12:e sön e Tref.

DSCF0987cd                             Evangelietexten läses från Mark. 7:31-37

DSCF0990cdDSCF0995cd

12 efter Tref

2015

Mark 7:31-37

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen

The land of the free and the home of the brave… Så heter det i den amerikanska nationalsången.

Frihetens land nummer ett, har det varit iallafall. 1,5 miljoner svenskar emigrerade till USA från

mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. Och så miljontals från andra länder. Till friheten over

there…

Evangeliet som vi nyss läste handlar om en man som var allt annat än fri. Han var dövstum.

Han var på många sätt helt beroende av sin släkt och sina vänner. Han kanske hade varit det hela

livet. En hjälplös man. Han kunde inte komma till Jesus. Han visste inte vem han var… Tack vara

hans vänner fick han möta Jesus. De tog honom till Jesus för att han skulle hjälpa honom.

Hans vänner hade redan lärt känna Jesus, fått höra hans undervisning och sett hans under.

Och inte bara det. Jesus hade redan sagt sitt Effata till dem och öppnat deras öron, deras tunga och

deras hjärtan. Och därmed också gjort dem fria, fria i Kristus Jesus. Och så ledde denna frihet till att

de förde denne dövstumme mannen till Jesus.

Jesus såg tron och han var barmhärtig och hjälpte dem. Jesus sa: Effata och så öppnade han

mannens öron, tunga och hjärta. Det var ingen trollformel eller besvärjelse, utan ett enda maktfyllt

ord, ett skaparord med Guds egen allmakt i sig. Jesus sa och det blev. På samma sätt som när

världen blev till. Herren sa och det blev. Gud sade och det blev till, han befallde och det stod där.

Exakt det skedde med denne mannen. Herren Jesus sa sitt Effata och den dövstumme blev en fri

man, fri i Kristus Jesus. Och profetian gick i uppfyllelse: Han har sänt mig att utropa frihet för de

fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.

Endast Jesus kan hjälpa. Endast Jesus kan säga: Effata – öppna dig. Och göra oss fria. För

det är endast han som skulle öppna sig och som nu har öppnat sig själv så mycket att hela

mänsklighetens synd, syndens straff ock konsekvenser lades på hans axlar där på korset. Det som

blev stängt vid syndafallet, blev öppnat där på korset. Vägen till Gud, vägen till himmelen blev just

där på korset öppnad. Korset blev det stora Effata.

Barabbas blev frigiven. Du och jag blev frigivna. Men Jesus blev dömd. Så blir Korset vår

frihet, för där köpte Jesus oss fria.

Jesu uppståndelse är så beviset på att han har öppnat och att han är öppen för oss. Vägen är

öppen för oss här i tiden och i evigheten.

Och därför kan han också säga: Och ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig, och du

ska ära mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Kom

till mig med alla dina bekymmer, all din oro, alla dina misslyckanden. Kom till mig med allt ditt

svek, din bitterhet, din egoism, din avundsjuka. Kom till mig med allt det du sliter med. Kom med

all din synd till mig säger Herren Jesus.

Vi är syndare, för de 10 budorden visar oss dagligen att så är fallet. Du skall inte ha begär

visar oss att inte en enda människa är fri ifrån ont begär. Hur du än försöker att stoppa det, så skulle

du ändå inte lyckas, även om du skulle bo helt ensam och utan kontakt med omvärlden. Det skulle

inte hjälpa. Det är bara att ge upp tron på sig själv och sin egen förmåga att bli fri ifrån det onda

begäret. Det största problemet med oss människor är inte vad vi gör eller inte gör, utan vilka vi är.

Det är också därför Jesus inte vill fixa och laga oss, utan istället återskapar han oss och säger sitt

Effata.

Och därmed inser vi att ingenting vi gör eller är kan göra oss fria ifrån synden och dess makt

och göra oss rättfärdiga. Inte ens en helig gärning kan göra oss fria. Vi kan inte klättra upp till Gud

och bli godkända och accepterade av Gud. Istället har Jesus kommit ner till oss och klättrat upp på

korset för att göra oss fria. Det är den enda vägen för oss. Det är korset, det är budskapet om korset

som gör oss fria och ger oss syndernas förlåtelse. Det är budskapet om korset som skapar tron. Allt

sker på korset. Allt sker utanför dig. Allt sker i Kristus. Korset är ditt Effata.

