3:e sön i Påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden

2017

Matt 9:36-38

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.

Den kristna kyrkan samlas söndag efter söndag efter söndag, för att Jesus Kristus stod upp ifrån de döda just på den dagen i veckan. Varje söndag är en påskhögtid. För Kristi uppståndelse visar att allt är färdigt, att Jesu frälsningsverk är fullbordat, att döden är övervunnen och att syndernas förlåtelse skall förkunnas för människorna, för allt är försonat.

Idag är det den gode herdens söndag. Läser vi gamla testamentet så läser vi om många herdar. Bland annat Mose vaktade får. Och den mest kända psaltarpsalmen handlar om en herde, Psalm 23. Kung David var innan han blev kung, just en herde. Han vaktade sina fars får. Det berättas att David både slagit ihjäl björn och lejon. Hans uppgift var att skydda fåren och lammen från alla farliga djur som fanns runt omkring där de vandrade. Inget får, inget lamm fick gå förlorad. Utan herden så skulle snart alla vara ihjälrivna eller uppätna. Men även utan dessa rovdjur så skulle de ändå få problem, utan en herde. David skriver: Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 

Men begreppet herde användes också i bibeln om något viktigare. I samband med attt Mose skulle lämna över ansvaret till Josua sa han: Må HERREN, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten, som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att HERRENS menighet inte blir som får utan herde. 

Men vi läser i Hesekiel 34 och det är ingen vacker läsning: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.

I samband med att Jesus skulle födas och de vise männen kom till kung Herodes, då de trodde att den nye kungen var född där, visade översteprästerna och de skriflärde dem till Betlehem utifrån en profetia ifrån Mika, där det står att från Betlehem skall det utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel

Jesus föddes i Betlehem som en herde. Och det var just herdar på ängarna runt Betlehem som först fick höra om att en ny herde för folket var född. Det var just dessa herdar som var de första som fick se denna nya herde som låg där i krubban. Och de var kanske de första som berättade för andra om att en ny herde var född.

Jesus är den nye herden som kommit för att förbarma sig över sitt folk som inte hade någon herde. Men han var inte bara kommen för att förbarma sig över sitt folk, utan han är den store herden för hela mänskligheten. Han förbarma sig över alla människor. Jesus säger på ett annat ställe: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den herden kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för alla. Han är den gode herden, som har offrat sig för för mänskligheten. Han har gått i döden för oss. Och han har uppstått för oss människor. Påskens budskap. Herden är påskens budskap, och som också kommer med påskens budskap

Den gode herden säger också: De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. I Lukas 15 har vi liknelsen om det förlorade fåret, där han säger: Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Sådan är den gode herden. Och han använder sig av oss människor till att göra detta. Därför säger Jesus: Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Herren behöver arbetare i sin skörd. Han behöver underherdar i sin hjord.

Herren kallar vissa män till detta ämbete även idag. Herren exkludera inte bara alla kvinnor utan också de flesta männen. Herren utvalde Israel och hans 12 stammar. Men av dessa så fick endast leviterna tjäna vid templet och endast Aron och hans söner fick vara överstepräster.

Vi som är underherdar åt den gode herden är kallade att förkunna Jesu död och uppståndelse, förkunna att allt är färdigt, att döden, synden och allt det onda är övervunnet. Vi behöver avslöja synden, och samtidigt peka med hela handen på Kristus som inte bara är den gode herden, utan också Guds offerlamm, som ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Vi behöver ständigt predika lag och evangelium. För det är så vi vårda och skydda flocken.

Vi läste i dagens epistel där Paulus sa att ledarna, skulle vara herdar i Guds församling, som Herren Jesus har köpt med sitt eget blod. Sedan kommer Paulus med varningens ord, att rovlystna vargar skall komma in i församlingen. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Dessa falska herdar skall alltså komma ur församlingens egen krets. Redan på Paulus tid och kanske än mer idag. Här gäller det att vi har öppnade ögon och öppnade öron. Visa hjärtan.

Förra helgen var jag i Karlstad i Missionsprovinsens församling där, och undervisade om tron allena, om Jesus Kristus allena, för det handlar helt och hållet om nåd allena, utifrån Skriften allena. I Kyrkohistorien har det funnits och finns fortfarande många läror/lärare som går utanför detta budskap och lägger till budskap. Det är falska herdar, kommer med ett lagiskt evangelium, som vill mena att människan skall hjälpa till med sin frälsning. Eller kommer de istället med ett köttsligt evangelium, där allt är tillåtet, medan bibeln talar att köttet skall korsfästas. De kommer med ett budskap som skymmer Jesu rättfärdighet och talar istället om sin egen rättfärdighet, sin egen förträfflighet.  I Hesekiel 34 står det också: Mina herdar frågar inte efter mina får, för herdarna tänker bara på sig själva och inte på mina får.

Håll er vakna sa Paulus. Öpnnade ögon och öppnade öron. Detta är en kallelse til er församlingsmedlemmar och kyrkomedlemmar i vår kyrka Missionsprovinsen. Pröva andarna. Avslöja dem… 

Underherden är den gode herdens röst i församlingen. Och så får vi alla av nåd vara i den gode herdens hjord, såsom får, hjälplösa och helt beroende av honom. Det betyder att vi håller fast vid evangeliet, Jesu död och uppståndelse. I den gode herdens hjord och omvårdnad är alltid nåd och syndernas förlåtelse. Där hos honom fattas intet. Hos den gode herden fattas intet. Där hos honom får vi vila i hans evangelium. Där hos honom får vi äta och dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Och när bekymmer och oro, små som stora saker uppstår, så vet vi att han, den goda herden är med och tröstar och hjälper oss ur dessa svårigheter. Så får han, den gode herden leda och följa oss i alla våra livsdagar.

Ja, för att fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. 

Så firar vi även idag påsk. Vi samlas här idag för det var just på denna dag som Jesus Kristus stod upp ifrån de döda. Graven är tom. Den gode herden lever och skulden är betald. Döden är besegrad. Och han vänder inte ryggen mot oss. Han håller inte inne med sin förlåtelse. Utan den överflödar. Han låter sin nåd flödar över. Söndag efter söndag förnyar, förlåter och upprättar Jesus oss. För Herren är trofast och det han sade när du döptes gäller fortfarande: Du är mitt älskade barn!

I Jesu namn. Amen.

558:1-3

653

59:1-3

157:1-2

157:3-5

152:1-4

469:5-6

Psalm 59

Psalm 152

Psalm 469

 

Postludium