Predikoturer

Gudstjänster i S:t Sigfrids kyrka
Sön 27 aug 11 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa GB Församl.fakult.
Sön 3 sep 12 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa GB Koinonian
Ons 6 sep som på J Marie 18:30 Mässa GB FAs Skogsbo
Sön 10 sep 13 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa Hm Kanneljärvi
Sön 17 sep 14 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa Hm Koinonian
Ons 20 sep som på Matteus’ dag 18:30 Mässa Hm Koinonian
Sön 24 sep 15 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa Hm Missionsprovinsen
Sön 1 okt Mikaelidagen 11:00 Högmässa GB FAs Skogsbo
Ons 4 okt S:t Franciscus 18:30 Mässa GB Koinonian
Sön 8 okt Tacksägelsedagen 11:00 Högmässa GB1) Koinonian
Sön 15 okt 18 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa GB2) Open Doors
Ons 18 okt S:t Lukas 18:30 Mässa GB Koinonian
Sön 22 okt 19 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa Hm Koinonian
Lör 28 okt SS Simon & Judas 11:00 Mässa Hm Koinonian
Sön 29 okt 20 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa GB Församl.fakult.
Ons 1 nov s p Reformationsdag. 18:30 Mässa Hm Koinonian
Lör 4 nov Alla helgons dag 11:00 Högmässa Hm1)
Koinonian
Sön 5 nov Alla själars dag 11:00 Högmässa GB Missionsprovinsen
Mån 6 nov Gustaf A:s högt. 18:30 Mässa Hm Koinonian
Sön 12 nov 22 sön e Trefaldighet 11:00 Högmässa Hm Koinonian
Ons 15 nov 18:30 Mässa GB Koinonian
Sön 19 nov Sön före Domssöndagen 11:00 Högmässa Hm Alsike kloster
Sön 26 nov Domssöndagen 11:00 Högmässa. Kyrkostämma
GB Koinonian
Ons 29 nov som på S:t Andreas 18:30 Mässa GB Koinonian
Sön 3 dec 1 sön i Advent 11:00 Högmässa Hm Open Doors

GB = Göran Beijer, Hm = Hans-Åke Holmström. 1) Predikan: Kåre Strindberg,
2) predikan: Anders Alapää
Kollektändamålet står i sista spalten.
Med reservation för ändringar.
I fortsättningen visas predikoturerna endast här (inte i Google Calendar).