12:e efter Tref.

12 efter tref

2016

Joh 8:31-36

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

I dagens text läser vi om fri eller frihet och det är väl något vi alla älskar eller hur?! Vi lever ju

varken i NordKorea, Sovjetunionen, Syrien eller Saudiarabien och det är vi ju oerhört tacksamma

för…

När vi hör ordet frihet tänker vi kanske också på svenskar som emigrerade till USA för att

bli fria från fattigdomen och annat. De sökte friheten på andra sidan atlanten. I NewYorks inlopp

står frihetsgudinnan. Vi tänker på självständighet och oberoende.

Eller för att citera president Ronald Reagan: Friheten är aldrig mer än en generation borta

tillintetggjord. Vi kan inte att ge det till våra barn med blodet så att säga. Det måste kämpas för,

skyddas och överlämnas till dem för att de skall göra samma sak.

När jag sökte på ordet frihet, så dök följande upp: Surfa på mobilen utomlands utan extra

kostnad upp. Är det, det som är frihet i våra dagar…

I dagens evangelium menade Abrahams barn att du aldrig varit slavar under någon. Men de

hade ju varit slavar i Egypten i 400 år, senare även under babylonier, perser o greker och nu var de

under romersk herravälde.

Det andra begreppet i dagens evangelium är sanningen och det begreppet idag, är väl att det

inte finns någon sanning. Eller du får välja vilken sanning du vill bara det känns rätt för dig, bara du

inte säger att det finns en viss sanning, att du skulle ha upptäckt sanningen. Vi har hört om detta att

människor skall kunna välja om de är man eller kvinna, trots att kroppen visar tydligt vad man är.

Sanningen är ju den korrekta beskrivningen och förståelsen av verkligheten, hur saker och

ting verkligen är. All sanning befriar oss från okunnighet, felaktiga föreställningar eller

motsättningar som skulle undergräva våra liv. Man är man. Kvinna är kvinna. Osv.

Men så kommer vi till religioner. Det finns så många religioner, som menar att de funnit

sanningen. Människor som dödar någon för att de menar att du funnit sanningen, men inte den

andre. Vad är sanningen? Vem har rätt?

Hur ofta hör vi inte: Jag kan göra vad jag vill. Ingen ska berätta hur jag ska leva mitt liv.

Det är min kropp, och det är mitt val. Detta är trosbekännelsen för många av idag. Men hur mycket

frihet har barnet i moderns liv där?

Det ironiska är att ju mer en person utövar sin så kallade frihet, desto mer blir hon infångad

av synden. Oavsett om det är droger, pornografi, spel, eller sexuella synder, så fortsätter en person

på en nedåtgående spiral, det blir missbruk, oförmögen att bryta sig loss från synden.

Jesus sa: Sanningen skall göra er fria. Och vad är det då för sanning? Sanningen är den att

sedan syndafallet är alla människor, även Abrahams barn slavar under synden, bunden i

självcentrering, dömd till döden, och blinda för slaveriet, och oförmögen att tillfredställa Gud.

Sanningen gör oss fria, sa Jesus. Men oavsett hur vi än gör, så kommer aldrig lagen göra oss

fria. Sanningen är heller inte att några goda gärningar kan göra oss fria. Sanningen om den

trälbundna viljan.

Sanningen är att endast Jesus kan göra oss fria. Det är sanningen om Jesus som gör oss fria.

Och Jesus sa ju: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Världen menar att vi är slavar under vår religion, under Guds lag. Ingenting kunde vara mer

fel. Sanningen är att endast Jesus kan göra oss fria genom sitt liv och sin död. Kristi verk sätter oss

fria som ingen annan person kunde någonsin hade kunnat göra. Och det sker alltså genom att bli

fastspikad. Frihet kommer genom spikning. Vår Herre Jesus spikades fast vid korset, så att vi kan

dela friheten med honom.

Genom sitt offer på korset och genom sin uppståndelse förser han oss med frihet från synd,

död och djävul. Priset för din frihet är betalad inte med pengar, utan med Jesu fullkomliga liv, hans

lidande och dyrbara blod. Ty så säger Herren : Ni har blivit sålda för intet, därför skall ni också

utan pengar bli återlösta.

Bara sonen Jesus Kristus, kan komma med sann frihet och göra oss till Guds barn genom

tron. Sanningen är att endast Jesus, i dopet och i hans undervisning kan göra oss fria från synd,

död, satans makt och göra oss fria att tjäna Gud med ett rent hjärta.

Det betyder inte att vi är fria att synda och göra som vi vill, att lagen inte längre betyder

något. Men det betyder att du äger syndernas förlåtelse. Även om synden finns där, så tillräknas inte

synden.

Sanningen är att våra liv är totalt beroende av Gud, att han ger oss av sitt överflöd.

Sanningen är att vara ärlig i detta, om vårt beroende av Gud, medvetna om allt det goda han gör för

oss under alla omständigheter, särskilt den svåraste. Därför kan vi vara fria från oro och rädsla. Vi

vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.

Sanningen är att Jesus säger till oss även idag: Kom till mig, alla ni som arbetar och är

tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Kom och hör och lägg av ditt ok, kom till friheten i Kristus i

avlösningen, dina synder är förlåtna. Kom och hör och lägg av ditt ok och kom till friheten i Kristus

i nattvarden, dina synder är förlåtna. Kom och hör, och lägg av ditt ok och kom till friheten i Kristus

här i predikan. Dina synder är dig förlåtna.

Det är ett säkert att säga att vi inte har syndat bara en gång. Vi har syndat och kommer att

fortsätta att synda. Men det är också säkert att säga, att Kristus förlåter alla våra synder. För Kristi

kors omfattar inte bara en synd eller några synder, utan alla synder.

Som ett döpt Guds barn, som lagt av sitt tung ok, och friad från din synd, kan du med ett

rent samvete tjäna din nästa och det med glädje.

Vänner: Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Till denna frihet har Kristus gjort

oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen.

Sanningen och friheten finner vi inte i religionen, droger, elektroniska pryler, tekniska

utvecklingen och annat, det vill säga något som vi gör, utan Sanningen och friheten finner vi endast

Kristus Jesus och hans evangelium, det han har gjort för oss. Där står ditt och mitt hopp idag,

imorgon, ja i all evighet.

I Jesu namn. Amen.

346:1-4

663

346:5-8

76

45

238:2-3

DSCF2895cdDSCF2899c

DSCF2916cdrDSCF2915cdrDSCF2886cdr