1:a sön i advent

                                              Förberedelse inför gudstjänsten på Första Advent

             ps103

               Eva läser ur Sakarja 9:9-10 Se,din Konung kommer till dig

                      Rökelsen över evangelietexten kännetecknar treenighetens närvaro i Ordet

                        Evangeliet läses från Matteus 21:1-9 Jesu intåg i Jerusalem

            Efter att evangelietexten blivit läst stannar lilla Lydia upp framför altaret tillsammans med Oskar

                         Inför nattvarden

ps111

                      Gemenskapen vid kaffebordet