3:e sön i Påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden

Joh 10:1-10

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Vid andra breddgrader och då tänker jag särskilt nere i Israel, Libanon och där omkring är detta med

herdesysslan tydligen oerhört vanligt, särskilt på landet. Traditionen är att man ska ha några får, där

får man mjölk och kött och ull till kläder. Så kanske man gå samman och och så får någon en större

flock att ta hand om, ta ansvaret över. Där är det mycket öken, lite gräs och lite vatten. Och tänk på

att inget är instängslat.

Den gode herden därnere ha en mild röst till sina får och dess goda herdar går framför

flocken. De dåliga herdarna däremot skriker och kasta stenar på fåren och föser fåren framför sig.

Den gode herdens får känner igen rösten på sin herde och de vet att herden är det enda

hoppet för fåren. Det är herden som finner vatten, som finner bete till fåren. Ja, det är han som vet

var man finner det. De behöver både mat, vatten och inte minst vila i skuggan.

Den gode herden älskar sina får. Fåren vet att herden skydda dem. Och om de försvinner så

vet de att herden är den enda som kan hjälpa. I bibeln läser vi i Lukas 15 om en herde har hundra får

och förlorar ett av dem, lämna han då inte de 99 i öknen och letar upp det förlorade och finner det…

Jo, det är så det funkar och det vet fåren. Han sätter ju först de 99 i säkerhet. Om han inte letat efter

det förlorade fåret hade de tänkt: Om de kom i samma situation så hade de varit förlorade. De kunde

då knappast lita på sin herde. Osäkerhet.

Idag handlar det alltså om den gode herden. Och Jesus säger: Jag är den gode herden.

När det gäller bilden av Jesus som den gode herden, så har vi nog en bild av Jesus som håller nåt får

i sina armar och en flock runt omkring sig. En gullig tavla. Problemet med dessa tavlor eller bilder

är att det kan få en felaktig bild av vem den gode herden är. Vackert motiv, men den säger inte hela

sanningen om vem den gode herden är.

Jesus säger att han är den rätta herden, som passar perfekt, unikt kvalificerad och den bästa

herden för syndare. Han är den enda herden som med rätta kan bära denna titel. Kung David och

hans söner var bara skuggor av att vara den gode Herden. Så är också pastorn bara ett eko av den

sanne herden.

Den gode Herden betyder god, rätt och passande. Det betyder vacker och perfekt. Det

betyder kompetent, god för dig och värdig all lovprisning.

Herren Jesus kan säga att han är den gode Herden, för han är fullständigt god. Han är

moraliskt perfekt, utan synd. Men han är den gode Herden för att han är trofast, lydig och offrar sig

för fåren. Han är den gode Herden för att han är den ende sanne herden som ger sitt liv för flocken.

Han säger själv: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Han besegrar vargen med att fylla vargen med sin egen kropp, och frälser fåren från att gå

evigt förlorade.

Han är ett med Fadern, så är han ett med sitt folk, sina får som han köpt med sitt eget blod.

Han är den gode Herden. För han är samtidigt som Johannes döparen sa: Se Guds Lamm som tar

bort världens synd!

Judarna tänkte att Messias skulle enar judarna och hedningarna till en flock, frågan var om

de verkligen ville det. Därför fruktade de judiska ledarna Jesus så mycket. De var inte rädda om han

hade varit en bedragare. De var rädda att han var Messias. De ville inte ha en Messias. De ville inte

bli ett med hednigarna. De ville inte sluta med tempelaktiviteterna.

Och så kommer Herren och menar att genom ett offer, han är den gode herden, som ska

försona syndare och föra dem till Fadern och göra dem till en flock, en helt ny flock.

Sådan är han den gode herden. Godheten ligger inte i hans kärlek, utan i hans offer. Om det

skulle vara hans kärlek, så är det inte till oss, utan hans kärlek till sin fader.

Fokuset ligger inte på oss utan på honom som lagt sitt liv för oss. Och han tar upp sitt liv

igen. Han säger det är Jag som är den gode herden i psaltaren 23. Jag är den gode herden i Jeremia

23. Jag är den gode herden i Hesekiel 34: Ty så säger Herren, Herren : Jag skall själv söka upp

mina får och ta mig an dem.

