1:a sön i Fastan

Ämne: Invocavit – Prövningens stund
( ”Han åkallar mig, och jag svarar honom”, Ps. 91)

Högmässan inleddes med att den nya ambonen välsignades:

Herre, himmelske Fader, från denna ambo skall söndag efter söndag texter ur den Heliga Skrift föreläsas, så att budskapet från dina patriarker och profeter, evangelister och apostlar når oss. Hör vår bön och väl + signa denna plats, från vilken Guds Ord skall höras och evangeliet om Kristus förkunnas. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Evangelieboken bärs fram:

Må Guds Ord alltid bli hört från denna plats, så att hemligheten med Kristus uppenbaras för er och frälsning ges i hans kyrka.

PredikanPsalmer: 567, 566, 700:1, 440:1–3, 440:4–7, 139, 452:6–8Psalmer: 567, 566, 700:1, 440:1–3, 440:4–7, 139, 452:6–8