1:a Advent

Foton: Jan Wallerberg.DSCF1601cDSCF1604cd                  Inledningstal och förberedelse inför gudstjänstenDSCF1605c
               Läsning av Evangelietexten
DSCF1614cDSCF1617c

Första Advent 2015

Matt 21:1-9

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det är kallt, det är grått, det är mörkt, det är nästan dött i naturen. På nyheterna hör vi om, flyktingkatastrofen, ISIS, krig, kanske 3e världskrig, terror, attentat, våld, blod och död. Detta påverkar även oss här uppe i kalla nord. På det personliga planet har vi själva våra problem, det kan vara bekymmer, lidande, sjukdomar, misslyckanden, ensamhet. Vi kanske lever just nu i ett mörker, allt känns mörkt i vårt liv. Vi ropar ut: Var är du Gud?

Det är just då vi få börja en ny period, en ny tid, ett nytt kyrkoår. Mörkret vänds till ljus. Det gamla är borta, något nytt har kommit. Nytt år och nya möjligheter. Vi firar första advent. Advent betyder ju ankomst. Vi väntar på att någon skall komma. Vi väntar på kungens ankomst. Och det är inte vilken kung som helst, det är kungarnas kung, Jesus Kristus.

Kungen kommer. Snart skall vi fira att vår kung blir född, blev människa av kött och blod, född av jungfru Maria. Vi firar advent och förbereder hans första ankomst, det som redan har ägt rum. Julens budskap.

Vi förbereder hans första ankomst genom att följa honom när han rider in i Jerusalem på ett litet åsneföl. Se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Det profeterade redan profeten Sakarja långt innan den första ankomsten.

Kungen som vi väntar på, han var redan närvarande i gamla testamentet. Det var han som var klippan som gav Israels barn vatten. Det var han som var molnstoden och eldstoden som ledde folket i öknen. Han var i det allra heligaste sittande på nådastolen. Han var Herren som gick i Edens lustgård. Han var Herren som var i den brinnande busken och talade med Mose.

Vi ska snart fira hans födelse i Betlehem. De vise männen kom med guld, rökelse och myrra och tillbad den nyfödde kungen. Vi vet allt, men vi behöver ständigt bli påminda om det.

Han är kungen som inte bara blev människa och tillbad som kung. Paulus skriver om denne kung: När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.

När denne kung blev människa, så tog han vår sak på sig och ödmjukade sig. Men ingen eller inget kunde stoppa honom. Folket la ut sina mantlar, och med palmblad i händerna ropade de ut: Hosianna Davids son… Det vill säga, de menade att han var en kung, men de visste inte vad han var för en kung. Och även om de prisade och hyllade Jesus när han kom ridande så var de nog rädda för vad som kunde hända.

Jesus visste allt. Jesus var inte bara kung, han var även överstepräst. Ingen kunde ta hans liv ifrån honom. Han gav sitt liv, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Han red in i Jerusalem till sin egen tron, mot sin egen härlighet. På sin lilla åsna red han mot korset. Denne kung tog inte sitt rike med tvång eller våld, som en vanlig kung, men det var definitivt våldsamt. Han led, han uthärdade våld för att vinna sitt rike tillbaka. Han betalade för det, med sitt eget blod.

Denne kung hade inte bara blivit människa. Han hade även klätt på sig vår synd, dina bekymmer, din bitterhet, ditt hat, ditt svek, din avundsjuka, din girighet, din egenrättfärdighet, ditt lagöverträdande, och tagit ditt straff. Allt klädde han på sig. Denne kung blev därmed förklarad skyldig för alla dina brott alla dina synder. Dömd och korsfäst och dödad.

På första advent lär vi att kristendomen finner sin mening vid just detta kors, Golgata kors.

Det är detta som är evangeliet kära vänner! Ja, vi lär oss att den kristna tron handlar just om korset och denne kung som hänger på korset. Korset ger mening med advent och därmed också djupast sätt för livet.