Och han är den gode herden i Lukas 15. Och han lever ut sitt uppdrag som den gode herden i

Markus 6, där det står: Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han

undervisade dem grundligt.

Han är den enda, den rätta gode herden. Och han har i sin kyrka kallat under-herdar, där han

talar genom sitt ord. Vi pastorer är bara hans språkrör. Vi är kallade att föra lammen på bete. Vara en

herde för fåren. Föra fåren på bete.

Det står: Fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och

för ut dem. Han kallar på oss. Och vi hör röster från olika håll, som frestar oss och säger att den

gode herden inte är den enda dörren. Röster säger, det finns många olika dörrar att välja på. Välj

den du tycker vara bäst. Andra röster som säger att det finna många olika herdar, det är bara att

välja. Andra röster kommer och säger att du som är ett får kommer att ha ett fantastiskt liv,

framgångsrik. Andra röster som säger att du kan leva hur du vill, de tio Guds bud är inte så viktiga.

Vi frestas att av röster som säger att vi kan klättra över muren, utan att gå in genom dörren, med

våra egna gärningar och prestationer.

De falska herdarna kan komma med ett lagiskt evangelium, dvs det Jesus gjorde var inte

tillräckligt eller ett evangelium som inte är något evangelium, utan något helt annat, du får göra som

du vill och fåren gå sin egen väg.

Många falska herdar kommer med en gröt blandade med det ena och andra, en del sanning,

men också kryddat med gift. Kanske öppna de burkar med drömmar och fina smaker från världen.

Medan människor i själva verket svälter är luften fylld med varma och fina ord. Prat om

möjligheter, prestationer, men tomma löften. Då blir fårens, lammens magar bara tommare och

tommare. De blir helt trötta. Lammen trängs undan av starkare getter. Vargar stryker alltid omkring

fåren. Ingeting har förändrats. Ingenting är nytt. Djävulen, världen o vårt egna kött, de finns där

fortfarande. Och de är kreativa.

Vi är kallade att endast lyssna till den gode herdens röst. Vi är alla kallade att endast lyssna

den gode herden. Det är hans röst vi ska lyssna till. Hans röst som talar lag och evangelium och som

leder flocken med evangeliet.

Det är hans ord, hans ord om att han dog för fåren, att han gett sitt liv för fåren. Och han

som varken slummar eller sover han är fortfarande den gode herden i Kristi kyrka och han leder sin

kyrka och han har lovat att var med den alla dagar.

Ibland kan dock livet kännas hopplöst och vi tänker: Vad skall jag göra, när allt går fel med

min familj? Vad skall jag göra när allt går fel med mina vänner? Vad skall jag göra när allt känns fel

i kroppen? Och inte att förglömma när vi trasslat till det när gäller vårt förhållande till Gud, saker

som vi önskar att vi kunde ta tillbaka och vi inser att Gud ser oss och kommer att döma oss.

Vad skall jag göra? Fel fråga! Vad har Jesus gjort? Han har gjort vad du inte kunde göra. Inte

för dessa gulliga bilderna om sin kärlek till oss, utan för att han är den gode herden som gett sitt liv

till lösen för oss. Han har återlöst vad du har förlorat, han har gett sitt liv för just dig och dina

synder. Han är den gode herden som letar efter sitt förlorade får. Och när han funnit det blir han så

glad att han lägger det på sina axlar.När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och

grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får.

Sådan är den gode herden. Sådan är han som talar milt och leder flocken. Den gode herden

är mitt ibland oss och ger oss livets bröd. Och han är leder oss, förlåter oss, upprättar oss. Han är

den gode herden som kallar oss vid namn.

För i Kristi kyrka handlar det om den gode herden. Och om han är den gode herden så finns

det inget bättre än att vara hans lilla hjälplösa lamm. För Herren är min herde, och då fattas mig

intet. För han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vattnet, där jag finner ro och vila. Det

är han som gör det och det är evanglium. Det handlar bara om den gode herden och hans nåd.

I Jesu namn. Amen.

558

653

157

465

147:2-3

59

Psalm 653

Psalm 147

 

Psalm 59

 

Postludium