Mässan

En tvist inom Föreningen Sankt Sigfrids Kyrkas Vänner har medfört att S:t Stefanus koinonia har upphört att fira gudstjänst i kyrkan i Aspudden.
Tills vidare firar vi gudstjänst på Gotlandsgatan 46, Stockholm.
Se vår sida på Facebook.

Våra gudstjänster firas
i Svenska kyrkans klassiska
tradition och ordning

 • I gudstjänstens inledning får vi bekänna våra synder, vår bortvändhet från Gud och få förlåtelse.
  
 • Läsningarna av bibeltexter är enligt 1983 års evangeliebok.
  
 • I predikan får vi undervisning, baserad på apostlarnas budskap att Jesus Kristus är Herre, i övertygelsen att bibeln är Guds Ord.
  
 • Nattvard firas varje sön- och helgdag. Vi använder osyrat vetebröd och verkligt vin.
  Vi är övertygade att Jesus är närvarande i brödet och vinet.
  Välkommen till nattvardsbordet är den som är döpt och söker gemenskap med Gud genom Jesus Kristus.
  
 • Vi använder vanligen rökelse, som symbol för Guds närvaro och för våra böner som stiger upp till Honom.

  Gudstjänsterna har alltså en rik liturgi, som vill ge högtidlighet och skönhet.
  Vi försöker (efter bästa förmåga) synliggöra Guds osynliga rike.
  Alla deltagare får en utförlig agenda som gör det lätt att följa med i gudstjänsten.

Mer om bakgrunden finns på sidan Gudstjänsten.

Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet …