23:e sön e Tref.

DSCF1495cd

23 efter Trefaldighet 2015
Matt 18:21-35

I Faderns o Sonens o den helige Andes namn. Amen.

En pappa såg sin dotters tröja, där det stod (översatt till svenska): Kärlek finns överallt. Pappan frågade sin dotter: Finns det kärlek i helvetet? Antagligen inte. Ja, min tröja ljuger lite, sa flickan.

Vi befinner oss i slutet av kyrkoåret och vi närmar oss slutet av denna tidsålder och därmed Jesu återkomst, Jesu andra advent.

I psaltaren 7 läser vi: Gud är en rättfärdig domare, en Gud som visar sin vrede varje dag. Om någon inte omvänder sig slipar han sitt svärd, han spänner sin båge och laddar den, han förbereder sina dödliga vapen och gör sina pilar brinnande.

Till de religiösa på Jesu tid, alltså fariséerna, sa Jesus: Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

I nya testamentet skriver Paulus: Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

På många, många andra platser talas om detta. Både i nya och gamla testamentet. Och bibeln är tydlig med att det finns en dubbel utgång. Den som säger att helvetet är ett påhitt av prästerna, som menar att alla människor en gång blir frälsta, att alla som dör kommer till den eviga glädjen, han är en lögnare.

Och den som menar att man efter döden kan göra något för att bli frälst, han är också en lögnare. Människor tror och hoppas. Det är ett hopp som är totalt grundlöst. Ingen kan komma till tro i helvetet. I Helvetet finns ingen nåd. Där finns ingen förlåtelse. I evighet får de höra rösten: Betala vad du är skyldig. Den oduglige tjänaren i mörkret utanför, ska gråta och gnissla tänder. Det betyder: Om en människa dö i Guds nåd, har han det för evigt. Om han dör och är under Guds vrede, är han det utan ände.

DSCF1497cd

Läste om en afrikansk diakonissa som berättade om 45 kristna kom till Afrika med glasögon för hundratusentals dollar. Diakonissan frågade dessa troende vad de skulle göra med sina glasögon när de var i helvetet, eftersom dessa kom inte med evangeliet till dem.

Nu befinner vi oss här i världen och vi befinner oss i nådens tid. I Fader vår heter det: Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Vi är vana med tanken att vissa varor är begränsade. Vi hör om att naturresurser är begränsade. Vi vet av egen erfarenhet att våra personliga resurser är begränsade, både när det gäller det materiella, men också det immateriella såsom tålamod och kreativitet.

Men det är alltså en dimension i vårt liv som inte är det, nämligen Jesu svar till Petrus i dagens evangelium. Petrus undrade ju: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger? Rabbinerna de menade att man var begränsad till tre gånger för samma synd. Om man synda en fjärde gång så gick det intet längre att tillrättavisa honom, han fick förbli i sina synder.

Jesus svarade varken 3 eller 7, utan sjuttio gånger sju. Det vill säga obegränsat. Förlåtelsen är gränslös. Petrus var ju mer än dubbelt så generös som rabbinerna men det var ju fel det också. Både Petrus o rabbinerna tänkte helt enkelt fel. Guds rike är byggt på nåd, på barmhärtighet, på förlåtelse. Han förlåter så mycket synd som du har och mer därtill. Guds rike är nådens rike. Guds rike är förlåtelsens rike. DSCF1500cd

På korset sa Jesus: Det är fullbordat och då var allt fullbordat fullkomligt. Se Guds lamm som borttar världens synder. Ja, hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

I dopet förmedlades denna förlåtelse till dig. Och Jesu blod renar, rensar dig från all synd. Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, Adams fall i paradiset, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor, Jesu rättfärdighet. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

Det du har gjort och gör, all den synd, all den skuld är utstruken. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. För Jesus accepterade dig som sin egen personlige syndare.

Vi är förlåtna i Jesus Kristus. Det finns ingen synd som är för stor för det finns ingen synd som inte låg på Jesu axlar på korsets träd. Vi får allt av nåd. Vi som inte förtjänar det. Vi får det helt av nåd. Herrens nåd är radikal.

När vi nu har fått förlåtelse i Jesus Kristus, vår skuld är betald av av honom i vårt ställe, liksom mannen i liknelsen hade fått sin enorma skuld, helt omöjligt att betala tillbaka, efterskänkt, varför skulle vi inte då förlåta dem som stod i skuld till oss?

Människors relationer är inte alltid problemfria. Vi syndar ofta mot varandra. Den man känner bäst den syndar man mest emot och den behöver man mest förlåtelse av. För oss som är gifta, det är just i äktenskapet man behöver syndernas förlåtelse om något.

Jesus säger i bergspredikan: Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Vi ser lätt andras fel, men missar ofta våra egna fel. Vi ser lätt andras fel och pekar på honom eller henne. Men när någon gjort något mot en så om vi inte ger igen, hämnas, så tänker vi ont om den och börja tala illa om den och kanske till och med ta avstånd från den. Men hur var det nu? Begränsad förlåtelse 7 gånger eller förlåtelse utan gräns 70 gånger 7?

Liknelsen om den oförsonlige tjänaren som inte ville efterskänka den lilla skulden, får oss att stanna upp, och visar oss att vi fortfarande är syndare, att vi fortfarande behöver syndernas förlåtelse. Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Jag står där som en syndare och vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Jesu blod renar från allt ont, även de synder som någon gjort mot dig, stora som små.

Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er, vi som har samma fader, fadern i himmelen, vi har samma broder Jesus Kristus din och min frälsare. Följ exemplet med Kristus, som bad för sina fiender, även när han var på korset.

I gamla testamentet läser vi om Josef som nästan blev dödad av sina bröder, de hatade ju

honom, men istället sålde ju de honom som slav till Egypten. Bröderna kom ner till Egypten på grund av hungersnöden och Josef hade då nästintill blivit Farao, kung. Hela familjen flyttade så småningom ned och när fader Jakob var död blev bröderna rädda att Josef skulle börja hata de och låta allt det onda de gjort komma över dem. De sa fader Jakob skrev: Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick deras hälsning. Och han sa: Var inte rädda. Han tröstade dem och talade vänligt till dem.

Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. När Herren har förlåtit dig all din enorma skuld, så kan vi intet annat än förlåta det lilla dem som står i skuld till oss. För i nådens rike handlar det om förlåtelse utan gräns.

Hur mycket kommer hans nåd att omfatta? Hur många gånger kommer han att förlåta? Så mycket som du behöver och mer därtill. Ty hans nåd varar i evighet. Han förlåter och upprättar dig dagligen. Förlåtelsens gåva definiera Kristi kyrka. Ingen annan institution kan erbjuda denna himmelska välsignelse.

5

656

545

76

189:7

553

DSCF1502cdDSCF1503cPsalm 5

Psalm 76

Psalm 189

Psalm 553

DSCF1508cDSCF1510cd
Jag tog en bild på Lydia och hon tog sedan en 
en bild på mig