2:a sön i Påsktiden

                                Lars läser texten från Jeremia om krukmakaren

Syster Kerstin läser texten från Petrus första brev om att Jesus har fött oss på nytt

                                     Markering att evangeliet kommer att läsas

Hans-Åke läser evangelietexten från Johannes om den uppståndne och Petrus

                                    Inför Herrens Heliga Nattvard

                                  Ett möte mellan trossyskon