3:e sönd. efter Epifania

 

Inledningspsalm 33

DSCF8679c Skriftetal och rannsakning av oss själva för att vi inte alltid först vänder oss till Gud Fadern genom Jesus Kristus.

DSCF8681c                                       Lars Erik läser från 1 Kung 8:41-43

DSCF8682cd

och Eva läser Episteltexten från Romarbrevet 1:16-17

Psalm 253

DSCF8686cd                                             Evangelieboken bärs fram

DSCF8692cEvangelietexten är från Matt 8:5-13 Herre, jag är icke värd att du går in under mitt tak

DSCF8693cDSCF8696cdet blir med tiden allt mera klart att det är värt att tro på Jesus

DSCF8698cdprg3eftrcprg3eftr2c

 

Psalm 40

DSCF8700cd                                  Går du åt vänster, så går jag åt höger

DSCF8701cd

DSCF8703cdDSCF8704c

DSCF8705cd

DSCF8710c                                Inbjudan till Herrens Heliga Måltid

Slutpsalmen 414

 

DSCF8719c                                Och här kommer Hans med bröd och mjölk

DSCF8721cdEfter gudstjänsten får Erik hjälp av Deminta och Rubine att släcka ljusen

DSCF8724cd

 

DSCF8727cd            Här sitter Silvinus, Rubine och Deminta vid kaffe och bullbordet

DSCF8735c