12:e sön efter Trefaldighet

                                          Hans läste från 1 Mos 2:17-19

DSCF7453cDSCF7454cd                                 och Lars läste episteltexten från Rom 8:16-23
                             Evangelietexten lästes från Markus 2:23-3:5


DSCF7459cdDSCF7462cdDSCF7464cDSCF7466c                                          Inbjudan till Herrens Heliga NattvardDSCF7468c                              Det finns mycket att prata om efter själva gudstjänsten

DSCF7470c

DSCF7471cDSCF7472c