt det de har hjälpt människor

med, utan vad de säger om Kristus, att de kommer med något nytt budskap, menar sig att de har haft

en uppenbarelse, trots att bibeln är färdig, komplett och fullkomlig, en gång för alla överlämnats till

de heliga.

Paulus skriver: Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den

sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det

kliar dem i öronen. De kommer med ett budskap som låter bra, klätt med fina ord och fina tankar.

Kanske handlar det om att Gud älskar alla människor och att vi skall älska våra medmänniskor. Att

vi skall vara toleranta. Paulus skriver: Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk,

och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Johannes skriver: Mina älskade,

tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått

ut i världen.

Var på er vakt. Du skall heller inte lita på din pastor. Du skall lita på Gud och på Guds ord.

Du skall pröva det som pastorn säger. Överensstämmer det med Guds ord. Du skall be för din

pastor. Om du upptäcker att han säger något som inte överensstämmer med bibeln och vår lutherska

bekännelse talar med honom. En pastor blir alltid glad om någon vill tala om bibeln och

bekännelsen.

Var uppmärksamma på de falska profeterna, prästerna. Följ inte dem. Fly ifrån dem. Har

inget med dem att göra. Jag har sedan flera år lämnat svenska kyrkan och jag uppmanar er att

överväga att göra detsamma, en kyrka som inte längre håller sig till Guds ord och den lutherska

bekännelsen. Missionsprovinsen är alternativet här i Sverige. Var med och bygg upp

missionsprovinsen – Kristi kyrka här i Sverige.

Var på er vakt säger Herren även till oss pastorer. Förkunna Guds ord, lag och evangelium.

Håll er till den lutherska bekännelsen. Ha inget med de falska prästerna att göra.

Dagens text talar även om att vi kan lura oss själva. Är vi Guds söner eller bara falska

söner? Jesus sa: Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den

som gör min himmelske Fars vilja. Läpparnas bekännelse, men har inte tron. Utan tron ingen

frälsning.

Var är evangeliet i dagens evangelium? Allt det vi har hört här visar att vi behöver en

frälsare. Lagen dömer oss och visar att vi är syndare. Vi har varit likgiltiga till Guds ord och till vår

bekännelse. Ordet har inte berört oss så djupt som Herren vill. Vi har kompromissat i mycket. Vi har

en svag tro. Det är mycket läpparnas bekännelse, inte alltid hjärtat är med. Goda gärningarna syns

inte.

Djävulen kommer som en ljusets ängel. Han berättar för dig vad du vill höra exempelvis om

du är girig, så säger han att du bara är sparsam och tänker på framtiden. Djävulen kommer och säger

att homosexuell kärlek är lika bra som heterosexuell kärlek. Det är är ju kärlek och Gud är kärleken.

Din största fiende är inte Påven eller Ärkebiskopinnan utan det är du själv och det som finns

inne i dig. Var på er vakt.

Det är Herren Jesus kommer med dessa ord. Och han är Messias, frälsaren. Han har betalat

för alla våra synder. Han har fullbordat lagen i vårt ställe. Han älskar oss fullkomligt. Han är vår

advokat. Han står mellan oss och djävulen, mellan oss och de falska profeterna, mellan oss och

Guds vrede. Han har redan vunnit seger över djävulen och betalat för all skuld med sitt eget blod.

Trots att vi är sådana som vi är, svaga människor, att vi älskar oss själva mer än vår nästa, så

älskar han oss så mycket. Han lovar att vara med oss. Han är trofast. Han vill inte överge dig. Han

skyddar oss. Han står och skyddar dig oss allt ont, inte minst från falska profeter och falsk

förtröstan.

Han på korset, han allena är ditt och mitt enda hopp, här i världen. Det finns ingen osäkerhet

i om Gud älskar oss. Det finns ingen osäkerhet om syndernas förlåtelse. Herren Jesus som idag

varnar för falska profeter har gått i döden för dig och vunnit en evig seger över all synd. Han är den

gode herden och samtidigt Guds lamm som borttar, ja borttog världens synder. Men vad som skall

ske i framtiden, det vet vi inget om. Men vad gör det när vi tillhör Herrens flock, i vilket han

skyddar oss ifrån alla vargar och falska herdar.

Vi litar och förtrösta på Herren. Vi förblir lojala med Kristus och hans evangelium när vi stå

fast vid Guds ord och den lutherska bekännelsen. Falska profeter kommer och fler blir de. Men

Herren är trofast och är med oss idag, imorgon, ja i all evighet. Han är den gode Herden. Och jag

är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.

372

659

64

387

239:3

238

DSCF0690cdDSCF0692cdDSCF0693cDSCF0697cdDSCF0698cdDSCF0699cDSCF0700cdDSCF0706cDSCF0708cDSCF0710cDSCF0711cdDSCF0712cd