Folket ropade Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna betyder fräls oss. Det är det folket ropade där Jesus kom ridande på vägen. I själva verket ropade de, utan att veta om det, gå och dö, och fräls oss. Faderns vilja var att frälsa dem och Jesus uppfyllde faderns vilja tillfullo. Han är Herren som kommer och inget kan stoppa honom.

Han är kungen som kommer till jorden, genom jungfru Maria, en svag liten baby, behov av moderns mat och kärlek. Han är kungen som kommer svag och ödmjuk, för att spikas fast på korset och för att dö. Han är kungen, även om han är svag, så har han sådan makt och kraft som ingen annan. Han vet allt. Han vet också att han skall komma levande ut ur döden. Han är starkare än döden. Döden kan inte segra över honom.

Och när han denne kung gick ut ur graven så mötte han de rädda och misslyckade lärjungarna. Men denne kung var inte arg och besviken på dessa lärjungar som hade övergett honom. Han kommer mild och ödmjuk och säger till dessa misslyckade lärjungar: Frid vare med er.

Era synder är förlåtna. Jag har segrat. Jag är lammet som har segrat över synden. Synden är sonad. Och om synden är sonad så kan den inte längre anklaga er.

Se din konung kommer, det är advent!
Jubla och gläd dig, din kung kommer till dig. Och han vill inte lämna dig ensam eller låtsas som allt skulle vara OKEJ med dig. Han är kungen som kommer och han kommer till dig för att frälsa dig, för att att upprätta dig, för att förlåta dig. Kungen kommer till oss här i sin kyrka. Han kommer till oss här i gudstjänsten, i liturgin, här i predikan. Han kommer till oss i bibeln. Han kommer till oss i ordet. Han kommer till oss i dopet, där han för syndare in i sitt heliga tempel och rensa dem. Han kommer i den heliga avlösningen och proklamera dina synder är dig förlåtna. Och inte minst kommer han till oss i den heliga nattvarden, där vi får äta denne kungs kropp och dricka hans blod till syndernas förlåtelse.

Ingen finns som denne konung. Du behöver inte komma till honom. Du behöver inte ens veta vägen till honom. Du behöver inte ens ha någon styrka. Han söker dig. Han finner dig. För Ordet kommer från honom, denna predikan kommer från honom. Tron kommer inte från dig, den kommer från honom. Allt kommer från honom.

Där han inte kommer in, där finns inget evangelium, där finns ingen Gud, bara synd och fördömelse.

Allt har sin början och sitt slut i denne konung. Han kommer till dig. Han söker dig. Han frälser. Han gör det som du inte kunde göra. Han gör dig till sin egen. Paulus skrev om denne kung: När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.

Din konung kommer till dig. Han är Emmanuel: Gud med oss. Frid vare med dig. Å vilken underbar kung han är.

Kungen som har kommit, kungen som kommer till oss, han kommer också en gång komma åter på skyarna. Vi väntar, och snart inträffar det. Vi väntar på hans andra ankomst. Vi väntar på andra advent. Vi firar advent tills han kommer. Snart kommer denne store konung åter, inte ödmjuk, inte ridande på en åsna, inte i vattnet, inte under bröd och vin, men i härlighet. Och vi ropar ut.

Kungarnas kung, Herre Jesus, kom, ja kom, snart. Till dess firar vi advent i Kristi kyrka här på jorden.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

103:-
655:-
104:-
105:-
446:-
421:-
108:-

DSCF1639c                   Nattvardens förberedelseDSCF1641c                                            VälsignelseDSCF1642cd
DSCF1648c       Gudstjänsten avslutas med välsignelseDSCF1655cdoch Silvinus blåser ut ett av ljusenDSCF1661cSyster Kerstin lyfte upp Rubine som blåste ut adventsljuset

Lyssna till psalmerna, är det inte något som saknas en första Advent?