4:e sön i Advent

DSCF8251cViktiga detaljer vid gudstjänsten: Psalmer, ljus, nattvardsbord och blommor


                Rökelse inför läsning av Evangeliet från Lukas 1:46-55

Maria var väl bekant med Guds ord. Det hade hon i sin själ och tanke men utan att hon själv tänkte det, uppenbarades vid en bestämd tid, Guds Ande till henne, då hon gläds och jublande säger: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.

Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”

DSCF8257c


Välsignelsens kalk och brödet som vi bryter, är icke det en delaktighet av Kristi kropp?