12:e sönd. efter Tref.

Psalm 581

Konfirmationstal av Biskop Göran till konfirmanden Jörgen

Konfirmanden Jörgen vittnar om sin tro på Herren Jesus

Biskopen frågar konfirmanden: Vill du med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och till dina medmänniskor? Biskopen: Käre Jörgen du tillhör Herren Jesus Kristus                                          Välsignelsen

                       Inledning av Herrens Heliga Nattvard 

Psalm 368