Personliga tragedier får vi alla någon gång under livet gå igenom och kanske människan

börja söka Gud, men det vänder inte en människa från otro till tro. Alla slags mirakler som Jesus

och apostlarna gjorde skapade aldrig någon tro och kommer heller aldrig skapa någon tro.

Människor blev imponerade, men det är inte samma sak som att tro. Det är korset som skapar tron.

Det är talet om korset som skapar tron och ger oss frihet.

Tragedier eller mirakler hjälper inte. Världen är fortfarande döv och stum för den här inte

budskapet om korset. Hon är lika hjälplös och bunden som den dövstumme var i denna text. Hon är

bunden i sig själv och sin synd.

Jesus som en gång sa Effata till dig, då du döptes och fick din hörsel och ditt tal tillbaka, han

får gång på gång visa dig tillbaka till vad du fick i dopet, syndernas förlåtelse och gav dig din frihet.

Han visar dig till evangeliet, till korset, där han öppnade sig för hela mänskligheten och ropade ut:

Dina synder är dig förlåtna. Och han gav dig all ära och värdighet som tillhör Guds son. Lika helig

som Kristus själv. Vi är klädda med honom. Vi bär Jesus. Hans namn och identitet blir vår. Vi är inte

längre ensamma, vi är i hans familj. Och där är vi fullständigt fria. Eller som Petrus uttrycker det:

Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna

hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

I den kristna församlingen får vi också äta och dricka med vår tunga evangeliet, Jesu kropp

och Jesu blod i nattvarden och veta och ta emot syndernas förlåtelse.

Vi hör det, och med hjärtat tror vi att vi är rättfärdiggjorda och frälsta och därmed fria. Och

med munnen bekänner vi i församlingen och inför våra medmänniskor om denna frihet, tron på

Jesus, världens frälsare.

Vad Herren befaller, skapar han; och vad han kräver, ger han. Han kräver fullkomlig

rättfärdighet för att vara hans barn, och han ger oss det i hans evangelium. Gud befaller tro på detta

löfte, och sedan skapar han det genom sitt frälsande ord. Han säger sitt Effata!

Fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. I Kristus Jesus finns

ingen fördömelse.

Friheten i Kristus gör så att vi också kan hjälpa dem som är i nöd och tjäna våra

medmänniskor och behandla dem såsom dessa män behandlade den dövstumme mannen. Stå upp

för även de minstas rätt, även de små barnen i moderns liv. Stå upp och hjälpa de äldre och

hjälplösa. Vi är Herrens verk. Det är han som skapat oss. Det är han som har återskapat oss och sagt

sitt Effata. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska

vandra i dem. Herren säger också: Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt.

Utan mig kan ni ingenting göra. Inte minst får vi bära fram våra medmänniskor i bön till Herren.

Vi har fortfarande en nådig och barmhärtig Gud. Vi har forfarande en överstepräst, Jesus

Kristus, som inte ångrat sitt Effata på korset eller sitt Effata i dopet och som står inför fadern och

för vår talan och ber för oss. Så får vi se upp mot himlen och söka hjälp hos honom, sätta vårt hopp

och vår tillit till honom och inte tvivla på att han kan hjälpa i all nöd och vid alla bekymmer, till

både kropp och själ.

The land of the free… Frihetslandet nummer ett är inte USA, det är i Kristus Jesus. Vi är fria

och lever i frihetens land, i Kristus Jesus och där är ingen fördömelse.

13

658

69

76

189:6-7

259

DSCF0998cdDSCF0999cdDSCF1003cDSCF1005cdDSCF1013cdDSCF1014cd                                           Visst är dom gulliga!DSCF1016cdDSCF1017cdDSCF1018cDSCF1022cd                                    Ett pappersflygplan visar vägen från kyrkporten

Psalm 76

Psalm 189

Psalm 259