Konfirmation

DSCF0243cd

Lars Kärnestam konfirmerades i högmässan på Heliga Trefaldighets dag, den 31 maj 2015