Hem

Under Advent blir det, p.g.a. coronarestriktionerna, inga vanliga högmässor. Dock kommer biskop Göran att varje söndag fira en enklare nattvardsmässa kl. 12.
Kommer fler än 8 personer (utöver de ansvariga), kan viss rotation av vilka som är inne i kyrkan ske. Kommunion kommer att erbjudas den som kommer senare, fram till kl. 13.

Foto Jan Wallerberg
Gud skall ha äran för allting!
S:t Stefanus gudstjänster firas i S:t Sigfrids kyrka, Aspudden, Stockholm