18:e efter Tref.

18 efter Tref

2016

Mark 10:17-27

I Faderns o Sonens o den helige Andes namn. Amen.

Mannen som mötte Jesus i dagens evangelium ställer alltså frågan: Vad ska jag göra för att få evigt

liv? Ställer man den frågan idag, vad får man för svar då?

Jesus kommer inte med något allmän religiöst – du verkar vara en god man, det skall nog

ordna sig tillslut. Fortsätt leva ett hederligt liv, gör så gott du kan, så kommer allt ordna sig.

Jesus börjar heller inte med något evangelium. Han sa heller inte tro på mig! Nej, han börjar

med lagen. Jesus visade fram buden för honom: Du ska inte mörda. Du ska inte begå

äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är

hans. Hedra din far och din mor.

Och det menade sig alltså denne fromme man att han hade lycksts med. Han var säkert nöjd

efter att Jesus hade visat dessa. Enkel match. Och nu när han hade lyckats med det, vad återstår?

Inte bara vad skall jag göra, utan vad kan jag göra nu?

Jesus svarar på mannen med en enkel uppgift som visar på mannens slaveri till girighet…

Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen.

Och med det avslöjar Jesus honom genom att peka på begäret, peka på bud 9 och 10.

Begäret efter det jordiska, sina pengar och ägodelar, och han ville säkert ha ännu mer, ännu fler,

betydde så mycket för honom och han lämnade Jesus. Bibelns budskap är tydlig: Den som håller

hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Eller om han inte hade några problem

med sjunde budet, vilket inte är sant om han skulle vara ärlig, men han hade problem med första

budet, inga andra gudar. Det var mannens egen oärlighet och missbruk av lagen som höll honom

borta från Jesus.

Rikedomen, ägodelarna ledde honom bort från Gud. Det var inte bara en gåva, utan det var

em källa till hans frälsning. Han älskade dem framför allting annat. Han hade tro i sin rikedom.

Hans gud måste blir förstörd, för att ge plats för den ende sanne guden. Guldkalven i öknen måste

krossas. På ett annat ställe talar Jesus om att det är omöjligt att tjäna både Gud och mammon. Och i

dagens evangelium talas det om att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för

en rik att komma in i Guds rike.

Pengar och rikedom är en fara. Det kan snabbt bli bränsle som hälls på begärens eld. Och

det vi äger kan snart styra över vår tid, över vårt liv. Och det kan snart bli vår avgud och vi blir helt

upptagna vid det vi har istället för att älska och tjäna vår nästa. Rikedomen kan alltså bli andligt

farlig eftersom man blir så upptagen vid sitt eget.

Rikedomen kan lura mig tro på att jag har fullständig kontroll över mitt eget liv. Rikedom

kan också lura att de som har pengar även i kyrkan är mer viktig och betydande.

Vi är alla rika i förhållande till många andra i vårt samhälle. Men vi vill behålla det mesta

för oss själva… Allt det du äger o tjänar tillhör inte dig, utan det tillhör Herren. Istället för att ge i

kollekt till vår församling och till vår kyrka Missionsprovinsen, så håller vi vår plånbok hårt. Vi ger

alldeles för lite i kollekt till missionsprovinsen o till vår församling… Det är mitt och ingen

annans… Och vi har alltid något att skylla på… Jag behöver dessa pengar. Materialismen har satt

märke i ditt och mitt liv, mer än vad vi tror och vill erkänna. Paulus skriver: Vi har ju inte fört

något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Vid döden får vi lämna

allt. Och vi ligger där som tiggare på dödsbädden.

Vad skall jag göra för att få evigt liv? Eller uttryckt så här: Vad skall jag göra för att ärva

evigt liv?

Jesus sa i dagens evangelium: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är

allting möjligt. För Gud är det möjligt.

Innan reformationen kämpade Martin Luther och fick inte ihop det. Hans fråga löd: Hur

finner jag en nådig Gud? Hur når jag det eviga livet? Idag däremot är det inte många som ställer

denna fråga. Frågan om det eviga livet verkar inte intressant för de flesta vi möter. Man är så

upptagen vid detta livet att man glömmer det kommande, att det finns ett slut på detta livet, men det

finns inte ett slut på det eviga livet…

Luther stod där inför den rättfärdige Guden och såg hur ofullkomlig han var inför Guds lag.

Han var inte bättre än den rike mannen. Hur skulle han bli frälst?

Jesus var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han

kom ner från sin himmelska härlighet, även för oss rika västerlänningar. Jesus har brutit sig in i en

värld full av syndare, både fattiga och rika. Jesus kom ner för att frälsa oss från våra synder och ge

oss evigt liv. Där på korset möts Guds vrede och Guds kärlek. Där möts Guds straffdom över

världens synd och hans käleksfulla förlåtelse. Gud är rättfärdig och straffar synden. På korset ser vi

hur mycket Gud hatar synden och syndaren. På korset ser vi också hur mycket Gud älskar syndaren.

Jesus gick till Jerusalem för att förlora allt, inklusive sitt eget liv. Och så gör han det

omöjliga möjligt. På frågan vad skall jag göra för att få evigt liv: Du är sent ute, en annan har gjort

det för 2000 år sedan på Golgata kors.

Tillslut öppnade sig detta evangelium för Martin Luther. Han fick se evangeliet.

För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Korset är Jesu

bekännelse för alla: Jag kan göra det möjligt för er.

Vad skall jag göra för att ärva evigt liv? Vi får det av nåd. Arv är inget man förtjänar. Arv är

inget man får på grund av prestationer. Arv är något man får helt gratis, helt av nåd. Man får det för

att man just är ett barn.

Man får det av Jesus. Man ärver det eviga livet genom honom. Det är det som är evangeliet.

Och han har gjort det med oss i det heliga dopet.

Och han kommer ständigt till oss Guds barn, som är trötta och slitna. Så är Kristi kyrka

alltid ett sjukhus med sjuka människor som behöver bli helade av evangeliet, av Jesus. Jesus ger oss

vila, i korsets evangelium, där allt gjordes möjligt.

Lärjungarna hade fattat det omöjliga: Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Vi faller

ständigt utifrån Guds lag. Det heter: Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Har vi

gjort tillräckligt? Aldrig… Bara Kristus kan säga att han har gjort tillräckligt. Och han har gjort mer

än det. Och han har gjort det för oss.

Vi kan inte leva med att göra. Vi kan bara leva genom att vara och leva i av honom. Han,

som är Guds evangelium är vår frälsningsskatt. Och i honom har vi det eviga livet redan här och nu.

Som det heter: Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som

du har sänt, Jesus Kristus. Döden är då bara en fortsätning på det som en gång började i det heliga i

dopet.

Då spelar det mindre roll om vi är rika eller fattiga under den tid vi har kvar här på jorden.

I Jesu namn. Amen

13:1-4

656

545:1-5

441:1-2

441:3

45:1-3

189:4-7

hblkyrka8c                                Efter avslutad gudstjänst

hblkyrka9c